پاورپوینت رهیافت های کمی به مدیریت - 22 اسلاید

پاورپوینت رهیافت های کمی به مدیریت - 22 اسلاید

پاورپوینت رهیافت های کمی به مدیریت - 22 اسلاید

پاورپوینت رهیافت های کمی به مدیریت

پاورپوینت رهیافت های کمی به مدیریت

پاورپوینت رهیافت های کمی به مدیریت

¯پیدایش مدیریت کمی

پاورپوینت جدید اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید  اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

پاورپوینت جدید  اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

پاورپوینت جدید  اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

l:موضوعهاي اساسي در ايمني الکتريکي بيمارستان

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

تعریف و توصیف خواص

خواص، نخبگانِ سياسي اجتماعي و گروهِ مرجع عوام بوده و داراي قوّه تحليل، نفوذ و پايگاه اجتماعي مي باشند. آنان را در همه اقشار می توان يافت، اعم از علماي ديني، تحصيل کرده هاي دانشگاهي، بازاريان، صنعتگران، کارمندان، کشاورزان، و صاحبان مشاغل و حرفه هاي خرد و کلان و حتي افراد بي سواد .

دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي  پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام
« اساسا قرار نيست در جامعه ما ولي فقيه به جاي همه فکر کند و در زمينه هاي مختلف راه حل ارائه کند. لازمه چنين اعتقادي آن است که نهادهاي قانوني (دولتي و غير دولتي) هيچگاه فعّال نشوند، زيرا در صورت فعال شدن، عرصه را بر روي فقيه تنگ مي کنند.»
دوره اصلاحات : يا اقبال به غرب  پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام
« کساني که غرب را مظهر شيطان و کانون پليدي ديدند و تا دامن ذهن و زندگي را از آلودگي پاک دارند، ‌بستن همه درب ها را به روي غرب توصيه کرده اند. غافل از آنکه تمدن غرب واقعيتي بود در حال بسط و توسعه که ريشه در تاريخ داشت و قوام يافته
تقسيم نابرابر: (سال 15يا 20 هجري)
مهاجران بدري: پنج هزار درهم
انصار بدري : چهار هزار درهم
فرزندان بدري ها : دوهزار درهم پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام
مهاجران قبل فتح مکه: سه هزار درهم
مسلمانِ روزِ فتح مکه: دوهزار درهم
جواناني از فرزندان مهاجران: دوهزار درهم
همسران پيامبر(صلي الله عليه و آله):‌شش هزاردرهم
عايشه ،‌حفصه،‌اُمّ حبيبه: دوازده هزار درهم

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید  اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

پاورپوینت جدید  اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

پاورپوینت جدید  اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

l:موضوعهاي اساسي در ايمني الکتريکي بيمارستان

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

تعریف و توصیف خواص

خواص، نخبگانِ سياسي اجتماعي و گروهِ مرجع عوام بوده و داراي قوّه تحليل، نفوذ و پايگاه اجتماعي مي باشند. آنان را در همه اقشار می توان يافت، اعم از علماي ديني، تحصيل کرده هاي دانشگاهي، بازاريان، صنعتگران، کارمندان، کشاورزان، و صاحبان مشاغل و حرفه هاي خرد و کلان و حتي افراد بي سواد .

دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي  پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام
« اساسا قرار نيست در جامعه ما ولي فقيه به جاي همه فکر کند و در زمينه هاي مختلف راه حل ارائه کند. لازمه چنين اعتقادي آن است که نهادهاي قانوني (دولتي و غير دولتي) هيچگاه فعّال نشوند، زيرا در صورت فعال شدن، عرصه را بر روي فقيه تنگ مي کنند.»
دوره اصلاحات : يا اقبال به غرب  پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام
« کساني که غرب را مظهر شيطان و کانون پليدي ديدند و تا دامن ذهن و زندگي را از آلودگي پاک دارند، ‌بستن همه درب ها را به روي غرب توصيه کرده اند. غافل از آنکه تمدن غرب واقعيتي بود در حال بسط و توسعه که ريشه در تاريخ داشت و قوام يافته
تقسيم نابرابر: (سال 15يا 20 هجري)
مهاجران بدري: پنج هزار درهم
انصار بدري : چهار هزار درهم
فرزندان بدري ها : دوهزار درهم پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام
مهاجران قبل فتح مکه: سه هزار درهم
مسلمانِ روزِ فتح مکه: دوهزار درهم
جواناني از فرزندان مهاجران: دوهزار درهم
همسران پيامبر(صلي الله عليه و آله):‌شش هزاردرهم
عايشه ،‌حفصه،‌اُمّ حبيبه: دوازده هزار درهم

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام از لینک زیر استفاده کنید:


پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (از خانه تا مدرسه) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (از خانه تا مدرسه) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (از خانه تا مدرسه) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه

سوال:

چرا برای عبور از خیابان حتماً از پل عابر استفاده می کنید؟ (صفحه 81 کتاب)

جواب:

برای اینکه خودروهای عبوری در هنگام عبور با ما برخورد نکنند و جان ما با زخمی شدن یا کشته شدن به خطر نیافتد. پل عابر پیاده محلی امن برای رفت و آمد افراد پیاده است که در آن خودرویی وجود ندارد.

 

سوال:

در راه خانه تا مدرسه چه چیزهایی را در حال حرکت دیدید؟ (صفحه 81 کتاب)

جواب:

 • دوچرخه
 • موتور سیکلت
 • هواپیما
 • کبوتران
 • آب جوب

 

این فایل برای دانش آموزان، معلمان و اولیای دانش آموزان قابل استفاده و مفید است.

 

دانش آموزان با مطالعه آن به تمام سوالات درس پاسخ می دهند و درس خود را به خوبی یاد گرفته و به آن مسلط می شوند.

 

معلمان در پاسخگویی به سوالات دانش آموزان و کتاب مجهز می شوند.

 

اولیای دانش آموزان نیز برای کمک به فرزندان خود در پاسخ گویی به سوالات کتاب مجهز می شوند.

فرزند شما با مطالعه این جزوه قبل از کلاس، سریعتر و کاملتر و صحیح تر از تمام همکلاسی هایش به سوالات کتاب و معلم پاسخ خواهد داد و نمره برتر کلاس را کسب خواهد کرد. در صورتی هم که صرفا می خواهید نمره برتر را دریافت کند بعد از کلاس و درس دادن معلم جزوه را بخواند.

 

این فایل در انحصار این فروشگاه است و فروش آن به هر نحو پیگرد قانونی دارد.

 

 

متن فوق تنها دو سوال و جواب از پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (از خانه تا مدرسه) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه است؛

برای دانلود کل پاسخنامه درس 12 کتاب علوم اول ابتدایی (از خانه تا مدرسه) به همراه صفحات کتاب - 18 صفحه از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه

سوال:

شما هم با آهنربای خود چیزهایی را که به آن می چسبند، پیدا کنید و با همکلاسی های خود درباره ی آن گفتوگو کنید. (سوال صفحه 94 کتاب)

جواب:

آهن ربای من به این وسایل می چسبد:

 • اسباب بازی ها
 • قاشق و چنگال
 • یخچال و ماشین لباس شویی
 • مداد تراش
 • دکمه آهنی لباس
 • زیپ کیف مدرسه

این فایل برای دانش آموزان، معلمان و اولیای دانش آموزان قابل استفاده و مفید است.

دانش آموزان با مطالعه آن به تمام سوالات درس پاسخ می دهند و درس خود را به خوبی یاد گرفته و به آن مسلط می شوند.

معلمان برای پاسخگویی به سوالات دانش آموزان و کتاب مجهز می شوند.

اولیای دانش آموزان برای کمک به فرزندان خود در پاسخ گویی به سوالات کتاب مجهز می شوند.

 

فرزند شما با مطالعه این جزوه قبل از کلاس، سریعتر و کاملتر و صحیح تر از تمام همکلاسی هایش به سوالات کتاب و معلم پاسخ خواهد داد و نمره برتر کلاس را کسب خواهد کرد. در صورتی هم که صرفا می خواهید نمره برتر را دریافت کند بعد از کلاس و درس دادن معلم جزوه را بخواند.

 

 

 فروش این فایل در انحصار این فروشگاه است و فروش آن به هر نحو پیگرد قانونی دارد!

 

 

متن فوق تنها یک سوال و جواب از پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه است؛

برای دانلود کل پاسخنامه درس 13 کتاب علوم اول ابتدایی (آهن ربای من) به همراه صفحات کتاب - 11 صفحه از لینک زیر استفاده کنید:


پاسخنامه درس 14 کتاب علوم اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه صفحات کتاب - 6 صفحه

پاسخنامه درس 14 کتاب علوم اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه صفحات کتاب - 6 صفحه

پاسخنامه درس 14 کتاب علوم اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه صفحات کتاب - 6 صفحه

پاسخنامه تشریحی سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه تصاویر درس - 6 صفحه وورد و پی دی اف

پاسخنامه تشریحی سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه تصاویر درس - 6 صفحه وورد و پی دی اف

پاسخنامه تشریحی سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه تصاویر درس - 6 صفحه وورد و پی دی اف

پاسخنامه تشریحی سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه تصاویر درس - 6 صفحه وورد و پی دی اف

پاسخنامه تشریحی سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه تصاویر درس - 6 صفحه وورد و پی دی اف

پاسخنامه تشریحی سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (از گذشته تا آینده) به همراه تصاویر درس - 6 صفحه وورد و پی دی اف

سوال:

از زمانهای قدیم، انسانها برای گرم کردن و روشن کردن خانه ها از آتش استفاده می کردند. به نظر شما، آنها با چه مشکلاتی روبه رو بودند؟ (سوال صفحه 101 کتاب)

جواب:

آنها با مشکلاتی مثل:

 • تمام شدن هیزم مورد نیاز آتش
 • دود خفه کننده و آزار دهنده حاصل از سوختن آتش
 • کم بودن حرارت آتش در محل دورتر از آتش
 • نیاز به مراقبت از آتش برای خاموش نشدن

روبرو بوده اند.

این فایل برای دانش آموزان، معلمان و اولیای دانش آموزان قابل استفاده و مفید است.

دانش آموزان با مطالعه آن به تمام سوالات درس پاسخ می دهند و درس خود را به خوبی یاد گرفته و به آن مسلط می شوند.

معلمان در پاسخگویی به سوالات دانش اموزان و کتاب مجهز می شوند.

اولیای دانش آموزان نیز برای کمک به فرزندان خود در پاسخ گویی به سوالات کتاب مجهز می شوند.

فرزند شما با مطالعه این جزوه قبل از کلاس، سریعتر و کاملتر و صحیح تر از تمام همکلاسی هایش به سوالات کتاب و معلم پاسخ خواهد داد و نمره برتر کلاس را کسب خواهد کرد. در صورتی هم که صرفا می خواهید نمره برتر را دریافت کند بعد از کلاس و درس دادن معلم جزوه را بخواند.

 

 فروش این فایل در انحصار این فروشگاه است و فروش آن به هر نحو پیگرد قانونی دارد!

متن فوق تنها یک سوال و جواب از پاسخ سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (دبستان) به همراه تصاویر درس است؛

 

برای دانلود کل پاسخ سوالات درس 14 کتاب علوم تجربی اول ابتدایی (دبستان) به همراه تصاویر درس از لینک زیر استفاده کنید:

 


2 پاورپوینت درباره درس دوم ریاضی اول ابتدایی - جمعا 10اسلاید

2 پاورپوینت درباره درس دوم ریاضی اول ابتدایی - جمعا 10اسلاید

2 پاورپوینت درباره درس دوم ریاضی اول ابتدایی - جمعا 10اسلاید

2 پاورپوینت درباره درس دوم ریاضی اول ابتدایی 

2 پاورپوینت درباره درس دوم ریاضی اول ابتدایی 

2 پاورپوینت درباره درس دوم ریاضی اول ابتدایی 

2 پاورپوینت درباره درس دوم ریاضی اول ابتدایی 

به تعداد شكل های سمت چپ از شكل های سمت راست رنگ كن.

جدول های زير را با رنگ مناسب كامل كن.

2 پاورپوینت درباره درس دوم ریاضی اول ابتدایی 

 

مربع هايی را كه نقطه دارند، با رنگ های مناسب رنگ كن تا يك نقّاشی شطرنجی درست شود.

جدول را با شكل مناسب كامل كن.

2 پاورپوینت درباره درس دوم ریاضی اول ابتدایی 

 

متن فوق تنها سه اسلاید از 2 پاورپوینت درباره درس دوم ریاضی اول ابتدایی است؛

برای دانلود کل 2 پاورپوینت درباره درس دوم ریاضی اول ابتدایی از لینک زیر استفاده کنید:


3 پاورپوینت درباره درس اول ریاضی اول ابتدایی - بشمار و بگو - جمعا 10 اسلاید

3 پاورپوینت درباره درس اول ریاضی اول ابتدایی - بشمار و بگو - جمعا 10 اسلاید

3 پاورپوینت درباره درس اول ریاضی اول ابتدایی - بشمار و بگو - جمعا 10 اسلاید

3 پاورپوینت درباره درس اول ریاضی اول ابتدایی - بشمار و بگو

3 پاورپوینت درباره درس اول ریاضی اول ابتدایی - بشمار و بگو

3 پاورپوینت درباره درس اول ریاضی اول ابتدایی - بشمار و بگو

3 پاورپوینت درباره درس اول ریاضی اول ابتدایی - بشمار و بگو

انگشتان هر دست چه عددی را نشان می دهد؟ تو هم نشان بده.

3 پاورپوینت درباره درس اول ریاضی اول ابتدایی - بشمار و بگو

 

رنگ كردن شكل ها را به همان ترتيب ادامه بده.

3 پاورپوینت درباره درس اول ریاضی اول ابتدایی - بشمار و بگو

 

متن فوق تنها سه اسلاید از 3 پاورپوینت درباره درس اول ریاضی اول ابتدایی - بشمار و بگو است؛

برای دانلود کل 3 پاورپوینت درباره درس اول ریاضی اول ابتدایی - بشمار و بگو از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود - 30 اسلاید

پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود - 30 اسلاید

پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود - 30 اسلاید

پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود 

پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود 

پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود 

پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود 

پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود 

10- تحليل الاستو پلاستيك كرنشهاي بزرگ

1­10 – انتگرال گيري تنش در پلاستيسيتة ايزوتروپيك با استفاده از كرنش هاي لگاريتمي

پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود 

 

1­10 – انتگرال گيري تنش در پلاستيسيتة ايزوتروپيك با استفاده از كرنش هاي لگاريتمي

پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود 

 

2-1-10- انتگرال گيري تنش در پلاستيسيتة كرنش هاي بزرگ

پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود 

 

پايه مكانيك محيط پيوسته

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت تحليل غیرخطی عناصر محدود از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت اصول عقاید-توحید - 20 اسلاید

پاورپوینت اصول عقاید-توحید - 20 اسلاید

پاورپوینت اصول عقاید-توحید - 20 اسلاید

پاورپوینت اصول عقاید-توحید

پاورپوینت اصول عقاید-توحید

پاورپوینت اصول عقاید-توحید

پاورپوینت اصول عقاید-توحید

فهرست مطالب

مقدمه

نظام های حاکم بر جهان

نظام فاعلی

نظام درونی و بیرونی

نظام غایی

1- برهان نظم

2- برهان حرکت

3- برهان حدوث

4- برهان تمانع

پاورپوینت اصول عقاید-توحید

 

 

نظام غایی

Ãبا مطالعه دقیق برروی موجودات متوجه می شویم که هر موجود خاص برای منظور خاص آفریده شده و هدفی مشخص را در زندگی خود دنبال می کند .

پاورپوینت مديريت بحران - 20 اسلاید

پاورپوینت مديريت بحران - 20 اسلاید

پاورپوینت مديريت بحران - 20 اسلاید

پاورپوینت مديريت بحران

پاورپوینت مديريت بحران

پاورپوینت مديريت بحران

پاورپوینت مديريت بحران

Øتعريف بحران

پاورپوینت حاکمیت بالینی - 30 اسلاید

پاورپوینت حاکمیت بالینی - 30 اسلاید

پاورپوینت حاکمیت بالینی - 30 اسلاید

پاورپوینت حاکمیت بالینی

پاورپوینت حاکمیت بالینی

پاورپوینت حاکمیت بالینی

پاورپوینت حاکمیت بالینی

nمدل مطلوب ارتقاي کيفيت خدمات سلامتي

پاورپوینت حادثه ناشي از كار - 63 اسلاید

پاورپوینت حادثه ناشي از كار - 63 اسلاید

پاورپوینت حادثه ناشي از كار - 63 اسلاید

پاورپوینت حادثه ناشي از كار 

پاورپوینت حادثه ناشي از كار 

پاورپوینت حادثه ناشي از كار 

§تعريف حادثه ناشي از كار

پاورپوینت ايمني بيمار - 70 اسلاید

پاورپوینت ايمني بيمار - 70 اسلاید

پاورپوینت ايمني بيمار - 70 اسلاید

پاورپوینت ايمني بيمار

پاورپوینت ايمني بيمار

پاورپوینت ايمني بيمار

پاورپوینت ايمني بيمار

—

 شاخص هاي سطح بيمارستاني ايمني بيمار (20 شاخص(

پاورپوینت انگیزه های شروع سوءمصرف مواد - 160 اسلاید

پاورپوینت انگیزه های شروع سوءمصرف مواد - 160 اسلاید

پاورپوینت انگیزه های شروع سوءمصرف مواد - 160 اسلاید

پاورپوینت انگیزه های شروع سوءمصرف مواد 

پاورپوینت انگیزه های شروع سوءمصرف مواد 

پاورپوینت انگیزه های شروع سوءمصرف مواد 

تشویق عضو معتادخانواده

رفاه اقتصادی خانواده        تعداداسلایدها196

پاورپوینت انگیزه های شروع سوءمصرف مواد 

 

  داشتن الگوهای بد(ورزشکاران-هنرمندان و...)

پاورپوینت انگیزه های شروع سوءمصرف مواد 

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت انگیزه های شروع سوءمصرف مواد  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت انگیزه های شروع سوءمصرف مواد  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی - 40 اسلاید

پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی - 40 اسلاید

پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی - 40 اسلاید

پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی

پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی

پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی

تحلیل آموزشی :

 یعنی تبدیل هدف کلی به هدفهای رفتاری و عینی که با توجه به معرفت و دانش مورد ارزشها و نیازهای جامعه ، نیازهای دانشجویان ، فرآیند یادگیری تعیین و تصریح می شوند.

گزینش محتوی و تعیین خط مشی آموزشی :

پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی

 

 

 انتخاب مواد و روشها برای هماهنگ کردن و هدایت مسیر فعالیتها به سوی هدفهای تعیین شده و به مورد اجرا گذاشته می شود .

پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی

 

هدف کلی آموزش :

 آندسته از اهداف آموزشی که دانشجو قبل از دوره آموزشی فاقد آن بوده و استاد انتظار دارد دانشجو در پایان دوره آموزشی به آن دست یابد.

پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی است؛

برای دانلود کل پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت مبانی ارتباطات و شبکه - 55 اسلاید

پاورپوینت مبانی ارتباطات و شبکه - 55 اسلاید

پاورپوینت مبانی ارتباطات و شبکه - 55 اسلاید

پاورپوینت مبانی ارتباطات و شبکه

پاورپوینت مبانی ارتباطات و شبکه

پاورپوینت مبانی ارتباطات و شبکه

lمؤلفه های اصلی سیستم ارتباطی

پاورپوینت انجمن های علمی و صنفی فاوا در ایران - 24 اسلاید

پاورپوینت انجمن های علمی و صنفی فاوا در ایران - 24 اسلاید

پاورپوینت انجمن های علمی و صنفی فاوا در ایران - 24 اسلاید

پاورپوینت انجمن های علمی و صنفی فاوا در ایران

پاورپوینت انجمن های علمی و صنفی فاوا در ایران

پاورپوینت انجمن های علمی و صنفی فاوا در ایران

انجمن انفورماتیک ایران

پاورپوینت علل بدحجابي در جامعه اسلامي - 12 اسلاید

پاورپوینت علل بدحجابي در جامعه اسلامي - 12 اسلاید

پاورپوینت علل بدحجابي در جامعه اسلامي - 12 اسلاید

پاورپوینت  علل بدحجابي در جامعه اسلامي

پاورپوینت  علل بدحجابي در جامعه اسلامي

پاورپوینت  علل بدحجابي در جامعه اسلامي

 1. برداشت غلط از آزادي

عدّه اي انسان را در بعد مادّي خلاصه كردند و سعادت و خوشبختي او را در اين دانستند كه از تمامي ميدانهايي كه براي او باز شده، كاملاً استفاده برد.  در واقع، مرد به آزادي مطلق حيواني دست يافت و زن با بي بندوباري در خدمت آزادي مرد قرار گرفت.

 1. بهره وري سودجويانه از زنان

 رشد نظام سرمايه داري  توأم با رقابتهاي اقتصادي، موجب شد كه زن به عنوان يك وسيله تبليغاتي در تجارت و فيلمها مطرح شود. اين بهره وري در برخي فيلمهاي سينمايي داخل نيز مشهود است.

 1. وجود گردشگران خارجي

گرچه جذب توريست و گردشگران خارجي سودآور است؛ ولي از نظر ديني و فرهنگي آثار مخرّب و زيانباري بر جاي مي گذارند كه از جمله آن بدحجابي است.

 

پاورپوینت  علل بدحجابي در جامعه اسلامي

 

 در اكثر شهرها و محلاّتي كه گردشگران خارجي رفت و آمد دارند، مردم آنجا از رفتار آنان متأثر شده اند و رنگ و بوي آنان را پيدا كرده اند.

پاورپوینت  علل بدحجابي در جامعه اسلامي

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت  علل بدحجابي در جامعه اسلامي است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت  علل بدحجابي در جامعه اسلامي از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت برنامه اصلاح الگوی مصرف - 66 اسلاید

پاورپوینت برنامه اصلاح الگوی مصرف - 66 اسلاید

پاورپوینت برنامه اصلاح الگوی مصرف - 66 اسلاید

پاورپوینت برنامه اصلاح الگوی مصرف

پاورپوینت برنامه اصلاح الگوی مصرف

پاورپوینت برنامه اصلاح الگوی مصرف

تولید – محصول –  بهره برداری

عرضه – تقاضا

 

موضوعات مورد بررسي در اين برنامه:

لايه تبديل محصول

محصولات و فرآيند هاي بهينه

پاورپوینت سوء مصرف الكل - 33 اسلاید

پاورپوینت سوء مصرف الكل - 33 اسلاید

پاورپوینت سوء مصرف الكل - 33 اسلاید

پاورپوینت سوء مصرف الكل

پاورپوینت سوء مصرف الكل

پاورپوینت سوء مصرف الكل

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

الكل 

 

آرامش، بازداري كم، مستي،

اجتماعي شدن

نقص در قضاوت و مهارتهاي حركتي 

تصميمگيري ضعيف به خصوص راجع به رفتارهاي جنسي و مصرف موادمخدر قوي، تصادف، مسموميت الكل كه سبب حالت تهوع و سردرد ميشود،

مصرف طولاني مدت:

پاورپوینت سوء مصرف الكل

 

پاورپوینت سوء مصرف الكل

 

الكليسم، تخريب كبد، قلب، مغز و پانكراس و مرگ 

الكل

الكل يك كند كننده سيستم اعصاب مركزي است

به مقدار كم ميتواند اثر محرك داشته باشد

ماده مؤثر و psychoactive در مشروبات الكلي الكل اتيل است كه تخمير شكر با ييست بدست ميآيد

نوشيدنيهاي الكلي ميتوانند قوي باشند

§آبجو يا سوداي الكل دار (1تا 7 درصد)

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان - 45 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان - 45 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان - 45 اسلاید

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

پاورپوینت آشنايي با مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان 

}تعاریف و کلیات

پاورپوینت هپاتیت - 14 اسلاید

پاورپوینت هپاتیت - 14 اسلاید

پاورپوینت هپاتیت - 14 اسلاید

پاورپوینت هپاتیت

پاورپوینت هپاتیت

پاورپوینت هپاتیت

ž

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

تعریف هپاتیت:

بزرگان مدیریت 19 ص ورد

بزرگان مدیریت 19 ص ورد

بزرگان مدیریت 19 ص ورد

پیتر دراکر (Peter Drucker)

 متولد سال 1909 در وین اتریش.

دارای دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه فرانکفورت. استاد سیاست و فلسفه در کالج بنینگتن آمریکا و نیز استاد تمام مدیریت در دانشگاه نیویورک. او یکی از اولین دور‌ه های MBA را در سال 1971در دانشکده مدیریت دانشگاه کلارمونت(که بعدها به مدرسه مدیریت پیتر دراکر نامیده شد) راه اندازی کرد.

واقعا به سختی می‌شود اندیشه‌های پیتر دراکر را به طور خلاصه ذکر کرد. تقریبا هر جایی که به مباحث مدیریت برخورد می‌کنیم، جملات پیتر دراکر به نوعی فصل‌الخطاب و مرجع است. فقط می‌توان گفت که خیلی از مفاهیم امروزه مدیریت از جمله"مشتری مداری"، "در نظر گرفتن کارکنان به عنوان اصلی‌ترین سرمایه"، "ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و علوم اجتماعی و مدیری" و بسیاری مفاهیم کلیدی مدیریت همگی بر پایه نظریات پیتر دراکر بنا شدند.

او مدال آزادی ریاست جمهوری آمریکا، مدال خدمات عمومی اتریش، مدال افتخار علوم ژاپن، بالاترین نشان افتخاری دانشگاه نیویورک، و نیز25 دکترای افتخاری از دانشگاه‌های کشورهای آمریکا، انگلستان، چک، اسپانیا، بلژیک و سوئیس برخی از افتخارات این بزرگ مرد تاریخ مدیریت است. همچنین کتاب "تمرین مدیریت" وی که در سال 1954 منتشر گشت به عنوان سومین کتاب تاثیرگذار بر علم مدیریت در طول تاریخ انتخاب گشت. تاکید اصلی وی در این کتاب بر مشتری‌مداری و فرهنگ آن متمرکز است.

وی در سال 2005 در کالیفرنیا از دنیا رفت.

 کلیدواژه شهرت: پدر علم نوین مدیریت در بعد از جنگ جهانی دوم.

ایگور آنسوف (Igor Ansoff)

 

متولد 1918 در روسیه. درسال 1936 به آمریکا مهاجرت کرد. دارای دکترای ریاضی از دانشگاه براون آمریکا. یکی از مدیران ارشد شرکت هواپیمایی لاکهید. وی در سال 1953 به عنوان استاد رشته مديريت صنعتي انستيتو فناوري كمبريج در پيتسبورگ منصوب شد. در سال 1965 کتاب "استراتژی سازمان" که یکی از کتب مرجع مدیریت استراتژیک است را نوشت. وی اولین کسی است که به مفهوم مدیریت راهبردی سازمان اشاره کرد. شاید بتوان آنسف را پدر تفکر استراتژیک نامید.

آنسف معتقد بود که به طور کلی وقایع پیش‌بینی پذیر هستند و از تجزیه و تحلیل مدیریت عملیات سازمان می‌شود استراتژی‌ها را تهیه کرد.

وی در سال 2000 با اخذ مدرك معتبر استاد ممتاز از دانشگاه بين المللي ايالات متحده آمريكا بازنسشته شد. وی در سال 2002 در شهر سن دیگو از دنیا رفت.

کلیدواژه شهرت: مدیریت راهبردی (استراتژیک)

 

کریس آرجایریس (Chris Argyris)

 متولد سال 1923 در شهر نوارک نیوجرسی آمریکا. دارای مدرک کارشناسی روانشناسی از دانشگاه کلارک، کارشناسی ارشد در روانشانسی و اقتصاد از دانشگاه کانزاس و دکترای رفتارسازمانی از دانشگاه کرنل. در سال 1960 کتاب "درک رفتار انسانی" را نوشت. این کتاب یکی از مبانی اولیه علم رفتار سازمانی به شمار می آید. استاد دانشگاه‌های ییل و هاروارد.

وی نظریه پرداز و دانشمند علوم رفتاری در مدیریت است. پایه و اساس تفکرات وی بررسی و درک رفتار کارکنان در سازمان بود. از نظر آرجایریس، چالش در این نیست که برنامه‌های انگیزشی در سازمان اجرا شود بلکه کافی است به تشخیص ظزفیت ها و توانایی های روانی فراگیری کارکنان بپردازیم و نسبت به برانگیختن این انگیزه‌ها اقدام کنیم. وی آموزش را پایه و اساس انگیزشی سازمان می‌داند چون معتقد است فراگیری مهمترین انگیزه کارکنان می باشد.

آرجریس در ادامه کارش خیلی برروی مبحث مدیریت دانش (Knowledge Management) تأکید و تمرکز کرد.

وی در سال 2013 از دنیا رفت.

 کلیدواژه شهرت: رفتار سازمانی

 

راسل ایکاف (Russell L. Ackoff)

 بسیاری از اندیشمندان دنیای مدیریت معتقدند که در میان معاصران هیچکس به اندازه ایکاف بر اندیشه‌های مدیران تاثیر نگذاشته است. در یک کلام می‌توان ایکاف را یکی از بزرگترین فیلسوفان مدیریت (دارای نظریات فلسفی در مدیریت) دانست. برخی هم از او به نام مرد رنسانس یاد می‌کنند.

وی متولد سال 1919 در فیلادلفیا آمریکا است. وی استاد علوم مدیریت دانشگاه پنسیلوانیا بود. همچنین در سال های 1989 تا 1995 استاد بازاریابی دانشکده واشنگتن بود. ایکاف در سال 1941 در رشته معماری فارغ‌التحصیل شده و در سال 1947 دکترای فلسفه را از دانشگاه پنسیلوانیا گرفت. نویسنده بیش از 22 کتاب مرجع و باارزشی مدیریتی از جمله (احیای اقتصاد غرب، برنامه‌ریزی تعاملی و طرح آرمانی) بود. نویسنده بیش از 200 مقاله علمی. رییس پیشین جامعه تحقیق در عملیات آمریکا بوده است. 

دارای دکترای افتخاری از دانشگاه‌های: لنکستر انگلستان، واشنگتن، نیوهاون، پونتیفیکا پرو، لینکلن شایر و هامبرساید انگلستان و همچنین عضو آکادمی علوم طبیعی روسیه.

در سال 2000 به افتخار وی، مرکز ایکاف را برای مطالعات سیستم‌های پیچیده در دانشگاه پنسیلوانیا تاسیس کردند.

وی در بیش از 350 شرکت و 75 آژانس دولتی در آمریکا و سایر نقاط جهان تجربه، تحقیق، مشاوره یا آموزش داشته است.

وی بنيانگذار «رويكرد انقلابي در برنامه ريزي» و نظريه پرداز «برنامه ريزي تعاملي» است. ایکاف بر اين باور است كه «برنامه ريزي تعاملي» ابزاري براي كنترل تغيير و آثار آن و افزايش سرعت سازگاري با دگرگوني هايي است كه قادر به كنترل شان نيستيم. اين تغييرات، پيوسته از عصر ماشين تا عصر كنوني - كه او آن را «عصر سيستم ها» مي‌نامد - ادامه داشته. انديشه برتر در عصر ماشين كه به مدت 400 سال بر دنياي غرب حكومت كرد، «تفكر تحليلي» مبتني بر تجزيه و تحليل بود. در حالي كه تفكر نوين، «تفكر تركيبي» است كه در آن، تمامي روابط متقابل اجزا يك سيستم...


پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی - 17 اسلاید

پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی - 17 اسلاید

پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی - 17 اسلاید

پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی

پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی

پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ارتودنسی، کاربرد و اهمیت آن

 

موضوعات مورد بحث:

 

پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی - 17 اسلاید

پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی - 17 اسلاید

پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی - 17 اسلاید

پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی

پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی

پاورپوینت بیومکانیک ارتودنسی

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ارتودنسی، کاربرد و اهمیت آن

 

موضوعات مورد بحث:

 

پاورپوینت اضطراب امتحان - 35 اسلاید

پاورپوینت اضطراب امتحان - 35 اسلاید

پاورپوینت اضطراب امتحان - 35 اسلاید

پاورپوینت اضطراب امتحان

پاورپوینت اضطراب امتحان

پاورپوینت اضطراب امتحان

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اضطراب امتحان مشکلات زیادی در امر تحصیل دانش آموزان به وجود می آورد. و باعث ایجاد مشکلاتی درتمرکز حواس، انسداد ذهن و حواس پرتی در دانش آموزان  می گردد. با این وجود دانش آموزان بعد از ساعت ها مطالعه و تلاش نمی  توانند از عهده  امتحان خود برآیند، احساس شکست کرده و اعتماد به نفس خود را از دست می دهند.

برای مقابله بااین مشکل باید ضمن شناخت علل اضطراب و پیشگیری از آن راهکارهای موثر برای مقابله باآن را به اجرا گذاشت.

nتعریف اضطراب امتحان

پاورپوینت اسید و باز - 37 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت اسید و باز - 37 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت اسید و باز - 37 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت  اسید و باز

پاورپوینت  اسید و باز

پاورپوینت  اسید و باز

پاورپوینت  اسید و باز

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

مواد آمفوتری یا آمفوپروتیک:

موادی که هم خاصیت بازی و هم خاصیت بازی می توانند داشته باشند این مواد بسته به اینکه در مقابل اسید یا باز قرار بگیرند واکنش مخالف انجام می دهند..

پاورپوینت  اسید و باز

 

پاورپوینت  اسید و باز

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت  اسید و باز است؛

برای دانلود کل پاورپوینت  اسید و باز از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت آسم کودکان راهنمای عملی والدین - 70 اسلاید

پاورپوینت آسم کودکان راهنمای عملی والدین - 70 اسلاید

پاورپوینت آسم کودکان راهنمای عملی والدین - 70 اسلاید

پاورپوینت آسم کودکان راهنمای عملی والدین

پاورپوینت آسم کودکان راهنمای عملی والدین

پاورپوینت آسم کودکان راهنمای عملی والدین

پاورپوینت آسم کودکان راهنمای عملی والدین

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

علائم:

پاورپوینت گفتمان انقلاب اسلامی و انقلابی‎گری راهبرد عبور از فتنه و تحریف - 18 اسلاید

پاورپوینت گفتمان انقلاب اسلامی و انقلابی‎گری راهبرد عبور از فتنه و تحریف - 18 اسلاید

پاورپوینت گفتمان انقلاب اسلامی و انقلابی‎گری راهبرد عبور از فتنه و تحریف - 18 اسلاید

پاورپوینت گفتمان انقلاب اسلامی و انقلابی‎گری  راهبرد عبور از فتنه و تحریف

پاورپوینت گفتمان انقلاب اسلامی و انقلابی‎گری  راهبرد عبور از فتنه و تحریف

پاورپوینت گفتمان انقلاب اسلامی و انقلابی‎گری  راهبرد عبور از فتنه و تحریف

پاورپوینت گفتمان انقلاب اسلامی و انقلابی‎گری  راهبرد عبور از فتنه و تحریف

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

الزامات آشنایی با گفتمان انقلاب اسلامی

 

فردی: ایمان، تقوا، بصیرت، علم آموزی، خودباوری و ...

اجتماعی: انضباط اجتماعی، الگوی مصرف، عوام و خواص، مساله زن و ...

حکومتی: الگوی پیشرفت، اقتصاد مقاومتی، دولت اسلامی و ...

جهان اسلام: بیداری اسلامی، تمدن اسلامی، مساله فلسطین و ...

جامعه جهانی: نظام سلطه، استکبارستیزی، هندسه جهانی، بیداری ملتها و ...

حرکت تاریخی بشریت : پیچ تاریخی، عصر امام خمینی و ...

 

üروش های گفتمان سازی رهبر انقلاب

پاورپوینت تکنیک های جستجوی اطلاعات در اینترنت - 125 اسلاید

پاورپوینت تکنیک های جستجوی اطلاعات در اینترنت - 125 اسلاید

پاورپوینت تکنیک های جستجوی اطلاعات در اینترنت - 125 اسلاید

 پاورپوینت تکنیک های جستجوی اطلاعات در اینترنت 

پاورپوینت تکنیک های جستجوی اطلاعات در اینترنت 

پاورپوینت تکنیک های جستجوی اطلاعات در اینترنت 

پاورپوینت تکنیک های جستجوی اطلاعات در اینترنت 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

تاکتیک & تکنیک؟؟؟

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - 38 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - 38 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک - 38 اسلاید

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

—اهداف درس

پاورپوینت فنآوری و کارآفرینی - 28 اسلاید

پاورپوینت فنآوری و کارآفرینی - 28 اسلاید

پاورپوینت فنآوری و کارآفرینی - 28 اسلاید

پاورپوینت فنآوری و کارآفرینی

پاورپوینت فنآوری و کارآفرینی

پاورپوینت فنآوری و کارآفرینی

پاورپوینت فنآوری و کارآفرینی

چرا  نگرش زنجیره ای؟

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

üتا اواخر دهه1970، در یک صنعت همه امور توسط یک کارخانه صورت می گرفت

پاورپوینت اصول نمونه گیری - 53 اسلاید

پاورپوینت اصول نمونه گیری - 53 اسلاید

پاورپوینت اصول نمونه گیری - 53 اسلاید

پاورپوینت اصول نمونه گیری

پاورپوینت اصول نمونه گیری

پاورپوینت اصول نمونه گیری

پاورپوینت اصول نمونه گیری

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

Øمدیریت نمونه در آزمايشگاه هاي پزشكي

پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري - 33 اسلاید

پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري - 33 اسلاید

پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري - 33 اسلاید

پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري

پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري

پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري

پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

—اهداف کارگاه

پاورپوینت کلیات اخلاق حرفه ای - 30 اسلاید

پاورپوینت کلیات اخلاق حرفه ای - 30 اسلاید

پاورپوینت کلیات اخلاق حرفه ای - 30 اسلاید

پاورپوینت کلیات اخلاق حرفه ای

پاورپوینت کلیات اخلاق حرفه ای

پاورپوینت کلیات اخلاق حرفه ای

پاورپوینت کلیات اخلاق حرفه ای

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

oجسم انسان و اخلاق پزشکی

پاورپوینت اقليم شناسي ديناميك فصل اول : مفاهيم و كليات هوا و اقليم - 46 اسلاید

پاورپوینت اقليم شناسي ديناميك فصل اول : مفاهيم و كليات هوا و اقليم - 46 اسلاید

پاورپوینت اقليم شناسي ديناميك فصل اول : مفاهيم و كليات هوا و اقليم - 46 اسلاید

پاورپوینت اقليم شناسي ديناميك  فصل اول : مفاهيم و كليات هوا و اقليم 

پاورپوینت اقليم شناسي ديناميك  فصل اول : مفاهيم و كليات هوا و اقليم 

پاورپوینت اقليم شناسي ديناميك  فصل اول : مفاهيم و كليات هوا و اقليم 

پاورپوینت اقليم شناسي ديناميك  فصل اول : مفاهيم و كليات هوا و اقليم 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

nاقليم شناسي ديناميك (فصل اول:مفاهيم و كليات)

پاورپوینت تدبر در سوره مبارکه ممتحنه - 35 اسلاید

پاورپوینت تدبر در سوره مبارکه ممتحنه - 35 اسلاید

پاورپوینت تدبر در سوره مبارکه ممتحنه - 35 اسلاید

پاورپوینت تدبر در سوره مبارکه ممتحنه

پاورپوینت تدبر در سوره مبارکه ممتحنه

پاورپوینت تدبر در سوره مبارکه ممتحنه

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

فضای سخن سوره

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت - 15 اسلاید

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت - 15 اسلاید

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت - 15 اسلاید

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

عوامل موثر در تولید نیروی حرکتی و شتاب وارده بر توپ

 سرعت خطی آبشارزن در جهت آبشار

آیا نگران کنکوری ؟ استرس کنکوری را همین امروز درمان کنید با مشاوره تخصصی اساتید برتر مشاوره و روانشناسی کنکور

آیا نگران کنکوری ؟ استرس کنکوری را همین امروز درمان کنید با مشاوره تخصصی اساتید برتر مشاوره و روانشناسی کنکور

آیا نگران کنکوری ؟ استرس کنکوری را همین امروز درمان کنید با مشاوره تخصصی اساتید برتر مشاوره و روانشناسی کنکور

فیلم حاضر یک فیلم مشاوره ای عالی و کامل در خصوص استرس و نحوه حل آن و نکات تغذیه ای و آرامش بخش و نکات مهم و مشاوره ای برای داوطلبان هست و تمامی نکات یک مشاوره کامل کنکور را شامل می شود

 • بهترین راهکارها برای رفع استرس کنکوری
 • کنترل استرس کنکور:شامل
 • نگرانی و اهمیت کنکور  - آرامش و  تغذیه - خواب کافی - دلایل به وجود آمدن استرس-   مدیریت زمان
 • علائم استرس کنکور در روزهای پایانی
 • شیوه کنترل تنفس برای رفع استرس
 • سرجلسه کنکور چگونه زمان را مدیریت کنیم ؟
 • فرار از استرس با برنامه ی منظم
 • بهترین تکنیک ها برای رهایی از استرس کنکور
 • استرس کنکور ، خوب هست یا بد؟
 • نقش دوست در راه مبارزه با استرس کنکور

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي - 55 اسلاید

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي - 55 اسلاید

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي - 55 اسلاید

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي

پاورپوینت بومی سازی و استقرار مدل تعالي منابع انساني در دفتر مرکزی شرکت ملي صنايع پتروشيمي

                    

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

                                     فهرست مطالب

 1. 1. مقدمه
 2. معرفی مدل تعالی منابع انسانی و منطق رادار
 3. بومی سازی و استقرار مدل تعالی منایع انسانی
üچشم انداز شرکت ملی صنایع پتروشیمی

پاورپوینت لايه اتصال داده ها - 33 اسلاید

پاورپوینت لايه اتصال داده ها - 33 اسلاید

پاورپوینت لايه اتصال داده ها - 33 اسلاید

پاورپوینت لايه اتصال داده ها 

پاورپوینت لايه اتصال داده ها 

پاورپوینت لايه اتصال داده ها 

پاورپوینت لايه اتصال داده ها 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

nوظائف کلی اين لايه:

پاورپوینت اصول اولیه محافظت از آب برج خنک کننده - 17 اسلاید

پاورپوینت اصول اولیه محافظت از آب برج خنک کننده - 17 اسلاید

پاورپوینت اصول اولیه محافظت از آب برج خنک کننده - 17 اسلاید

پاورپوینت اصول اولیه محافظت از آب برج خنک کننده 

پاورپوینت اصول اولیه محافظت از آب برج خنک کننده 

پاورپوینت اصول اولیه محافظت از آب برج خنک کننده 

پاورپوینت اصول اولیه محافظت از آب برج خنک کننده 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

به چه دلیل محافظت از آب؟

برای کنترل خوردگی

پاورپوینت لوله گذاری دستگاه گوارش از راه رکتال - 20 اسلاید

پاورپوینت لوله گذاری دستگاه گوارش از راه رکتال - 20 اسلاید

پاورپوینت لوله گذاری دستگاه گوارش از راه رکتال - 20 اسلاید

پاورپوینت لوله گذاری دستگاه گوارش از راه رکتال

پاورپوینت لوله گذاری دستگاه گوارش از راه رکتال

پاورپوینت لوله گذاری دستگاه گوارش از راه رکتال

پاورپوینت لوله گذاری دستگاه گوارش از راه رکتال

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

v تعریف:

پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی - 92 اسلاید

پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی - 92 اسلاید

پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی - 92 اسلاید

پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی

پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی

پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی

پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی

 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

فهرست:

1)مدیریت پاداش

2) مدیریت قارچی

3) مدیریت آشوب

4) مدیریت فرایند محور

5) مدیریت ذره بینی

 

پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی

 

پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی

 

6) مدیریت بـحران

7) مدیریت کیفــیت

8)مدیریت سایه

9)مدیریت اخلاق

10)نظریه پنجره های شکسته

11)مدیریت سلولی

12) مدیریت مهرورز

13)مدیریت کوآنتومی

14)مدیریت انتگرالی

15)مدیریت حبابی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی است

برای دانلود کل پاورپوینت نظریه های نوین در مدیریت آموزشی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت اعداد جادویی در خوشه های اتمی - 18 اسلاید

پاورپوینت اعداد جادویی در خوشه های اتمی - 18 اسلاید

پاورپوینت اعداد جادویی در خوشه های اتمی - 18 اسلاید

پاورپوینت اعداد جادویی در خوشه های اتمی

پاورپوینت اعداد جادویی در خوشه های اتمی

پاورپوینت اعداد جادویی در خوشه های اتمی

پاورپوینت اعداد جادویی در خوشه های اتمی

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

دسته بندی خوشه ها بر اساس اندازه انها

پاورپوینت سیستمهای حمایت از تصمیم - 74 اسلاید

پاورپوینت سیستمهای حمایت از تصمیم - 74 اسلاید

پاورپوینت سیستمهای حمایت از تصمیم - 74 اسلاید

پاورپوینت سیستمهای حمایت از تصمیم

پاورپوینت سیستمهای حمایت از تصمیم

پاورپوینت سیستمهای حمایت از تصمیم

پاورپوینت سیستمهای حمایت از تصمیم

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

فهرست مطالب

1-تصمیم گیری چیست ؟

2-انواع تصمیمات

3-مراحل تصمیم گیری

4-انواع تصمیم گیری

5-سیستم های پشتیبان تصمیم گیریDSS

6-اجزای سیستم پشتیبان تصمیم گیری

7-اجزای مدیریت داده

8-اجزای مدیریت مدل

 9-ساختار یک DSS

10-دلایل نیاز به سیستم های مکانیزه حمایت از تصمیم

11-فن آوری های اصلی حمایت از تصمیم

 

پاورپوینت سیستمهای حمایت از تصمیم

 

پاورپوینت سیستمهای حمایت از تصمیم

 

 

12-مفهوم سیستمهای حمایت از تصمیم

13-سیستم های حمایت از تصمیم گروهی

14-سیستم اطلاعات مدیریت عالی

15-سیستم های خبره

16-شبکه های عصبی مصنوعی

17-سیستم های پشتیبان ترکیبی

 18-تفاوت سیستم های خبره با سیستم پشتیبان تصمیم گیری

19-طبقه بندیDSS

20-سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر ارتباطات

21-سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر داده

22-سیستم پشتیبان تصمیم مبتنی بر اطلاعات

 

پاورپوینت طبقه بندی وسایل پزشکی - 42 اسلاید

پاورپوینت طبقه بندی وسایل پزشکی - 42 اسلاید

پاورپوینت طبقه بندی وسایل پزشکی - 42 اسلاید

پاورپوینت طبقه بندی وسایل پزشکی

پاورپوینت طبقه بندی وسایل پزشکی

پاورپوینت طبقه بندی وسایل پزشکی

پاورپوینت طبقه بندی وسایل پزشکی

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

nآیین نامه تجهیزات پزشکی

پاورپوینت مرتب سازي سريع Quicksort ساختمان داده ها و الگوريتمها - 42 اسلاید

پاورپوینت مرتب سازي سريع Quicksort ساختمان داده ها و الگوريتمها - 42 اسلاید

پاورپوینت مرتب سازي سريع Quicksort ساختمان داده ها و الگوريتمها - 42 اسلاید

پاورپوینت مرتب سازي سريع Quicksort  ساختمان داده ها و الگوريتمها 

پاورپوینت مرتب سازي سريع Quicksort  ساختمان داده ها و الگوريتمها 

پاورپوینت مرتب سازي سريع Quicksort  ساختمان داده ها و الگوريتمها 

پاورپوینت مرتب سازي سريع Quicksort  ساختمان داده ها و الگوريتمها 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

lHoare   در سال 1962       پيشنهاد كرده است

پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه - 36 اسلاید

پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه - 36 اسلاید

پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه - 36 اسلاید

پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه

پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه

پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه

پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

به طور كلي مسائل برنامه‌ريزي خطي به دو گروه عمده قابل تقسيم هستند: مسائل داراي ساختاري خاص و مسائل فاقد اين ويژگي. شايد با بعضي از مسائل مانند مدل حمل و نقل، تخصيص و يا شبكه‌ها كه ساختاري خاص دارند، آشنا باشيد. اين مسائل به علت داشتن اين ويژگي امكان استفاده از الگوريتم‌هاي كارا تري از سيمپلكس را يافته و اين امر موجب كاهش محاسبات مي‌گردند.

دانتزيگ (Dantzig) تكنيك‌هاي محاسباتي كارا را به منظور كاهش محاسبات به دو گروه تقسيم مي‌كند. تكنيك‌هايي كه موجب «كاهش تعداد تكرارها» مي‌گردد و تكنيك‌هايي كه «موجب فشرده شدن ماتريس معكوس» مي‌شود. «الگوريتم اوليه - ثانويه» و «الگوريتم تجزيه» به ترتيب نمونه‌هايي از اين دو گروه هستند.

پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه

 

پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه

 

مسائل با ساختار خاص

انواع خاص مسائل برنامه‌ريزي خطي كه در اين قسمت معرفي مي‌گردد، «مسائل بزرگ مقياس (large-scale)» است كه تعداد بسيار زيادي محدوديت و متغير دارند. از خصوصيات مهم اين‌گونه مسائل با ابعاد بزرگ آن است كه بسياري از ضرايب متغيرهاي تصميم در محدوديت‌هاي مسأله، صفر هستند، و در بعضي از انواع مشخص، صرفاً معدودي ضرايب غير صفر وجود دارد. در نتيجه، به منظور ايجاد شكل ساده و كاراتري از روش سيمپلكس مي‌توان از ساختار رياضي خاص آنها استفاده كرد و ميزان محاسبات لازم را تا حد زيادي كاهش داد. در شكل صفحه‌ي بعد چهار نوع از مسائل بزرگ مقياس را مشاهده مي‌كنيد. در اين شكل فقط ساختار ضرايب غير صفر نشان داده شده است.

مسائل چند بخشي

يكي از متداولترين مسائل برنامه‌ريزي خطي بزرگ مقياس، مسائل چند بخشي است. مسائل چندبخشي بيانگر وضعيت شركت‌هاي بزرگي است كه تعدادي شركت‌هاي فرعي تحت پوشش با بخش‌هاي مختلف و نسبتاً مستقل از هم دارند. از آنجا كه هريك از بخش‌هاي شركت صرفاٌ به دنبال بهينه كردن عمليات مربوط به خود است لذا مسأله تقريباٌ به چند مسأله فرعي تجزيه مي‌شود. اما شركت مادر به منظور ايجاد هماهنگي، كنترل و اعمال سياست‌هاي كلي خود بر شركت‌ها يا بخش‌هاي تابعه، منابع و امكانات مشتركي را بين آنها تقسيم مي‌كند كه اين منابع و امكانات در قالب مجموعه محدوديت‌هايي كه در شكل صفحه بعد به صورت مستطيل ظاهر مي‌شود، ارائه مي‌گردند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه است

برای دانلود کل پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت کاربردی ارزشیابی - اعتباربخشی - 10 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ارزشیابی - اعتباربخشی - 10 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ارزشیابی - اعتباربخشی - 10 اسلاید

پاورپوینت کاربردی ارزشیابی - اعتباربخشی

پاورپوینت کاربردی ارزشیابی - اعتباربخشی

پاورپوینت کاربردی ارزشیابی - اعتباربخشی

پاورپوینت کاربردی ارزشیابی - اعتباربخشی

رئوس مطالب

پاورپوینت جدید خواص مکانيکی خاک - 50 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت جدید خواص مکانيکی خاک - 50 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت جدید خواص مکانيکی خاک - 50 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت جدید خواص مکانيکی خاک

پاورپوینت جدید خواص مکانيکی خاک

پاورپوینت جدید خواص مکانيکی خاک

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

.1مقاومت برشي

پاورپوینت جدید تكنيك هاي ترميم فجايع در سيستم هاي پايگاه داده - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تكنيك هاي ترميم فجايع در سيستم هاي پايگاه داده - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تكنيك هاي ترميم فجايع در سيستم هاي پايگاه داده - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تكنيك هاي ترميم فجايع در سيستم هاي پايگاه داده

پاورپوینت جدید تكنيك هاي ترميم فجايع در سيستم هاي پايگاه داده

پاورپوینت جدید تكنيك هاي ترميم فجايع در سيستم هاي پايگاه داده

پاورپوینت جدید تكنيك هاي ترميم فجايع در سيستم هاي پايگاه داده

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

nپايگاه داده ها بالقوه در معرض آسيب است. انواع نقص (عيب) و در نتيجه خرابي ممكن است در پايگاه داده ها بروز كند.

پاورپوینت جدید سيستم هاي هوشمند حمل و نقل - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید سيستم هاي هوشمند حمل و نقل - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید سيستم هاي هوشمند حمل و نقل - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید سيستم هاي هوشمند حمل و نقل

پاورپوینت جدید سيستم هاي هوشمند حمل و نقل

پاورپوینت جدید سيستم هاي هوشمند حمل و نقل

پاورپوینت جدید سيستم هاي هوشمند حمل و نقل

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ITS  برون شهري عبارتند از:

ITS/ CVO     (Commercial Vehicle Operation)

پاورپونت جدید اصول تهویه مکانیکی - 40 اسلاید

پاورپونت جدید اصول تهویه مکانیکی - 40 اسلاید

پاورپونت جدید اصول تهویه مکانیکی - 40 اسلاید

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

.1هدف از تهویه  مکانیکی را تعریف کند.

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه - 22 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه - 22 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه - 22 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

nمحيط به سه نوع تقسيم مي شود

پاورپونت جدید اصول تهویه مکانیکی - 40 اسلاید

پاورپونت جدید اصول تهویه مکانیکی - 40 اسلاید

پاورپونت جدید اصول تهویه مکانیکی - 40 اسلاید

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

.1هدف از تهویه  مکانیکی را تعریف کند.

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه - 22 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه - 22 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه - 22 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

nمحيط به سه نوع تقسيم مي شود

پاورپونت جدید اصول تهویه مکانیکی - 40 اسلاید

پاورپونت جدید اصول تهویه مکانیکی - 40 اسلاید

پاورپونت جدید اصول تهویه مکانیکی - 40 اسلاید

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

.1هدف از تهویه  مکانیکی را تعریف کند.

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه - 22 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه - 22 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه - 22 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

nمحيط به سه نوع تقسيم مي شود

پاورپونت جدید اصول تهویه مکانیکی - 40 اسلاید

پاورپونت جدید اصول تهویه مکانیکی - 40 اسلاید

پاورپونت جدید اصول تهویه مکانیکی - 40 اسلاید

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

پاورپونت جدید  اصول تهویه مکانیکی

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

.1هدف از تهویه  مکانیکی را تعریف کند.

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه - 22 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه - 22 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه - 22 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

پاورپوینت جدید اصول بهداشت درمحيط جامعه 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

nمحيط به سه نوع تقسيم مي شود

پاورپوینت جدید یادگیری - 78 اسلاید

پاورپوینت جدید یادگیری - 78 اسلاید

پاورپوینت جدید یادگیری - 78 اسلاید

پاورپوینت جدید یادگیری

پاورپوینت جدید یادگیری

پاورپوینت جدید یادگیری

پاورپوینت جدید یادگیری

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

سبک یادگیری learning style

پاورپوینت جدید اختلالات هیپر تانسیو حاملگی - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات هیپر تانسیو حاملگی - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات هیپر تانسیو حاملگی - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات هیپر تانسیو حاملگی

پاورپوینت جدید اختلالات هیپر تانسیو حاملگی

پاورپوینت جدید اختلالات هیپر تانسیو حاملگی

پاورپوینت جدید اختلالات هیپر تانسیو حاملگی

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

*   یکی از اجزائ سه گانه تریاد مرگ و میرمادران است و همراه با خونریزی و عفونت مسئول قسمت اعظم موربیدیته ومرگ و میر مرتبط با حاملگی است.

پاورپوینت جدید برنامه راهبردي مرتع كشور - 55 اسلاید

پاورپوینت جدید برنامه راهبردي مرتع كشور - 55 اسلاید

پاورپوینت جدید برنامه راهبردي مرتع كشور - 55 اسلاید

پاورپوینت جدید برنامه راهبردي مرتع كشور

پاورپوینت جدید برنامه راهبردي مرتع كشور

پاورپوینت جدید برنامه راهبردي مرتع كشور

پاورپوینت جدید برنامه راهبردي مرتع كشور

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

فهرست برنامه

پاورپوینت جدید داروهای موثر در درمان فشار خون - 52 اسلاید

پاورپوینت جدید داروهای موثر در درمان فشار خون - 52 اسلاید

پاورپوینت جدید داروهای موثر در درمان فشار خون - 52 اسلاید

پاورپوینت جدید داروهای موثر در درمان فشار خون

پاورپوینت جدید داروهای موثر در درمان فشار خون

پاورپوینت جدید داروهای موثر در درمان فشار خون

پاورپوینت جدید داروهای موثر در درمان فشار خون

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

—داروهای موثر در درمان بیماری فشار خون

پاورپوینت جدید حسابداری - 480 اسلاید

پاورپوینت جدید حسابداری - 480 اسلاید

پاورپوینت جدید حسابداری - 480 اسلاید

پاورپوینت جدید حسابداری

پاورپوینت جدید حسابداری

پاورپوینت جدید حسابداری

پاورپوینت جدید حسابداری

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

حسابداری صنعتی :

روش های   حسابداری  صنعتی  با  استفاده  از روش های هزينه  يابی  و  اعمال   کنترل های  داخلی   موثر   هزينه توليد را  محاسبه   نموده  و راهنمای  خوبی  برای انتخاب روش های توليد کالا، مقادير توليد، ارزيابی  سود آورترين محصول   و  تعيين  قیمت   فروش   باشد .

 

با  استفاده  از  روش   دايم   ثبت   موجودی ها  ،   برای   هر يک از اقلام  موجودی های  جنسی شامل مواد ، کالای در جريان ساخت  وکالای ساخته شده حسابهای جداگانه ای در سيستم  حسابداری  صنعتی در دفاتر نگهداری می شود.

پاورپوینت جدید حسابداری

پاورپوینت جدید حسابداری

هزينه های مواد خام و دستمزد کارخانه که درتوليد مصرف می شوند  به  دو گروه  مستقيم   و غير مستقيم   طبقه بندی می شوند .

موادخام  يا  مواد  مستقيم :

موادی که به طور مستقيم در تولید مصرف شده و تبدیل به محصول نهايی می شود .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید حسابداری است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید حسابداری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید ذرات یکسان - 18 اسلاید

پاورپوینت جدید ذرات یکسان - 18 اسلاید

پاورپوینت جدید ذرات یکسان - 18 اسلاید

پاورپوینت جدید ذرات یکسان

پاورپوینت جدید ذرات یکسان

پاورپوینت جدید ذرات یکسان

پاورپوینت جدید ذرات یکسان

 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

IDENTICAL   PARTICLE

 

 

      در این فصل با خصوصیات سیستم های ذرات یکسان آشنا میشویم که اولین بار توسط دو دانشمند   Greenberg ,  MESSIAH مطرح شد.

پاورپوینت جدید طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک)

پاورپوینت جدید طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک)

پاورپوینت جدید طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک)

پاورپوینت جدید طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک)

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

vابزارهای غیرانتفاعی( Non profitable instruments ) :

پاورپوینت جدید اخلاق اداري - 95 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق اداري - 95 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق اداري - 95 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق اداري

پاورپوینت جدید اخلاق اداري

پاورپوینت جدید اخلاق اداري

پاورپوینت جدید اخلاق اداري

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

¡مروري برمطالب دوره:

پاورپوینت جدید اصول مهندسی اینترنت - 247 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مهندسی اینترنت - 247 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مهندسی اینترنت - 247 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مهندسی اینترنت 

پاورپوینت جدید اصول مهندسی اینترنت 

پاورپوینت جدید اصول مهندسی اینترنت 

پاورپوینت جدید اصول مهندسی اینترنت 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

رئوس مطالب يادگيري

مفاهيم شبکه‌هاي کامپيوتري

کاربردهاي شبکه‌هاي کامپيوتري

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا - 43 اسلاید

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا - 43 اسلاید

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا - 43 اسلاید

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا

پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

موارد مصرف ( انديكاسيون ):

 

نيستاتين يك داروي ضد قارچ مي باشد كه در درمان كانديدياز ناشي از كانديدا آلبيكانس و ساير گونه هاي كانديدا از جمله برفك مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

تداخل دارويي :

 

  تداخل دارويي فقط مصرف همزمان با قطره نيترات نقره بدليل ناسازكاري اين دو دارو مي باشد.

 

اشكال دارويي :

 

     بصورت 10 و 20 درصد  موجود است . 

 

مواردمصرف:

 

  استامينوفن در تسكين دردهاي  ملايم تا متوسط و به عنوان ضد تب و بهترين داروي مسكن مي باشد.

 

عوارض دارويي :

 

عوارض عمده اين دارو بصورت بثورات جلدي پوست – درماتيت آلرژيك – مصرف پيش

از حد3الي 4 روز  موجب صدمات كبدي( عوارض هپاتيتي )  مي شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا  است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید داروهاي طرح مانا  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول آموزش و یادگیری - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول آموزش و یادگیری - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول آموزش و یادگیری - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول آموزش و یادگیری

پاورپوینت جدید اصول آموزش و یادگیری

پاورپوینت جدید اصول آموزش و یادگیری

پاورپوینت جدید اصول آموزش و یادگیری

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

فهرست

•يادگيري

پاورپوینت جدید ارزش و شاخص های آن - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید ارزش و شاخص های آن - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید ارزش و شاخص های آن - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید ارزش و شاخص های آن

پاورپوینت جدید ارزش و شاخص های آن

پاورپوینت جدید ارزش و شاخص های آن

پاورپوینت جدید ارزش و شاخص های آن

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ارزش

§ به معادل یا بهای یک چیز عملی که بر حسب پول یا کالا و یا آنچه مطلوب است یا باور به آنچه باید باشد اشاره می کند.

پاورپوینت جدید کلیاتی در باره بیماری ایدز - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید کلیاتی در باره بیماری ایدز - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید کلیاتی در باره بیماری ایدز - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید کلیاتی در باره بیماری ایدز

پاورپوینت جدید کلیاتی در باره بیماری ایدز

پاورپوینت جدید کلیاتی در باره بیماری ایدز

پاورپوینت جدید کلیاتی در باره بیماری ایدز

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

راه های انتقال

 خون وفراورده های خونی

پاورپوینت جدید حادثه شیمیایی - 50 اسلاید

پاورپوینت جدید حادثه شیمیایی - 50 اسلاید

پاورپوینت جدید حادثه شیمیایی - 50 اسلاید

پاورپوینت جدید حادثه شیمیایی

پاورپوینت جدید حادثه شیمیایی

پاورپوینت جدید حادثه شیمیایی

پاورپوینت جدید حادثه شیمیایی

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

حادثه شیمیایی چیست؟

نشت یا خارج شدن ناخواسته و ناگهانی و کنترل نشده ماده شیمیائی در حجم بسیار زیاد است که از طریق آتش، انفجار، نشت یا خروج مواد سمی می تواند سبب:

-بیماری

پاورپوینت جدید حرکت و سکون - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید حرکت و سکون - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید حرکت و سکون - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید حرکت و سکون

پاورپوینت جدید حرکت و سکون

پاورپوینت جدید حرکت و سکون

پاورپوینت جدید حرکت و سکون

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

تعریف حرکت :

پاورپوینت جدید در خود ماندگی در دانش آموزان - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید در خود ماندگی در دانش آموزان - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید در خود ماندگی در دانش آموزان - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید در خود ماندگی در دانش آموزان

پاورپوینت جدید در خود ماندگی در دانش آموزان

پاورپوینت جدید در خود ماندگی در دانش آموزان

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اختلال در ارتباط ها :

تاخیر یا نبود کامل رشد زبان گفتاری

پاورپوینت جدید تحقیقی در مورد ابن خلدون و نظریات وی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید تحقیقی در مورد ابن خلدون و نظریات وی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید تحقیقی در مورد ابن خلدون و نظریات وی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید  تحقیقی در مورد ابن خلدون و نظریات وی

پاورپوینت جدید  تحقیقی در مورد ابن خلدون و نظریات وی

پاورپوینت جدید  تحقیقی در مورد ابن خلدون و نظریات وی

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ابن خلدون از نوابغ قرن هشتم هجری می باشد و به حق می توان وی را پدر علم جامعه شناسی و فلسفه تاریخ شمرد . او 500 سال پیش از اگوست کنت از علم اجتماع سخن راند و با شیوه ای نو به تاریخ نگریست و تلاش نمود مانند هر علم دیگری قواعد حاکم بر اجتماع و تاریخ را کشف نماید.اواز شیوه تاریخ نگاری صرف و نپرداختن به صدق و کذب اخبار و علل وقایع بشدت انتقاد نمود و خود ریشه و علل حوادث و تکرار آنها در تاریخ را عمیقا مورد مطالعه و تحقیق قرار داد چنانچه تحقیقات و تفکرات وی  وی مورد تحسین دانشمندان جامعه شناسی و تاریخ سرتاسر جهان قرار گرفت.

پاورپوینت جدید دستگاه آبفشان دوار - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید دستگاه آبفشان دوار - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید دستگاه آبفشان دوار - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید دستگاه آبفشان دوار

پاورپوینت جدید دستگاه آبفشان دوار

پاورپوینت جدید دستگاه آبفشان دوار

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

الکترو موتور ، گاردانها ، جعبه دنده ها (گیربکسها) و چرخهای به روی دیرک اصلی متصل هستند .

وظیفۀ برجها حفظ تعادل دستگاه ، نگهداری بالها و حرکت دستگاه می باشد . قدرت الکتروموتورهای سه فاز نصب شده بر روی برجهای دستگاه آبفشان دوار بین 8/1 الی 2 اسب بخار می باشد . کلیۀ قسمتهای الکتروموتور و گیربکس  باید در مقابل رطوبت به نحو مطلوب آب بندی شود . (IP55)

اندازۀ متداول چرخها در دستگاههای آبفشان دوار     24 *9/11 می باشد ولی در زمینهائی که دارای خاکهای سنگین می باشند پهنا و قطر لاستیکها باید افزایش  یابد . جنس لاستیکها از مواد خاصی می باشند تا در مقابل اشعۀ مداوم خورشید مقاومت کند .

 

حرکت برجها

حرکت برجها با با هم هماهنگ باشد در غیر این صورت در کار آبیاری اشکال به وجود می آید . به همین منظور روی هر برج یک جعبه کنترل هم خطی (ALIGNMENT CONTROL BOX) قرار دارد که هماهنگی لازم بین برجها را در  حرکت دستگاه میسر می سازد .

 

پاورپوینت جدید دستگاه آبفشان دوار

 

پاورپوینت جدید دستگاه آبفشان دوار

 

پاورپوینت جدید دستگاه آبفشان دوار

 

نحوۀ کار این جعبه کنترل به این صورت است که با افزیش زاویۀ بین دو بال میکروسویچی فعال شده و کنتاکتور داخل آن جریان برق را وصل می کند و الکتروموتور روشن شده باعث حرکت برج می شود . حرکت برج تا زمانی که زاویه به وجود آمده بین دو بال طرفین آن برج از بین برود ادامه می یابد . دستور حرکت توسط تابلوی کنترل و کلید تنظیم سرعت حرکت دستگاه به برج آخر داده می شود .کلیه برجها حرکت خود را با برج ما بعد خود تطبیق می دهند .

 

بر روی تابلوی اصلی دستگاه کلید تنظیم سرعت حرکت دارای درجاتی از   0 الی 100 می باشد که نمایشگر درصدی از دقیقه  می باشد . که نمایشگر درصدی از دقیقه می باشد . همانگونه که قبلا اشاره شد کنترل حرکت دستگاه توسط این کلید و برج آخر صورت می گیرد .

 

سیستم ایمنی

 

در کلیه دستگاههای آبفشان دوار یک سیستم ایمنی بکارمی رود . این سیستم زمانی عمل می کند که به هر دلیل یکی از برجها جلوتر و یا عقب تر از سایر برجها باشد و نحوه کار بدین صورت است که میله فرمان به صفحه فرمان و سپس میکروسویچ ایمنی دستور قطع مدار فرمان دستگاه را صادر می کند .

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دستگاه آبفشان دوار  است

 

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دستگاه آبفشان دوار از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

 


پاورپوینت جدید چندریختی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید چندریختی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید چندریختی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید چندریختی

پاورپوینت جدید چندریختی

پاورپوینت جدید چندریختی

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

—چندریختی

پاورپوینت جدید درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی) - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی) - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی) - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی) 

پاورپوینت جدید درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی) 

پاورپوینت جدید درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی) 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

مقاله مرتبط در هافینگتون پست بیان می دارد که اگرچه هنگ کنگ به عنوان آزادترین نظام اقتصادی جهان به حساب می آید، سیستم بهداشتی آن از مشارکت عمده دولت سود می برد و آنگونه که وزیر بهداشت آن کشور می گوید خدمات پزشکی دولتی سنگ بنای نظام بهداشتی را تشکیل می دهد. بیمارستانهای دولتی ۹۰ درصد از خدمات منجر به بستری را انجام می دهند در حالیکه تسهیلات خصوصی بسیاری نیز وجود دارند که عمدتاً توسط ثروتمندان مورد استفاده قرار می گیرند. این در حالیست که تمامی هزینه ای که دولت هنگ کنگ برای سیستم بهداشتی و درمانی هزینه می کند تنها سهم کوچکی (سرانه ای برابر با ۳٫۸% از GDP) از اقتصاد پرتکاپوی آن کشور را به خود اختصاص داده است و سومین رتبه را از میان کمترین هزینه ها داراست اما دارای کاراترین سیستم بهداشتی درمانی در این بررسی بوده است.

از طرفی دیگر هزینه کردن بیشتر به تنهایی حاکی از کارایی مطلوب تر برای کشورهایی مانند آمریکا نبوده و آن را در رتبه ۴۶ جدول قرار داده است اما هزینه های پایینتر به همراه کارایی بالاتر سیستم بهداشتی بوده که برای برخی کشورها از جمله هنگ کنگ که سهم کوچکی از GDP را (۳٫۸% یا مبلغی حدود ۱۴۰۰ دلار) را به خود اختصاص داده، نه تنها رتبه های بالاتری را برای آنها به ارمغان آورده بلکه رضایت گیرندگان خدمت را در پی خواهد داشت. اما سئوالی که در اینجا به ذهن می آید آن است که با حداقل چه مقدار هزینه برای هر فرد می توان به کارایی بالاتر سیستم بهداشتی ای که با بهبود تمام روندهای بهداشتی و درمانی همراه باشد دست یافت و یا آنکه چه مقدار راه باقیست تا به بهبود مطلوب روندهای درمانی و نیز بهداشتی دست یافت و یا آیا می توان با چرخه بسیار محدود گردش نخبگان در مدیریت سیستم بهداشتی که در حداقل سه یا چهار دوره تغییرات صدارتی شاهد آن بوده ایم به جایگاه بالاتری که همراه با رضایت گیرندگان خدمت و مسئولین باشد در آینده نزدیک دست یافت یا نیاز به تغییرات عمده تر برای برنامه ریزی های جدی تر و رصد افق های وسیعتر است تا اهداف سند چشم انداز بیست ساله محقق شود

این مقاله سیستم بهداشت و درمان کره را مرور می کند . کره تجربه رشد سریع در اقتصاد و صنعت را از سال ۱۹۶۰ دارد این کشور بر طبق معیاربندی بانک جهانی در سال ۲۰۰۴ جزء کشورهایی با درامد متوسط روبه بالا می باشد . به خاطر بهبود شرایط زندگی ، خدمات بهداشت عمومی و پیشرفت مراقبت های پزشکی ، این کشور بین کشورهای OECD (کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی ) بالاترین شاخص امید به زندگی را طی سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۵ داشته است.

پاورپوینت جدید درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی) 

 

پاورپوینت جدید درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی) 

 

پاورپوینت جدید درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی) 

 

مهمترین ویژگی سیستم بهداشت و درمان کره ، چیره بخش خصوصی در ارائه خدمات می باشد . تقریباً ۹۰ درصد پزشکان و تخت های بیمارستانی در بخش خصوصی می باشند . دولت نقش محدودی در ارائه خدمات درمانی دارد و همچنین سیاست اقتصاد آزاد را در تنظیم قوانین بکار می برد هزینه های بخش بهداشت از ترکیب منابع دولتی و خصوصی تامین می شود . سهم بخش خصوصی در این قسمت در سال ۱۹۸۸ ، ۴۶% بود که در بین کشورهای OECD کمترین سهم را داشت . بیماران به طور عمده در هنگام درمان ، فرانشیز خدمات بیمه ای را می پردازند، بعلاوه آنان موظفند کل هزینه خدمات غیر بیمه ای را پرداخت نمایند . در سال ۲۰۰۵ ، میزان پرداخت از جیب مردم در این کشور ، ۳۸% هزینه های کل بهداشت بود .

بیماران تقریباً آزادی غیر قابل کنترلی در انتخاب ارائه کنندگان و موسسات پزشکی غربی و شرقی دارند . پرداخت به ارائه کنندگان به صورت کارانه میباشد .

سهم هزینه های بهداشتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) در این کشور در سال ۲۰۰۵ ، ۶% می باشد . که کمترین سهم را در بین کشورهای OECD دارد . هزینه های بهداشتی در مقایسه با میزان درآمد روند روبه رشدی دارد . سرانه هزینه های بهداشتی در این کشور از نیمه دوم ۱۹۸۰ به طور چشمگیری روبه افزایش میباشد .

دو نوع بیمه در این کشور وجود دارد . بیمه سلامت ملی (NHI) که در سال ۱۹۷۷ معرفی و در سال ۱۹۸۰ پوشش آن همگانی گردید برنامه مساعدت پزشکی (MAP) که یک برنامه حمایتی برای افراد مستمند می باشد که همزمان با NHI در سال ۱۹۷۷ ایجاد گردید .

کره دو رفرم را در ژولای ۲۰۰۰ انجام داد، اول رفرم اتحاد شرکتهای بیمه ای به یک پرداخت کننده واحد و دوم رفرم تفکیک نقش تجویز و توزیع دارو در بین پزشکان و داروسازان می باشد .

تجربه نظام بازنشستگي و خدمات درماني در کره جنوبي

سال 2014، تقریبا 12 درصد جمعیت کره جنوبی 65 سال یا بیشتر سن داشتند، تا سال 2030 این میزان دوبرابر خواهد شد؛ آماری تقریبا بالا که مسئولان این کشور را بر آن داشته تا تدبیری جدی برای پشتیبانی و حمایت از این جمعیت پیر بیندیشند. پیری جمعیت کره‌جنوبی نشان‌دهنده دو روند اساسی است؛ مردم کره جنوبی عمر طولانی‌تری دارند و اینکه زادوولد در این کشور کم شده است.

نرخ زادوولد کره‌جنوبی کمتر از 1/3 بارزایمان برای هر زن است که کمترین نرخ در میان کشورهای سازمان توسعه یافته و همکاری‌های اقتصادی 2/4 است.
به گفته کارشناسان ، در کره جنوبی تعداد افرادی که در سن کار هستند تنها در یک دوره سه‌ساله افزایش می‌یابد و تا سال 2040 تعداد این افراد حدود یک‌پنجم کمتر می‌شود. باید گفت به‌زودی این کشور تا حدی پیر می‌شود که حتی پرداخت حقوق بازنشستگان هم دشوارخواهد بود.
با وجود روند سریع شهرنشینی در کره‌جنوبی، بررسی سال 2011 موسسه تحقیقات ملی بازنشستگی نشان داده یک‌چهارم افراد بالای 70 سال در این کشور هنوز با فرزندانشان زندگی می‌کنند. بخشی از این موضوع مربوط به ضعف دولت در ایجاد مراکز مناسب برای ارائه خدمات به سالمندان این کشوراست.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی) است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی) از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید ویتامین ب - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید ویتامین ب - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید ویتامین ب - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید ویتامین ب

پاورپوینت جدید ویتامین ب

پاورپوینت جدید ویتامین ب

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ويتامين B1 (تيامين) در تبديل غذا به انرژي كمك مي كند.

پاورپوینت جدید دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی - 60 اسلاید

پاورپوینت جدید دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی - 60 اسلاید

پاورپوینت جدید دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی - 60 اسلاید

پاورپوینت جدید دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی

پاورپوینت جدید دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی

پاورپوینت جدید دارو شناسی تخصصی و عوارض دارویی

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

lبهینه نمودن نتایج حاصل از درمان

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

صرفه جویی چیست:
صرفه جویی به معنی کم مصرف کردن نیست، بلکه جلوگیری از مصارف غیر ضروری می باشد. در واقع همان بهینه مصرف کردن است.

بهره وری چیست:
استفاده بهینه از منابع ( اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی ، ماشین آلات ، ابزار و تجهیزات و اطلاعات) در فرآیند تولید کالاها و ارائه خدمات است. بعبارتی نسبت ستاده به داده را بهره وری گویند.

 

   کارآیی چیست؟

 

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری

 

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری

 

پاورپوینت جدید صرفه جویی و بهره وری

 

      واژه کارآیی معنی محدودتری دارد و عبارتست از، مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده است.

 

         لذا اگر سازمانی بتواند در مقایسه با سازمان دیگری با صرف مقدار کمتری از منابع به هدف مشخصی برسد، می گویند که کارآیی بیشتری دارد، در برخی از سازمانها کارآیی به اثربخشی منجر
می شود و در برخی هم بین این دو رابطه ای وجود ندارد.

 

     

 

بعنوان نمونه . بهره وري در منابع انساني

پاورپوینت جدید تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق - 95 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت جدید تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق - 95 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت جدید تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق - 95 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت جدید تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق

پاورپوینت جدید تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق

پاورپوینت جدید تلفات در شبكه‌هاي توزيع برق

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

§تاريخچه شكل گيري بحث تلفات

پاورپوینت جدید آروماتراپی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید آروماتراپی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید آروماتراپی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید آروماتراپی

پاورپوینت جدید آروماتراپی

پاورپوینت جدید آروماتراپی

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

آروماتراپی (Aromatherapy):

 علمی است که در آن با استفاده از عطر و بویی که از عصاره قسمت های مختلف گیاهان بدست می آورند به درمان جسمی و روحی اشخاص می پردازند.

 

واژه آروماتراپی از دو تک واژ (aroma) به معنای عطر و بو (therapy) به معنای درمان تشکیل شده است.

لیموترش

ضدعفونی کننده و نیروبخش است ، در درمان سرماخوردگی مؤثر می باشد. در مداوای میگرن نیز اثر دارد و مادهٔ تقویت کننده ای برای پوست های چرب به شمار می آید.

استنشاق آب لیمو نیز خون دماغ را بند می آورد.

توسرخ ـ دارابی ـ گریپ فروت

نشاط آور و پالایندهٔ ذهن است خستگی را از بین می برد. و برای پوست چرب، مفید است.

پاورپوینت جدید آروماتراپی

پاورپوینت جدید آروماتراپی

پاورپوینت جدید آروماتراپی

گل سرخ ـ رز  

روغن گل سرخ، سرشار از عطر ملایم بوده و جهت رفع ناراحتی های زنانه، مفید است. دلهره و فشار روحی را تسکین می دهد. جهت رفع احتقان ازان سود می جویند.

 

بابونهٔ رومی ـ بابونه

بسیار آرامش بخش و برای سردرد و میگرن مفید می باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید آروماتراپی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید آروماتراپی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید آروماتراپی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید آروماتراپی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید آروماتراپی - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید آروماتراپی

پاورپوینت جدید آروماتراپی

پاورپوینت جدید آروماتراپی

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

آروماتراپی (Aromatherapy):

 علمی است که در آن با استفاده از عطر و بویی که از عصاره قسمت های مختلف گیاهان بدست می آورند به درمان جسمی و روحی اشخاص می پردازند.

 

واژه آروماتراپی از دو تک واژ (aroma) به معنای عطر و بو (therapy) به معنای درمان تشکیل شده است.

لیموترش

ضدعفونی کننده و نیروبخش است ، در درمان سرماخوردگی مؤثر می باشد. در مداوای میگرن نیز اثر دارد و مادهٔ تقویت کننده ای برای پوست های چرب به شمار می آید.

استنشاق آب لیمو نیز خون دماغ را بند می آورد.

توسرخ ـ دارابی ـ گریپ فروت

نشاط آور و پالایندهٔ ذهن است خستگی را از بین می برد. و برای پوست چرب، مفید است.

پاورپوینت جدید آروماتراپی

پاورپوینت جدید آروماتراپی

پاورپوینت جدید آروماتراپی

گل سرخ ـ رز  

روغن گل سرخ، سرشار از عطر ملایم بوده و جهت رفع ناراحتی های زنانه، مفید است. دلهره و فشار روحی را تسکین می دهد. جهت رفع احتقان ازان سود می جویند.

 

بابونهٔ رومی ـ بابونه

بسیار آرامش بخش و برای سردرد و میگرن مفید می باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید آروماتراپی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید آروماتراپی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید دیافراگم و فشارسنج تفاضلی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید دیافراگم و فشارسنج تفاضلی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید دیافراگم و فشارسنج تفاضلی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید دیافراگم و فشارسنج تفاضلی

پاورپوینت جدید دیافراگم و فشارسنج تفاضلی

پاورپوینت جدید دیافراگم و فشارسنج تفاضلی

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اساس اندازه گيري فشارسيالات
قبل ازاينكه اساس اندازه گيري فشار سيالات را شرح دهيم بايستي اين نكته را يادآو شويم كه فشار سيالات به دو صورت فشارنسبي وفشارمطلق بيان مي شود:
فشارمطلق-(
Absolute Pressure)-هرگاه فشارسيالات نسبت به خلامطلق سنجيده شود ،آنرابه نام فشارمطلق خوانده وباPabsنشان مي دهند.به عنوان مثال وقتي مي گوييم فشاراتمسفريك كيلوگرم برسانتيمترمربع است،مقصود فشار مطلق هوا مي باشد.
فشار نسبي-(
gage pressure)-
اگر فشار سيال نسبت به فشار اتمسفرسنجيده شود ،آنرافشارنسبي خوانده و
Pgageنشان مي دهند.رابطه بين فشارهاي نسبي ومطلق به شرح زير است:
Pabs=Patm+Pgage

 

پاورپوینت جدید دیافراگم و فشارسنج تفاضلی

 

پاورپوینت جدید دیافراگم و فشارسنج تفاضلی

 

پاورپوینت جدید دیافراگم و فشارسنج تفاضلی

 

درمكانيك سيالات وبه ويژه درهيدروليك،غالباًفشار نسبي سيالات موردنظراست.تنهادربعضي مواردنادر-مثل فشاربخاراشباع مايعات-ناچاريم كه ازفشارمطلق استفاده كنيم .بدين ترتيب هركجا كه مقصود فشار مطلق باشد آنرامشخص خواهيم كرد ودرغير اين صورت مقصود فشار نسبي مي باشد.
حال كه با مفهوم فشار نسبي ومطلق آشنا شديم،مي توانيم به شرح اساس اندازه گيري فشارسيالات بپردازيم:
فشار سيالات به وسيله دستگاه هاي فشار سنج (
Piezometer)اندازه گيري مي شود.مبناي كاراين دستگاه ها،اندازه گيري ارتفاع نظير فشار يعني كميتP/үمي باشد.ساده ترين فشارسنج ها كه براي اندازه گيري فشارمايعات به كار مي روديك لوله شيشه اي قائم است كه انتهاي آن به هواي آزادمرتبط است وانتهاي ديگرآن توسط سوراخ كوچكي به نقطه اي كه منظور اندازه گيري فشارآن است وصل شده است.

 

ازآنجا كه فشارسنج هاي ساده را نمي توان براي اندازه گيري فشارگازها بكاربردوازطرفي براي اندازه گيري فشارمايعات پرفشارنيزبه لوله طويلي احتياج است،لذافشارسنج ها را به صورت يك لولهUشكل كه داخل آن جيوه يا مايع سنگين ديگري ريخته شده ،مي سازند.

اگر بخواهيم فشاردرنقطه اي مثلAازيك لوله حاوي سيال را محاسبه كنيم ،دراين نقطه سوراخي احداث كرده واين سوراخ را به وسيله يك لوله لاستيكي به فشارسنج متصل مي كنيم .باتوجه به اختلاف ارتفاع جيوه دردوشاخه لولهUشكل مي توان فشار درنقطه Aرابه دست آورد.
Ү=وزن مخصوص مايع
P(B)+yү2=Patm=0  → P(B)= - yү2           
       
          
P(A’)=P(B)+
Ү1z = - yү2 + Ү1z            
P(A)= P(A’)→P(A)/
ү1= Z- yү2           

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دیافراگم و فشارسنج تفاضلی  است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دیافراگم و فشارسنج تفاضلی  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید چالشهای جهانی بهداشت عمومی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید چالشهای جهانی بهداشت عمومی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید چالشهای جهانی بهداشت عمومی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید چالشهای جهانی بهداشت عمومی

پاورپوینت جدید چالشهای جهانی بهداشت عمومی

پاورپوینت جدید چالشهای جهانی بهداشت عمومی

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

•نقشه راه NIH برای تحقیقات پزشكی چیست؟

پاورپوینت جدید شطرنج - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید شطرنج - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید شطرنج - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید شطرنج

پاورپوینت جدید شطرنج

پاورپوینت جدید شطرنج

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

شَطرَنج بازی  دو نفره‌ای است که بر روی یک صفحه با ۶۴ خانه (۳۲ خانه سیاه و ۳۲

پاورپوینت جدید سازماندهی مد و لباس - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید سازماندهی مد و لباس - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید سازماندهی مد و لباس - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید سازماندهی مد و لباس

پاورپوینت جدید سازماندهی مد و لباس

پاورپوینت جدید سازماندهی مد و لباس

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

فهرست مطالب:

1) تعاریف
2) یک مدل نوین جهانی عملیاتی سازی استراتژی
3) بیانیه مأموریت، ارزش های مشترک، چشم انداز مشترک و استراتژی اصلی مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی در حوزه مد و لباس
4) استراتژیهای بخشی مربوط به فرایندهای انجام کار
- استراتژیهای فرآیند برنامه ریزی کلان پاورپوینت جدید سازماندهی مد و لباس
- استراتژیهای فرآیند پژوهش و طراحی
- استراتژیهای فرآیند تولید پاورپوینت جدید سازماندهی مد و لباس
- استراتژیهای فرآیند بازرگانی و تبلیغات
- استراتژیهای فرآیند مدیریت سرمایه های انسانی
- استراتژیهای فرآیند فناوری
- استراتژیهای فرآیند ساختار
- استراتژیهای فرآیند مالی – اقتصادی
- استراتژیهای فرآیند ارتباطات و روابط عمومی
- استراتژیهای فرآیند پشتیبانی پاورپوینت جدید سازماندهی مد و لباس
5) پیشنهادهای اجرایی برای تحقق مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی در قالب ساماندهی مد و لباس
6) ساختار معین فرآیندهای مدیریت پوشش
7) مدل جامع مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی
8) فازبندی پروژهای مشخص شده جهت عملیاتی سازی ساماندهی مد و لباس
ما اندیشمندان حوزه و دانشگاه، مدیران، طراحان و نمایندگان مصرف کنندگان (در نشست ملی مورخه 89/12/18 درباره مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی) با عنایت به ارزشهای دینی، ملی، جهانی متفقاً سه ارزش ذیل را بعنوان ارزشهای مشترک جهت ایجاد نظام مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی در قالب بنیاد ساماندهی مد و لباس برگزیدیم:
هویت اسلامی – ایرانی بنحویکه با تلفیق یکپارچه و همسوی ارزشهای پوشش در اسلام و همچنین پوشش ملی و محلی ایرانیان از گذشته تا کنون نظام مدیریت پوشش اسلامی – ایرانی معرف مبانی فوق بوده و حاوی پیام هویت و اصالت اسلامی – ایرانی باشد.
شادابی با تمرکز بر ارتقای سرشادی، کرامت و انگیزش مصرف کنندگان، استفاده از مواد و رنگ هایی که بویژه موجب نشاط مصرف کنندگان و سایرین شده و بتواند انرژی مثبت توأم با احترام و وقار متقابل را منتقل نماید.
سلامت با تمرکز بر ارتقای مستمر کیفیت مواد و تولید، تضمین و کنترل کیفی مداوم و تولیدات پاک در راستای حفظ محیط زیست در جهت ایجاد رضایت بیشتر مشتریان با اتکای به مبانی اخلاقی و اعتقاد به حقوق مساوی برای همه از طریق تولید محصولات متنوع با قیمت مناسب، تحویل به موقع، خدمات پس از فروش، و افزایش اشتهار (برند)
ت – استراتژیهای فرآیند بازرگانی و تبلیغات
برنامه ریزی تحقق نیازهای حال و آینده مشتریان بالقوه در بازارهای هدف داخلی و خارجی (با همکاری گروه تخصصی پژوهش و طراحی)
برنامه ریزی استقرار نظام مدیریتی خدمات مشتریان جهت تحقق ارزشهای مشترک بویژه یک نظام جامع بازاریابی و فروش
شناسایی زنجیره ارزش مشتریان و ارائه محصول براساس تقاضا و نیازهای آنان با رعایت ارزش های مشترک
اجرای سیستم خدمات پس از فروش(باهمکاری گروه تخصصی پژوهش وطراحی)
طراحی یک نظام حضور در بازارهای خاص با توجه به شرایط تحریم
راه اندازی کمیته ارزیابی، صدور پروانه و ثبت آثار
تشکیل و راه اندازی کمیته برند جهت ایجاد یک برند تجاری ملی و راه اندازی اولین مرکز مدیریت و توسعه برند ملی (NBCOE)
فراخوان گسترده سرمایه گزاران داخلی و خارجی در جهت تشویق سرمایه گذاری گسترده در حوزه مد و لباس از ایده تا بازار، تولید و مصرف

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید سازماندهی مد و لباس است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید سازماندهی مد و لباس از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید كارآفرين‌ - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید كارآفرين‌ - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید كارآفرين‌ - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید كارآفرين‌

پاورپوینت جدید كارآفرين‌

پاورپوینت جدید كارآفرين‌

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ـ كارآفرين‌ كسي‌ است‌ كه‌ متعهد مي‌شود
مخاطره‌هاي‌ يك‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ را سازماندهي‌، اداره‌ و تقبل‌كند
( Webster's New Collegiate Dictionary )

پاورپوینت جدید كارآفرين‌
خريداري‌ نيروي‌ كار و مواد اوليه‌ به‌ بهائي‌ نامعين‌ و به‌ فروش‌ رساندن‌ محصولات‌
به‌ بهائي‌ طبق‌ قرارداد
(برنارد دو بليدور ( Bernard F. De Belidar ) اقتصاددان‌ فرانسوي‌
در اوايل‌ قرن‌ هيجدهم
.
كارآفرين‌ فردي‌ است‌ كه‌  پاورپوینت جدید كارآفرين‌
ابزار توليد را به‌ منظور ادغام‌ آنها براي‌ توليد محصولات‌ قابل‌ عرضه‌ به‌ بازار، ارائه‌مي‌كند
(ريچارد كانتيلون‌ R. Cantillon در حدود سال‌ 1730)
ـ كارآفرين‌ عاملي‌ است‌ كه‌ تمامي‌ ابزار توليد را تركيب‌ مي‌كند
و مسووليت‌ ارزش‌ توليدات‌، بازيافت‌ كل‌سرمايه‌اي‌ را كه‌ بكار مي‌گيرد،
ارزش‌ دستمزدها، بهره‌ و اجاره‌اي‌ كه‌ مي‌پردازد
و همچنين‌ سود حاصل‌ را برعهده‌ مي‌گيرد
(جان‌ باتيست‌ سي‌ ( Jean Baptiste Say ) ،
اقتصاددان‌ فرانسوي‌ در سال‌ 1803 ميلادي‌)
تراپ‌مان‌ ( J. Torpman ) و مورنينگ‌ استار
( G.Morningstar ) (1989)

در كتاب‌ «نظام‌هاي‌كارآفرينانه‌» در دهة‌ 1990 مي‌نويسند:
كارآفرين‌ يعني‌ تركيب‌ متفكر با مجري‌، كارآفرين‌ فردي‌ است‌ كه‌ فرصت‌ارائه‌ يك‌ محصول‌،
خدمات‌، روش‌ و سياست‌ جديد يا راه‌ تفكري‌ جديد براي‌ يك‌ مشكل‌ قديمي‌ را مي‌يابد.

كارآفرين‌ فردي‌ است‌ كه‌ مي‌خواهد  پاورپوینت جدید كارآفرين‌
تاثير انديشه‌ محصول‌ يا خدمات‌ خود را بر نظام‌ مشاهده‌ كند.

ـ جفري‌ تيمونز ( Jeffry Timmons ) (1990 ) درخصوص‌ كارآفريني‌ مي‌نويسد
: «كارآفريني‌ خلق‌ و ايجاد بينشي‌ ارزشمند از هيچ‌ است‌.
كارآفريني‌ فرايند ايجاد و دستيابي‌ به‌ فرصتها و دنبال‌ كردن‌ آنها بدون‌ توجه‌ به‌منابعي‌ است‌ كه‌
در حال‌ حاضر موجود است‌.
كارآفريني‌ شامل‌، خلق‌ و توزيع‌ ارزش‌ و منافع‌ بين‌ افراد، گروهها،سازمانها و جامعه‌ مي‌باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید كارآفرين‌ است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید كارآفرين‌ از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید بیماری وبا - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید بیماری وبا - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید بیماری وبا - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید بیماری وبا

پاورپوینت جدید بیماری وبا

پاورپوینت جدید بیماری وبا

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ويبريو كلرا در محيط آب به نوعي جلبك، حلزون سخت پوست وزئوپلانكتون متصل بوده ميتواند به مدت چندين سال در شرايط زندگي آزاد به حيات خود ادامه دهد ولي در صورتي كه شرايط، نامساعد شود از حالت فعال متابوليك به يك حالت نهفته تغيير وضعيت مي دهد. پاورپوینت جدید بیماری وبا

(Dormant) نهفته :در محيط كشت استانداردقابل كشت نمي باشد ونسبت به كلرينه كردن آب نيز مقاوم است.
ويبريو كلرا هيچ گونه اسپوري توليد نمي كند و لذا در مقابل مخاطرات محيطي، وسيله دفاعي نداشته و در مقابل گرما و خشك شدن، مقاومت ندارد.

پاورپوینت جدید بیماری وبا
در فاضلاب، تا بيش از يك ماه، مقاومت مي كنند. پاورپوینت جدید بیماری وبا

طول عمر ويبريو كلرا در خارج بدن انسان، معمولاً كمتر از پنج روز است و در مواد غذايي، از اين هم كمتر، مي باشد.

احساس پري و سروصدا در شكم ، استفراغ و بعد از چند بار دفع مدفوع آبكي، مواد دفعي، نماي سوپ برنجي به خود مي گيرد و بوي ماهي پيدامي كند.
قطعات موكوس موجود در اسهال مبتلايان به كلرا كه نماي آب برنج به اسهال مي دهد حاكي ازترشحات مخاطي سلّول هاي گابلت، تحت تاثير توكسين كلرا مي باشد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید بیماری وبا است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید بیماری وبا از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید شش سیگما - 100 اسلاید

پاورپوینت جدید شش سیگما - 100 اسلاید

پاورپوینت جدید شش سیگما - 100 اسلاید

پاورپوینت جدید شش سیگما

پاورپوینت جدید شش سیگما

پاورپوینت جدید شش سیگما

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

شش سيگما چيست؟

يک فلسفه                    درهر کاري که انجام مي دهيد کمتر     اشتباه  کنيد

پاورپوینت جدید اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان

پاورپوینت جدید اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان

پاورپوینت جدید اصول پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

•سرطان

پاورپوینت جدید زيگورات چغازنبيل - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید زيگورات چغازنبيل - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید زيگورات چغازنبيل - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید زيگورات چغازنبيل

پاورپوینت جدید زيگورات چغازنبيل

پاورپوینت جدید زيگورات چغازنبيل

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

nنتايج حاصل از برخي پژوهش‌ها:

پاورپوینت جدید چرخه عفونت - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید چرخه عفونت - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید چرخه عفونت - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید چرخه عفونت

پاورپوینت جدید چرخه عفونت

پاورپوینت جدید چرخه عفونت

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

Infection Cycle( چرخه عفونت)

پاورپوینت جدید دارایی های جاری - 37 اسلاید

پاورپوینت جدید دارایی های جاری - 37 اسلاید

پاورپوینت جدید دارایی های جاری - 37 اسلاید

ز

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

دارایی های جاری

دارایی های جاری را بدین گونه تعریف میکنند:وجوه نقد و سایر دارایی ها یا منابعی که معمولا تحت این عنوان ارائه می شوند و انتظار می رود طی چرخه عملیات عادی شرکت به پول نقد تبدیل شوند،به فروش یا به مصرف برسند-از این دیدگاه ها تحقیق یابند.

 

دارایی های جاری پولی

عبارتند از:ادعا نسبت به مبلغ مشخصی پول(دلار)که دارای قدرت خرید عمومی است،در دسترس قرار میگیرد و می توان برای عملیات جاری ،در چرخه عملیاتی شرکت یا حداکثر یکسال به مصرف رسانید. اینها عبارتند از پول،در شکل های مختلف آن،و ادعا نسبت به پول.معمولا این ادعاها جنبه رسمی دارند یا طبق قراردادهای غیر رسمی مشخص می شوند.طرف قرارداد باید در تاریخی مشخص در یک دوره محدود زمانی(که معمولا این دوره زمانی بر اساس نوع فعالیت عادی شرکت تعیین می شود)مبلغ مشخصی پول پرداخت کند.

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

›دارایی های جاری پولی

پاورپوینت جدید اصلاحات در نظام سلامت ايران بيمارستانهاي منتخب - 24 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاحات در نظام سلامت ايران بيمارستانهاي منتخب - 24 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاحات در نظام سلامت ايران بيمارستانهاي منتخب - 24 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاحات در نظام سلامت ايران بيمارستانهاي منتخب

پاورپوینت جدید اصلاحات در نظام سلامت ايران بيمارستانهاي منتخب

پاورپوینت جدید اصلاحات در نظام سلامت ايران بيمارستانهاي منتخب

 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

بررسي روند گذشته :

ايجاد شبکه عرضة خدمات بهداشتي اوليه و استفاده از بهداشتکاران بمنظورارائة عادلانه و مستمر

انواع خدمات مورد نياز بهداشت و درمان

با كيفيت و قيمت مناسب

بويژه در مناطق محروم درسال  1356

•بررسي روند گذشته :

پاورپوینت جدید آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف - 130 اسلاید

پاورپوینت جدید آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف - 130 اسلاید

پاورپوینت جدید آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف - 130 اسلاید

پاورپوینت جدید آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف

پاورپوینت جدید آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف

پاورپوینت جدید آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

:اصلاح الگوی مصرف

پاورپوینت رهیافت های کمی به مدیریت - 22 اسلاید

پاورپوینت رهیافت های کمی به مدیریت - 22 اسلاید

پاورپوینت رهیافت های کمی به مدیریت - 22 اسلاید

پاورپوینت رهیافت های کمی به مدیریت

پاورپوینت رهیافت های کمی به مدیریت

پاورپوینت رهیافت های کمی به مدیریت

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

¯پیدایش مدیریت کمی

پاورپوینت جدید آموزش و اجرای پروژه 5S آراستگی محیط کار - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید آموزش و اجرای پروژه 5S آراستگی محیط کار - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید آموزش و اجرای پروژه 5S آراستگی محیط کار - 47 اسلاید

پاورپوینت جدید آموزش و اجرای پروژه  5S آراستگی محیط کار

پاورپوینت جدید آموزش و اجرای پروژه  5S آراستگی محیط کار

پاورپوینت جدید آموزش و اجرای پروژه  5S آراستگی محیط کار

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

nکار پیشنهادی برای یک سازمان

پاورپوینت جدید اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی - 28 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی - 28 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی - 28 اسلاید

پاورپوینت جدید  اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

پاورپوینت جدید  اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

پاورپوینت جدید  اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

l:موضوعهاي اساسي در ايمني الکتريکي بيمارستان

پاورپوینت جدید اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید  اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

پاورپوینت جدید  اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

پاورپوینت جدید  اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

l:موضوعهاي اساسي در ايمني الکتريکي بيمارستان

پاورپوینت جدید کلیات درمان ترک اعتیاد - 103 اسلاید

پاورپوینت جدید کلیات درمان ترک اعتیاد - 103 اسلاید

پاورپوینت جدید کلیات درمان ترک اعتیاد - 103 اسلاید

پاورپوینت جدید کلیات درمان ترک اعتیاد

پاورپوینت جدید کلیات درمان ترک اعتیاد

پاورپوینت جدید کلیات درمان ترک اعتیاد

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اعمالی که شخص را در معرض رویدادهای تغییر دهنده خلق قرار می دهد و در نهایت منجر به وابستگی می شود به عبارت دیگر اعمالی که به گونه غیر مستقیم به کسب لذت از طریق موقعیت ها وانجام فعالیت های فیزیکی منجر شوند

پاورپوینت جدید صنعت جوشکاری - 44 اسلاید

پاورپوینت جدید صنعت جوشکاری - 44 اسلاید

پاورپوینت جدید صنعت جوشکاری - 44 اسلاید

پاورپوینت جدید صنعت جوشکاری

پاورپوینت جدید صنعت جوشکاری

پاورپوینت جدید صنعت جوشکاری

 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

گروههای مختلف جوشکاری

لحیم کاری
جوشکاری فشاری و پرسی
جوشکاری ذوبی
جوشکاری زرد
چون مواد و فلزات تشکیل‌دهنده و جوش‌دهنده و گیرنده از لحاظ متالوژیکی بایستی دارای خصوصیات مناسب باشند، بنابراین جوشکاری از لحاظ متالوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد که آیا قابلیت متالوژی و فیزیکی جوشکاری دو قطعه مشخص است؟ پس از قابلیت متالوژی ، آیا قطعه ای را که ایجاد می‌کنیم، از لحاظ مکانیکی قابل کاربرد و سالم است؟آیا می‌توانیم امکانات و وسائل برای نیازها و شرایط مخصوص این جوشکاری ، مثلاً گاز و دستگاه را ایجاد نمائیم و بر فرض ، ایجاد نیرو در درجه حرارت بالا یا ضربه زدن در درجه حرارت پایین ممکن باشد؟ زیرا استانداردهای مکانیکی و مهندسی و صنعتی جوشکاری باید در تمام این موارد رعایت شود تا جوش بدون شکستگی و تخلخل و یا نفوذ سرباره و غیره انجام گیرد.تکرار می‌شود در جوشکاری تخصصی و اصولاً تمام انواع جوش ، قابلیت جوش خوردن فلزات را باید دقیقاً دانست. در مورد مواد واسطه و الکترود و پودر جوش ، باید دقت کافی نمود. محیط لازم قبل و در حین جوشکاری و پس از جوشکاری را مثلاً در مورد چدن ، باید بوجود آورد.گازهای دستگاههای مناسب و انتخاب فلزات مناسب از لحاظ ذوب در کوره ذوب آهن و بعد در حین جوشکاری از لحاظ جلوگیری از صدمه گاز - آتش و مشعل و برق و هوای محیط و وضعیت جسمانی و زندگی جوشکار ، خود نکات اساسی دیگر هستند که مشکلات جوشکاری می‌باشند.

پاورپوینت جدید صنعت جوشکاری

 

پاورپوینت جدید صنعت جوشکاری

 

پاورپوینت جدید صنعت جوشکاری


مشکلات و گرفتاریهای صنعت جوشکاری

جوشکاری در حقیقت ایجاد کارخانه ذوب آهن و فلزات در مساحتی حداکثر 2×2 متر و نقطه حساس جوشکاری چند سانتیمتر است، زیرا همان درجه حرارت کارخانه ذوب آهن در محل جوشکاری در یک نقطه ایجاد می‌گردد. مسلم است که چنین کار عظیمی احتیاج به ابتکار و تخصص و مواد و متخصص و وسائل مدرن دارد تا بتوان از این ذوب آهن چند سانتیمتری استفاده صحیح نمود.
شاید اضافه گوئی نباشد که در هیچیک از رشته‌های فنی تا این اندازه احتیاج به سرمایه‌گذاری و رعایت جوانب فنی و غیر فنی ضروری و لازم نباشد.
S[[

 

عوارض و سوانح ناشی از عوامل فیزیکی مربوط به جوشکاری

در موقع جوشکاری ، از عوامل فیزیکی مورد تاثیر یا حاصل از عمل جوشکاری ممکن است خطراتی متوجه جوشکار شود که در:
دسته اول: برق گرفتگی
دسته دوم: سوختگی
دسته سوم: ورود اجسام خارجی به داخل چشم
را می‌توان نام برد
.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید صنعت جوشکاری است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید صنعت جوشکاری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید الگوریتم ژنتیکی - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید الگوریتم ژنتیکی - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید الگوریتم ژنتیکی - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید الگوریتم ژنتیکی

پاورپوینت جدید الگوریتم ژنتیکی

پاورپوینت جدید الگوریتم ژنتیکی

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

Øنحوه کار الگوریتم ژنتیک

پاورپوینت جدید گازها و بخارات - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید گازها و بخارات - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید گازها و بخارات - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید گازها و بخارات

پاورپوینت جدید گازها و بخارات

پاورپوینت جدید گازها و بخارات

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

•رنگهای بعضی از گازها

پاورپوینت جدید بودجه بندی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید بودجه بندی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید بودجه بندی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید  بودجه بندی 

پاورپوینت جدید  بودجه بندی 

پاورپوینت جدید  بودجه بندی 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اعمال کنترل از طریق بودجه

پاورپوینت جدید انواع فرمهای ارزيابي و حیطه شمول آنها - 34 اسلاید

پاورپوینت جدید انواع فرمهای ارزيابي و حیطه شمول آنها - 34 اسلاید

پاورپوینت جدید انواع فرمهای ارزيابي و حیطه شمول آنها - 34 اسلاید

پاورپوینت جدید انواع فرمهای ارزيابي و حیطه شمول آنها

پاورپوینت جدید انواع فرمهای ارزيابي و حیطه شمول آنها

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

1 ـ فرم شماره( 1ـ 1 و 2ـ 1 ) ارزیابی عملکرد مدیران میانی: افرادی که شرح وظایف مربوط به مدیران را انجام می دهند و وظیفه ایجاد ارتباط بین سطوح مدیران عالی ( ارشد) و مدیران پایه (سرپرستان) را بر عهده دارند .

2 ـ فرم شماره( 1ـ 2 و 2ـ 2) ارزیابی عملکرد مدیران پایه: افرادی که تصدی  رییس اداره ، رییس قسمت ، رییس بخش و... را عهده دار می باشند.

3 ـ فرم شماره( 1ـ 3 و 2ـ 3) ارزیابی عملکرد کارکنان : برای ارزیابی تمامی کارمندان در سطوح و عناوین سازمانی مختلف که جزء دو گروه اول و دوم نیستند ؛ مورد استفاده قرار می گیرد.

 

الف ـ محور ها و شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد:

 

پاورپوینت جدید انواع فرمهای ارزيابي و حیطه شمول آنها

 

پاورپوینت جدید انواع فرمهای ارزيابي و حیطه شمول آنها

 

این شاخص شامل ستون های " شرح وظیفه کارمند  ،        " عنوان شاخص" ، "واحد سنجش،" هدف کمی مورد انتظار"، "  سقف امتیاز" ،  "عملکرد" ، " امتیاز مکتسبه  "  و   " تحلیل عملکرد  "    می باشد.

ب - محور ها و شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد :

این شاخص شامل ستون های " ابتکار و خلاقیت" ، " آموزش" ،  "رضایتمندی ارباب رجوع ، " می باشد.

پاورپوینت جدید انواع فرمهای ارزيابي و حیطه شمول آنها

پاورپوینت جدید انواع فرمهای ارزيابي و حیطه شمول آنها

شرح وظیفه ( متناسب باشغل مورد تصدی، شرح وظایف و برنامه های مرکز/ واحد) : در این ستون شرح وظایف عمده دوره ارزیابی کارمند که همان محور است بر اسـاس بـرنامه عملیاتـی ( استراتژیک ) واحـد ، توسط مـدیـر بلافصل وخود کارمند تعیین و درج می گردد .

عنوان شاخص : در این ستون وظایف و مسئولیت هـایی که مدیــر یا کارمنـد برای رسیدن به شــرح وظایـف (محور های) تعییـن شده بـایـد انجام دهــد ؛ درج می شود . شاخص مي‌تواند به شكل درصد يا تعداد مطرح گردد .

نکته 1: تعیین شرح وظایف (محور ها) و شاخـص های ارزیــابـی بــر عهــده ارزیابی شونده وتایید آن بر عهده مدیر بلافصل است .

نکته 2: کارمندانی که بـخش اعظـم فعالـیت آنها، نتـایـج کیـفی بــه همـراه دارد می توانند شاخص ها را با توجه به میزان پیشرفت کار به صورت درصد مطرح نمایند .

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید انواع فرمهای ارزيابي و حیطه شمول آنها  است

 

برای دانلود کل پاورپوینت جدید انواع فرمهای ارزيابي و حیطه شمول آنها  از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت جدید درمان در منزل - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید درمان در منزل - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید درمان در منزل - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید درمان در منزل

پاورپوینت جدید درمان در منزل

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

شرايط درمان در منزل:

پاورپوینت جدید اختلال آب و الکترولیت - 50 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلال آب و الکترولیت - 50 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلال آب و الکترولیت - 50 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلال آب  و الکترولیت

پاورپوینت جدید اختلال آب  و الکترولیت

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

درمان  هیپومنیزیمی

پاورپوینت جدید الکترونیک دیجیتال منطق TTL - بیست و شش اسلاید

پاورپوینت جدید الکترونیک دیجیتال منطق TTL - بیست و شش اسلاید

پاورپوینت جدید الکترونیک دیجیتال منطق TTL - بیست و شش اسلاید

پاورپوینت جدید الکترونیک دیجیتال منطق TTL

پاورپوینت جدید الکترونیک دیجیتال منطق TTL

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

lمنطق TTL با استفاده از ترانزیستورهای دو قطبی ساخته میشود که به عنوان سوئیچ اشباع عمل میکنند.

پاورپوینت جدید نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید  نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن

پاورپوینت جدید  نیرو و توان مورد نیاز گاوآهن

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

مقاومت كششي گاوآهن

پاورپوینت جدید اصول اساسی فارماكولوژی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول اساسی فارماكولوژی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول اساسی فارماكولوژی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول اساسی فارماكولوژی

پاورپوینت جدید اصول اساسی فارماكولوژی

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

  تهويه كنترله (در برابر خودبخودي) كه منجر به هيپر ونتيله شدن و كاهش بازگشت وريدي ميشود،باعث شتاب بيشتري در افزايش PAميشود: افزايش ورودي (افزايش VA) وكاهش برداشت(كاهش برون ده قلبي ).
 در نتيجه خطر مصرف بيش از حد هوشبر ها  و تضعيف ميوكارد افزايش مي يابد.از سوي ديگر، در نتيجه كاهش PaCo2  جريان خون مغز كاهش ميابد.
 در نتيجه از شروع تضعيف همزمان CNS  جلوگيري  ميگردد.

 

ضريب تفكيك خون به گاز:
- زمان لازم براي تعادل خون با فاز گازي (آلوئولها)
-اگر ضريب تفكيك خون به گاز بالا باشد، مقدار زيادي از هوشبر بايستي در خون حمل شود تا   Pa با PA به تعادل برسد وبر عكس.
-N2O   ضريب تفكيك خون به گاز كمتري دارد (محلوليت كمتر در خون)

پاورپوینت جدید اصول اساسی فارماكولوژی

پاورپوینت جدید اصول اساسی فارماكولوژی

 

  برون ده قلبي:

-برونده قلبي بالا باعث برداشت سريع هوشبر از حبابچه ها شده و سرعت افزايش PA و بنابراين سرعت القاء بيهوشي كند مي شود (درشرايط ترس)

-برعكس در بيماران دچار شوك القاء بيهوشي سريع است.

پاورپوینت جدید اصول اساسی فارماكولوژی

پاورپوینت جدید اصول اساسی فارماكولوژی

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول اساسی فارماكولوژی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول اساسی فارماكولوژی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت - 75 اسلاید

پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت - 75 اسلاید

پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت - 75 اسلاید

پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت

پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت

پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

عوامل موثر بر سلامتي (تعيين كننده هاي سلامتي)
تعريف، مفاهیم و اصول ارتقای سلامت
راهبرد هاي اساسي ارتقاي سلامت
اجزای ارتقاي سلامت پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت
5 اولويت اقدام ارتقاي سلامت (طبق منشور اوتاوا)
اهمیت، تاريخچه و تعاريف آموزش سلامت پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت
مراحل طراحی آموزش سلامت(شناسايي محيط، نيازسنجي، طراحي يک مداخله آموزشي، اجراي مداخله آموزشي، ارزشيابي و توليد اطلاعات)
شرح وظايف آموزش دهندگان سلامت پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت
شرح وظايف پزشك، مراکز بهداشتی- درمانی و خانه های بهداشت در برنامه های آموزش سلامت
توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثيرگذار بر سلامت فردي و اجتماعي و تصميم گيري صحيح در انتخاب رفتارهاي بهداشتي و در نتيجه رعايت شيوه زندگي سالم مي باشد.
هر گونه ترکیب و ابتکار طراحی شده بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، سیاسی، معنوی یا سازمانی که موجب تغییرات نگرش مثبت، رفتاری، محیطی یا اجتماعی جهت ارتقای سلامت مردم می شود
ارتقاي سلامت یک تعهد است در اتباط با کاهش نابرابری ها، اهمیت دادن و تمرکز بر پیشگیری، کمک به مردم برای تطابق و سازگاری با شرایط و موقعیتها، خلق محيط هاي حمايتي برای سلامت که مردم بهتر بتواننداز خودشان مراقبت کنند(WHO)
قادرسازی مردم برای کنترل روی سلامتی اشان و احساس مسئولیت برای سلامتی شان به عنوان جزء مهم از زندگی روزمره اشان هم به عنوان عمل خود به خودی و هم سازماندهی شده برای سلامت
نیاز به همکاری بخشهای مختلف خارج از بخش بهداشت
ترکیب روشها و رویکردهای گوناگون اما مکمل، شامل: ارتباطات، آموزش، قانون، امور مالی، تغییرات سازمانی، توسعه اجتماعی و فعالیتهای خودجوش محلی در مقابل مخاطرات سلامتی.
تشویق مشارکت عمومی واقعی و موثر شامل بسط و توسعه مهارتهای حل مسئله و تصمیم سازی به صورت فردی و جمعی و درگیر کردن متخصصان سلامتی درآموزش و دفاع از سلامت، به خصوص آنهایی که در مراقبهای اولیه فعالیت دارند.
پرهيز از سرزنش افراد داراي مشكل
پرهيز از هرگونه پيش داوري و قضاوت

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران - 37 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران - 37 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران - 37 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اصول مشترک :
وحی
دعوت به توحید
دعوت به وحدت
دعوت به عدالت اجتماعی
مبارزه و درگیری با اهل نفاق و استبداد
ویژگی های عمومی پیامبران
مظهریت غفران و رحمت الهی
عصمت  پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران
اخلاص
حسن خلق  پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿آل عمران:103﴾
و همگی به رشته دین خدا چنگ زده و به راههای متفرق ( مدعیان دین ساز ) نروید
و به یاد آرید این نعمت بزرگ خدا را که شما با هم دشمن بودید خدا در دلهای
شما مهربانی و الفت انداخت و به لطف خداوند همه برادر دینی یکدیگر شدید در
صورتی که در پرتگاه آتش بودید خدا شما را نجات داد باری بدین مرتبه وضوح و
بدین پایه کمال خداوند آیاتش را برای راهنمایی شما بیان می کند باشد که به
مقام سعادت هدایت شوید .
ویژگی های عمومی پیامبران
آلکسیس کارل :  پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران
یک کودک ابله و گیج و ترسو و کاهل را نمی توان با پرورش و تربیت به یک مرد فعال ، یا یک زمامدارمقتدر و جسوری تبدیل کرد ، خصایصی چون فعالیت و تهور و روح حادثه جویی کاملاً زائیده ی محیط نیست و شاید محیط بر روی آنها اثری ندارد ...

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار

پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار

پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ماده 5: خطوط و تجهيزات نيرو تا هنگامي كه از طريق آزمونهاي لازم يا طريق مناسب ديگري بيبرق تشخيص داده نشوند برق دار تلقي خواهند شد.

ماده 6: قبل از انجام هر نوع كاري بر روي خطوط و تجهيزات يا در مجاورت آنها ولتاژ كار بايد مشخص شود. پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار

 فواصل مجاز پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار

ماده 7: هيچكس مجاز نخواهد بود بدون استفاده از ابزار عايق مناسب با قسمتهاي برق دار تماس حاصل نموده و يا از اندازه ذكر شده در جدول شماره 1 به قسمتهاي برق دار نزديكتر شود مگر در يكي از موارد زير:

 الف - افراد نسبت به قسمتهاي برق دار عايق شده يا در برابر آنها محافظت شده باشند.

 تبصره:  پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار

دستكش يا دستكش آستين دار يا وسايل حفاظتي ديگر كه مناسب ولتاژ مورد نظر باشد به عنوان وسيله عايق كردن مورد قبول ميباشد.

 ب - قسمت برق دار نسبت به افراد يا هر نوع جسم هادي ديگري كه ولتاژ آن با ولتاژ قسمت برق دار مورد بحث فرق دارد عايق و يا محافظت شده باشد.

 ج - افراد نظير مواقعي كه براي كار كردن با دست لخت آماده شدهاند نسبت به ديگر اجسام هادي عايق شده يا از آنها جدا بوده يا نسبت به آنها حفاظت شده باشند.

ماده 8: حداقل فواصل مجاز كار با حداقل فواصل مجاز كار با پرش كه در جدول شماره 1 ذكر شده است بايد دقيقاً رعايت شود. حداقل فاصله كار با پرش عايق فاصله ايست كه افراد در موقع در دست داشتن پرش و يا لوازم عايق مشابه و انجام كاري روي خط يا تجهيزات برق دار با آن پيدا ميكنند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ ايمني‌ كار روي‌ خطوط‌ و تجهيزات‌ برق‌ دار از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید هنر خوب خوردن - 18 اسلاید

پاورپوینت جدید هنر خوب خوردن - 18 اسلاید

پاورپوینت جدید هنر خوب خوردن - 18 اسلاید

پاورپوینت جدید هنر خوب خوردن

پاورپوینت جدید هنر خوب خوردن

پاورپوینت جدید هنر خوب خوردن

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

مواد غذایی گروه نان وغلات مثل نان ، غلات ،برنج ، ماکارونی ، وسیب زمینی بخش مهمی از
رژیم غذایی سالم هستند.سعی کنید حتی الامکان از غلات کامل استفاده نمایید.

مواد غذایی نشاسته ای باید یک سوم غذایی را که می خوریم تشکیل دهد. مواد غذایی نشاسته ای
منبع خوبی از انرژی و منبع اصلی انواع مواد مغذی در رژیم غذایی ما هستند. این مـواد حـاوی
فیبر ، کلسیم ، آهن ، ویتامین )Bویتامین های گروه(Bهستند.
اغلب ما باید مواد غذایی نشـــاسته ای بیشتری بخوریم ، سعی کنید حداقل یک نوع مــاده غذایی
نشاسته ای به هریک از وعده های غذایی اصلی خود اضا فه نمایید.
بنابراین شما می توانید روز خود را باغلات کامل در وعده صبحانه شروع نمایید، یک ساندویچ
برای ناهار ، ویک سیب زمینی ، ماکارونی یا برنج برای وعده شام مصرف نمایید.
برخی فکر می کنند مواد غذایی نشاسته ای چاق کننده هستند،اما مقایسه گرم به گرم آن با چربی
نشان می دهد که حاوی کمتر از نصف کالری موجود در چربی ها هستند.
چرا غلات کامل را انتخاب می کنید؟
غلات کامل حاوی فیبر و مواد مغذی بیشتر نسبت به مواد غذایی نشاسته ای تصفیه شده یا سفید
هستند.
بعلاوه هضم مواد غذایی حاوی غلات کامل آهسته ترصورت می گیرد بنابراین می تـواننـــد در
ما احساس سیری بیشتری ایجاد نمایند.
ازجمله مواد غذایی حاوی غلات کامل می توان از نان سنگک و بربری ،ماکارونی سبوس دار
و آش یا سوپ جو نام برد.

 

یک سهم چیست ؟

یک سهم از میوه و سبزی =80 گرم ، یا هر یک از موارد زیر :
* یک عدد سیب ، موز ، گلابی ، پرتقال یا میوه جات دیگر با اندازه مشابه
* دو عدد آلو یا گوجه یا میوه جات با اندازه مشابه
* یک دوم یک عدد گریپ فروت پاورپوینت جدید هنر خوب خوردن
* یک برش از میوه بزرگ مثل هندوانه یا آنانا س
* سه قاشق غذا خوری پر از سالاد میوه ( تازه ، یا کنسرو شده در آب میوه جا ت) یا کمپوت
* یک قاشق غذا خوری پر میوه جات خشک ( مثل کشمش ها و زرد آلو)
* یک لیوان سبزیجات مثل کاهو و سبزی خوردن یا نصف لیوان سبزیجات پخته یا سبزخا م
* یک لیوان آب میوه جات ( 150 میلی لیتر ) ، حداکثر یک سهم در روز محسوب می گردد.
* نصف لیوان از انواع انگور ، گیلاس و توت  پاورپوینت جدید هنر خوب خوردن
اغلب مردم شکر زیادی مصرف می کنند . باید سعی کنیم از مواد غذایی که شکر افزوده دارند
کمتر استفاده نماییم مثل شیرینی ها، کیک ها ، بیسکوییت ها و نوشیدنی های گاز دار .

خوردن مواد غذایی و نوشیدنی ها ی حاوی شکر به دفعات زیاد در طول شبانه روز می تواند موجب فساد دندان گردد ، بخصوص اگر آن ها را بین وعده های غذایی مصرف نمایید.

مواد غذایی حاوی شکر افزوده کالری زیادی دارند ، بنابراین با کم کــــــردن آن ها می توانید وزن خودرا کنترل نمایید.

چطور مواد غذایی حاوی قند زیاد را بشناسیم ؟ پاورپوینت جدید هنر خوب خوردن
به کلمه ” کربوهیدرات ” به معنی ” هر نوع قند ” روی برچسب ها توجه کنید.

بیشتر از 15 گرم قند در هر 100 گرم ماده غذایی ، قند بالا و 5 گرم قند و یا کمتر در 100 گرم ماده غذایی،قند پایین نامیده می شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید هنر خوب خوردن است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید هنر خوب خوردن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید برند - 26 اسلاید

پاورپوینت جدید برند - 26 اسلاید

پاورپوینت جدید برند - 26 اسلاید

پاورپوینت جدید برند

پاورپوینت جدید برند

پاورپوینت جدید برند

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

برند چیست؟
 
برای بیشتر مردم جهان و به خصوص ایرانی ها برند تنها یک معنی دارد و آن اتیکتی است که به انواع پوشاک وصل است یا مارکی است که لوازم خانه دارند. اما باید بدانید که برند تنها متعلق به یک کالای خاص نیست و انواع محصولات ازجمله کالاهای مختص به مصرف مشتریان، کالاهای صنعتی و حتی خدمات، همگی قابلیت دارابودن برند را دارند.
 
تعریف علمی برند اسم، سمبل، نشان، طرحی خاص و یا ترکیبی از همه اینهاست که به منظور متفاوت کردن کالای یک کمپانی از کمپانی های دیگر است.(1)
برندینگ پاورپوینت جدید برند
بخشی از بازاریابی است ، اصطلاحا یک استراتژی یا یک تکنیک نام دارد که عنوان یک تجارت را مشخص می‌کند ، ولی در اصل بیشتر از یک عنوان تجاری است ، برندینگ در اصل محبوبیت یک نام تجاری است ، گوگل بهترین مثال برای برندینگ است ، امروزه افراد بسیار زیادی در دنیا هستند که این نام را می‌شناسند ، و این یعنی برندینگ…
مبانی اولیه برندینگ  پاورپوینت جدید برند
یک لوگوی منحصر به فرد برای شرکت خود طراحی کنید و از آن در تبلیغات ، محتوا و دیگر موارد استفاده کنید
پیام برند خود را بنوسید ؛ پیام یا هدفی که برند شما آن را دنبال می‌کند ، به همگان اعلام کنید ، در ضمن تمام کارمندان شرکت شما باید ویژگی‌های برند شما را بدانند
برند خود را یکپارچه کنید ؛ سعی کنید از عنوان برند خود در همه جا استفاده نمائید ، ایمیل ، امضا، در پاسخ به تلفن مشتریان و …
یک کلیپ صوتی ایجاد کنید ؛ که بیان کننده عنوان تجاری شما باشد و از آن در تمام محتوای بصری خود استفاده نمائید پاورپوینت جدید برند
یک شعار برای خود ایجاد نمائید ، این شعار باید علاوه بر این که بسیار مختصر باشد ، هدف تجاری شما را نیز بیان نماید

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید برند است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید برند از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید کله سیستیت - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید کله سیستیت - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید کله سیستیت - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید کله سیستیت

پاورپوینت جدید کله سیستیت

پاورپوینت جدید کله سیستیت

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

كله سيستيت:
کله سیستیت حاد:پس ازانسداد مسير مجراي سيستيك با يك سنگ، التهاب حاد ديواره كيسه صفراروي مي دهد.
پاسخ التهابي در اثر 3فاكتور مي تواند ايجاد شود: پاورپوینت جدید کله سیستیت
1-التهاب مكانيكي بعلت افزايش فشار داخل مجرا و ديستانسيون منجر به
ايسكمي مخاط و ديواره كيسه صفرا خواهد شد.
2-التهاب شيميايي ايجاد شده بعلت رهاسازي ليزو لستين(در اثر عمل
فسفوليپاز بر روي ليستين صفرا)و ديگر عوامل موضعي بافتي
3- التهاب باكتريال پاورپوینت جدید کله سیستیت
ارگانيسمهاي شايعي كه از كشت هاي صفراوي جدا مي شوند:اشريشياكولي؛گونه استرپتوكوك و گونه كلستريديوم
آغازكله سيستيت حاد :به صورت يك درد حمله صفراوي كه به تدريج بدتر شود.
باپيشرفت اين دوره ؛درد كله سيستيت حاد در قسمت فوقاني راست شكم زنراليزه تر مي شود.مانند كوليك صفراوي درد كله سيستيت ممكن است به فضاي بين دو اسكاپولا؛ اسكاپولاي راست؛ويا شانه انتشار يابد. پاورپوینت جدید کله سیستیت
علائم:التهاب پريتونئال نظير افزايش درد در اثر لرزش يا در زمان تنفس عميق ممكن است وجود داشته باشند.
بيمار اغلب بي اشتها است و تهوع دارد. استفراغ نسبتا شايع است و باعث ايجاد علائم كاهش حجم عروقي و خارج عرو قي مي شود.زردي در اوايل سير كله سيستيت حاد غير معمول است اما زماني كه تغييرات ادماتو التهابي ؛مجاري صفراوي ؛گره هاي لنفاوي اطراف را در گير مي كند مي تواند روي دهد.

در بعضي موارد سو نو گرافي ؛ctاسكن؛ومعاينات راديونوكلئيد كه در آن كيسه صفرا استاتيك ؛سفت و بزرگ و بدون سنگ وجود دارد مي تواند كمك كننده باشد.
درمان:بستگي دارد به تشخيص سريع؛دخالت جراحي؛مراقبت ويزه بعد عمل.
كله سيستو پاتي بدون سنگ: اختلالات حركت كيسه صفرا مي تواند منجر به درد هاي مكرر صفراوي در بيمار ؛بدون وجود سنگ كيسه صفرا شود.
براي يافتن اين بيماران مي توان معيارهاي زير را بكار برد:1-دوره مكرر درد RUQبا مشخصات درد مجاري صفراوي2-كله سينتي گرافي غير نرمال cckكه نشان دهنده كسر خروجي غير نرمال كمتر از40%مي باشد.3-انفوزيونcckباعث ايجاد درد در بيمار مي شود
يك يافته مثبت ديگرپيدا كردن كيسه صفرا ي بزرگ توسط سونوگرافي

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید کله سیستیت است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید کله سیستیت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید حفاظت از دستگاه ادراري - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید حفاظت از دستگاه ادراري - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید حفاظت از دستگاه ادراري - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید حفاظت از دستگاه ادراري

پاورپوینت جدید حفاظت از دستگاه ادراري

پاورپوینت جدید حفاظت از دستگاه ادراري

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

7. احتباس بول

افزايش جذب سيستميك ادرار،آسيب مخاطي ، كاهش قدرت دفاعي مثانه ، تغليظ ادراروكاهش حساسيت رفلكس دفعي (تطابق) كه همگي زمينه ساز تشكيل عفونت وسنگ وعوارض ديگراست. پاورپوینت جدید حفاظت از دستگاه ادراري

امام رضا(ع) :من اراد ان لا يشتكي مثانته فلا يحتبس البول ولوعلي ظهردابه بحارالانوار ج62 ص 323
امام صادق(ع) : لاصلوه لحاقن ولحاقب وهوبمنزله من هو في ثوبه وسائل الشيعه پاورپوینت جدید حفاظت از دستگاه ادراري
پيامبراكرم (ص):ثمانيه لايقبل الله لهم صلوه ... والزبين ، فقيل يارسول الله وماالزبين ؟ قال الرجل يدافع البول والغايط وسائل الشيعه
8. ختنه: پاورپوینت جدید حفاظت از دستگاه ادراري
مناسب ترين سن ختنه روز هفتم تولد نوزاد است .
خلاصه الحكمه ” ودرروز هفتم عقيقه وسرتراشي وسنت او – ختنه – اگر پسرباشد نمايند ”
رسول الله (ص) :“ ان الله بعث خليله بالحنيفيه وامره بآخذ الشارب وقص الاظفار، نتف الابط وحلق العانه والختان“ بحارالانوار ج76 ص68 ح5
امام صادق (ع) : ”نوزاد را درروزهفتم عقيقه وختنه كنيد ” الكافي ج6 ص36 ح 9
رژيم غذايي درسنگهاي فسفاته قليايي : اساس اسيدي كردن ادرار لذااين مواد غذايي بيشتراستفاده شود : حبوبات ،نان ،برنج ، غلات، گوشتها،كره،شكلات ،تخم مرغ ولي مصرف ميوه جات ،سبزيجات وشيربدليل قليايي كردن ادرار كمتر مصرف شوند(موادي كه فسفروگوگردبيشتري دارندمحيط ادراررااسيدي وكلسيم ،منيزيم وپتاسيم محيط ادرارراقليايي مي كنند. )
رژيم غذايي درسنگهاي اگزاليك : اساس درمان كاهش اگزالاتها وجلوگيري ازتخمير روده اي است لذا مصرف كاكائو،چاي ،فلفل سبز،شكلات،اسفناج،انجيرخشك،ريواس،ترشك ممنوع ومصرف خيار،هويج،سيب زميني،لوبياسبز،لوبياسفيد،كلم گوجه فرنگي وكنگر محدود گردد .از آشاميدن آب وسط غذا وتريدكردن غذا اجتناب شود .
رژيم غذايي درسنگهاي اوراته : كاهش وزن + مصرف گوشت بره ،گوساله،جوجه ،جگر،دل،قلوه،مغز،كله پاچه،ماهي ساردين وسايرماهيهاي كوچك وچرب ،زرده تخم مرغ،خاويار وهرنوع ماهي تن وهمه غذاهاي چرب وسرخ كردني ممنوع ومصرف كاكائو،قهوه،باقلا،قارچ ولوبيا هم محدود گردد.پروتئين دريافتي محدود اما مصرف خربزه،ترب تربچه ،آبميوه بخصوص آب هويج ،آب انگور،آب پرتقال ،چاي كمرنگ وآب ومايعات توصيه ميشود .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید حفاظت از دستگاه ادراري است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید حفاظت از دستگاه ادراري از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت - 73 اسلاید

پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت - 73 اسلاید

پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت - 73 اسلاید

پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت

پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت

پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

عوامل موثر بر سلامتي (تعيين كننده هاي سلامتي)
تعريف، مفاهیم و اصول ارتقای سلامت
راهبرد هاي اساسي ارتقاي سلامت
اجزای ارتقاي سلامت پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت
5 اولويت اقدام ارتقاي سلامت (طبق منشور اوتاوا)
اهمیت، تاريخچه و تعاريف آموزش سلامت پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت
مراحل طراحی آموزش سلامت(شناسايي محيط، نيازسنجي، طراحي يک مداخله آموزشي، اجراي مداخله آموزشي، ارزشيابي و توليد اطلاعات)
شرح وظايف آموزش دهندگان سلامت
شرح وظايف پزشك، مراکز بهداشتی- درمانی و خانه های بهداشت در برنامه های آموزش سلامت
قادرسازی مردم برای کنترل روی سلامتی اشان و احساس مسئولیت برای سلامتی شان به عنوان جزء مهم از زندگی روزمره اشان هم به عنوان عمل خود به خودی و هم سازماندهی شده برای سلامت
نیاز به همکاری بخشهای مختلف خارج از بخش بهداشت
ترکیب روشها و رویکردهای گوناگون اما مکمل، شامل: ارتباطات، آموزش، قانون، امور مالی، تغییرات سازمانی، توسعه اجتماعی و فعالیتهای خودجوش محلی در مقابل مخاطرات سلامتی.
تشویق مشارکت عمومی واقعی و موثر شامل بسط و توسعه مهارتهای حل مسئله و تصمیم سازی به صورت فردی و جمعی و درگیر کردن متخصصان سلامتی درآموزش و دفاع از سلامت، به خصوص آنهایی که در مراقبهای اولیه فعالیت دارند. پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت
پرهيز از سرزنش افراد داراي مشكل
پرهيز از هرگونه پيش داوري و قضاوت
حال اين سوال پيش مي آيد که آيا ما بر عليه کليه بيماريها واکسن و روش غربالگري موثر، سريع و مقرون به صرفه در اختيار داريم؟ جواب اين سوالات قطعا منفي است. پس راه حل ديگر براي کنترل بيمار يها چيست؟
آيا تا زماني که براي تمام ناخوشي هاي بشر واکسن ساخته نشود و يا روش هاي غربالگري عملي تعريف نشود، روياي داشتن عمر طولاني و موثر محقق نمي شود؟
با نگاهي به ساير کشورهاي پيشرو مي بينيم آنها با استفاده از مهمترين و کم هزينه ترين راه مداخله اي که آموزش سلامت است، به این مهم دست یافته اند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید ارتقای سلامت و آموزش بهداشت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی

پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی

پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

1. صحت (Accuracy) : داده های ثبت شده بايد دارای ارزش های درست و معتبر باشند و اين مهم مستلزم آموزش و تعليم مناسب است.
2. قابليت دسترسی (Accessibility) : داده ها بايد به آسانی قابل اكتساب باشد. پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی
3. جامعيت (Comprehensiveness) : تمام داده های مورد نياز جمع آوری شده و داده هائی كه وجود آنها ضروری است ثبت شوند.

4. پيوستگی (Consistency) : ارزش داده ها در بين كاربران مختلف قابل اعتماد و يكسان باشد. پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی
5. جاری بودن (Currency) : داده ها بايد به روز باشند.
6. تعريف داده ها (Definition) : هر عنصر داده ای بايد دارای معنای مشخص و ارزش های قابل قبولی باشد.
7. دارای جزئيات بودن(Granularity) : صفات و ارزش های داده ها بايد به صورت مشروح تعريف شده و در بر گيرنده جزئيات لازم باشند.
1. ازقلم افتادگی : درصورت بروزمشكل دادگاه ممكن است نتيجه گيری كند كه شما در اجرای كارقصور كرده ايد يا تلاش كرده ايد كه مدرك مخفی باشد.
2. ثبت مبهم پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی
3. تأخير در ثبت : اگر مجبور به تأخير در ثبت هستيد آنرا مشخص كرده و زمان آنرا ثبت كنيد . زمان و تاريخ بازگشت برای ثبت را بنويسيد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

تعریف و توصیف خواص

خواص، نخبگانِ سياسي اجتماعي و گروهِ مرجع عوام بوده و داراي قوّه تحليل، نفوذ و پايگاه اجتماعي مي باشند. آنان را در همه اقشار می توان يافت، اعم از علماي ديني، تحصيل کرده هاي دانشگاهي، بازاريان، صنعتگران، کارمندان، کشاورزان، و صاحبان مشاغل و حرفه هاي خرد و کلان و حتي افراد بي سواد .

دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي  پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام
« اساسا قرار نيست در جامعه ما ولي فقيه به جاي همه فکر کند و در زمينه هاي مختلف راه حل ارائه کند. لازمه چنين اعتقادي آن است که نهادهاي قانوني (دولتي و غير دولتي) هيچگاه فعّال نشوند، زيرا در صورت فعال شدن، عرصه را بر روي فقيه تنگ مي کنند.»
دوره اصلاحات : يا اقبال به غرب  پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام
« کساني که غرب را مظهر شيطان و کانون پليدي ديدند و تا دامن ذهن و زندگي را از آلودگي پاک دارند، ‌بستن همه درب ها را به روي غرب توصيه کرده اند. غافل از آنکه تمدن غرب واقعيتي بود در حال بسط و توسعه که ريشه در تاريخ داشت و قوام يافته
تقسيم نابرابر: (سال 15يا 20 هجري)
مهاجران بدري: پنج هزار درهم
انصار بدري : چهار هزار درهم
فرزندان بدري ها : دوهزار درهم پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام
مهاجران قبل فتح مکه: سه هزار درهم
مسلمانِ روزِ فتح مکه: دوهزار درهم
جواناني از فرزندان مهاجران: دوهزار درهم
همسران پيامبر(صلي الله عليه و آله):‌شش هزاردرهم
عايشه ،‌حفصه،‌اُمّ حبيبه: دوازده هزار درهم

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی

پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی

پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

1. صحت (Accuracy) : داده های ثبت شده بايد دارای ارزش های درست و معتبر باشند و اين مهم مستلزم آموزش و تعليم مناسب است.
2. قابليت دسترسی (Accessibility) : داده ها بايد به آسانی قابل اكتساب باشد. پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی
3. جامعيت (Comprehensiveness) : تمام داده های مورد نياز جمع آوری شده و داده هائی كه وجود آنها ضروری است ثبت شوند.

4. پيوستگی (Consistency) : ارزش داده ها در بين كاربران مختلف قابل اعتماد و يكسان باشد. پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی
5. جاری بودن (Currency) : داده ها بايد به روز باشند.
6. تعريف داده ها (Definition) : هر عنصر داده ای بايد دارای معنای مشخص و ارزش های قابل قبولی باشد.
7. دارای جزئيات بودن(Granularity) : صفات و ارزش های داده ها بايد به صورت مشروح تعريف شده و در بر گيرنده جزئيات لازم باشند.
1. ازقلم افتادگی : درصورت بروزمشكل دادگاه ممكن است نتيجه گيری كند كه شما در اجرای كارقصور كرده ايد يا تلاش كرده ايد كه مدرك مخفی باشد.
2. ثبت مبهم پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی
3. تأخير در ثبت : اگر مجبور به تأخير در ثبت هستيد آنرا مشخص كرده و زمان آنرا ثبت كنيد . زمان و تاريخ بازگشت برای ثبت را بنويسيد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول مستندسازی اطلاعات پزشكی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

تعریف و توصیف خواص

خواص، نخبگانِ سياسي اجتماعي و گروهِ مرجع عوام بوده و داراي قوّه تحليل، نفوذ و پايگاه اجتماعي مي باشند. آنان را در همه اقشار می توان يافت، اعم از علماي ديني، تحصيل کرده هاي دانشگاهي، بازاريان، صنعتگران، کارمندان، کشاورزان، و صاحبان مشاغل و حرفه هاي خرد و کلان و حتي افراد بي سواد .

دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي  پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام
« اساسا قرار نيست در جامعه ما ولي فقيه به جاي همه فکر کند و در زمينه هاي مختلف راه حل ارائه کند. لازمه چنين اعتقادي آن است که نهادهاي قانوني (دولتي و غير دولتي) هيچگاه فعّال نشوند، زيرا در صورت فعال شدن، عرصه را بر روي فقيه تنگ مي کنند.»
دوره اصلاحات : يا اقبال به غرب  پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام
« کساني که غرب را مظهر شيطان و کانون پليدي ديدند و تا دامن ذهن و زندگي را از آلودگي پاک دارند، ‌بستن همه درب ها را به روي غرب توصيه کرده اند. غافل از آنکه تمدن غرب واقعيتي بود در حال بسط و توسعه که ريشه در تاريخ داشت و قوام يافته
تقسيم نابرابر: (سال 15يا 20 هجري)
مهاجران بدري: پنج هزار درهم
انصار بدري : چهار هزار درهم
فرزندان بدري ها : دوهزار درهم پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام
مهاجران قبل فتح مکه: سه هزار درهم
مسلمانِ روزِ فتح مکه: دوهزار درهم
جواناني از فرزندان مهاجران: دوهزار درهم
همسران پيامبر(صلي الله عليه و آله):‌شش هزاردرهم
عايشه ،‌حفصه،‌اُمّ حبيبه: دوازده هزار درهم

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید فرآيند انحراف خواصِ صدر اسلام از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار

پاورپوینت جدید فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار

پاورپوینت جدید فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار
1- تصفیه خون و تشکیل ادرار توسط کلیه ها
(پالایش گلومرولی و انتقال توبولی)
3- مفهوم کلیرانس  پاورپوینت جدید فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار
1- پالایش یا تصفیه گلومرولی
2- باز جذب توبولی
3- ترشح توبولی  پاورپوینت جدید فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار
حدود 20% از پلاسمای ورودی به کلیه ها فیلتر می شود که به آن کسر تصفیه می گویند میزان پالایش گلومرولی 125 میلی لیتر در دقیقه یا 180 لیتر در شبانه روز است که بیش از 19% آن مجددا باز جذب شده و کمتر از 1% آن به صورت ادرار دفع می شود
کلیرانس موادی مانند اینولین که باز جذب و تزشح ندارند برابر با GFR است
مفهوم کلیرانس: پاورپوینت جدید فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار
حجمی از پلاسما که در یک دقیقه از ماده ای کاملا پاک می شود
کلیرانس موادی مانند گلوکز که باز جذب کامل دارند برابر با صفر است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید فیزیولوژی دستگاه دفع ادرار از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدبد ارتباطات با بررسی تصویر ذهنی - 19 اسلاید

پاورپوینت جدبد ارتباطات با بررسی تصویر ذهنی - 19 اسلاید

پاورپوینت جدبد ارتباطات با بررسی تصویر ذهنی - 19 اسلاید

پاورپوینت جدبد ارتباطات با بررسی تصویر ذهنی

پاورپوینت جدبد ارتباطات با بررسی تصویر ذهنی

پاورپوینت جدبد ارتباطات با بررسی تصویر ذهنی

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

پدیداری ها : « می توانم ببینم » یا « برای من خوب می نماید »

شنیداری ها : « گوش خراش » یا « گوشم به توست » پاورپوینت جدبد ارتباطات با بررسی تصویر ذهنی

احساسی ها : « احساس می کنم که شما ناراحت هستید »

ارقامی ها : « به نظر میرسد این روش منطقی باشد » پاورپوینت جدبد ارتباطات با بررسی تصویر ذهنی
رمز قدرتی که انسان سالیان دراز در جستجوی آن بوده است, یعنی توان هدایت زندگی خود , توان شناخت چگونگی هدایت و اداره ی حالت های ذهنی ست .
1 . چگونگی ارائه دنیای خارجی به ذهن است که«نقشه ذهنی» یا «سیستم جلوه درونی» نامیده می شود .

2 . الگو قراردادن واکنش های دیگران . پاورپوینت جدبد ارتباطات با بررسی تصویر ذهنی

3 . وضعیت و چگونگی استفاده از فیزیولوژی یا بعد فیزیکی است .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدبد ارتباطات با بررسی تصویر ذهنی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدبد ارتباطات با بررسی تصویر ذهنی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول مديريت آموزشي - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مديريت آموزشي - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مديريت آموزشي - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مديريت آموزشي

پاورپوینت جدید اصول مديريت آموزشي

پاورپوینت جدید اصول مديريت آموزشي

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

نظريه مديريت علمي:
از اواخر قرن سيزدهم شمسي مقارن با اواخر قرن نوزدهم ميلادي، گروهي تلاش كردند اصول مديريت را با به كارگيري روش هاي مهندسي در «طراحي شغل» علمي تر سازند. براي اين منظور مطالعات اوليه روانشناسان صنعتي كه «رويه هاي آزمايشي انتخاب پرسنل» را به كار مي بردند به آنها كمك كرد. اين گروه تلاش خود را بر «طراحي اثربخش كاركنان » متمركز كردند. پاورپوینت جدید اصول مديريت آموزشي
هنري فايول ضمن بيان اين واقعيت كه «در امور مديريت هيچ چيز مطلق نيست» روش ها و فنوني را كه در تجربه به آنها رسيده بود را به عنوان اصول چهارده گانه مديريت ارايه كرده است: پاورپوینت جدید اصول مديريت آموزشي
1- تقسيم كار :(Division of work)
كاهش تعداد كارهايي كه هر يك از كاركنان در محدوده معيني انجام ميدهند يا تعداد مسئوليت هايي كه يك مدير دارد، موجب افزايش مهارت و بهبود عملكرد مي گردد.
وحدت كاركنان موجب قدرت و استحكام سازمان مي شود.  پاورپوینت جدید اصول مديريت آموزشي
مدير بايد پيوسته بكوشد تا كاركنان به طور دسته جمعي هدف هاي سازمان را تحقق بخشند. روحيه كار دسته جمعي با درك هدف هاي سازمان حاصل مي شود. از اين طريق كاركنان درمي‌يابند كه رسيدن به منافع شخصي از طريق خدمات سودمند دسته جمعي ميسر است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول مديريت آموزشي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول مديريت آموزشي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌ ذخيره‌ سازي‌ و توزيع‌ گاز مايع‌ - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌ ذخيره‌ سازي‌ و توزيع‌ گاز مايع‌ - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌ ذخيره‌ سازي‌ و توزيع‌ گاز مايع‌ - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌ ذخيره‌ سازي‌ و توزيع‌ گاز مايع‌

پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌ ذخيره‌ سازي‌ و توزيع‌ گاز مايع‌

پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌ ذخيره‌ سازي‌ و توزيع‌ گاز مايع‌

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ماده‌ 142: اين‌ آيين‌نامه‌ كه‌ مشتمل‌ بر پنج‌ فصل‌ و 142 ماده‌ و 4 تبصره‌ مي‌باشد به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كار در سيصد و چهلمين‌ جلسه‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ مورخ‌ 23/10/48 به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيده‌ و قابل‌ اجرا است‌.
ماده 47 قانون كار سابق به استناد مصوبه جلسة مورخ 12/5/83 شوراي عالي حفاظت فني به ماده 85 قانون كار مصوب آبان ماه 1369 تغيير يافته است.
1- گاز مايع‌ : گاز مايع‌ مشتمل‌ بر تمام‌ موادي‌ است‌ كه‌ از يك‌ يا چند گاز كه‌ ذيلاً ذكر مي‌گردد تشكيل‌ شده‌ باشد : پروپان‌ پروپيلن‌، بوتانها، (بوتان‌ و ايزوبوتان‌) و بوتيلين‌ها كه‌ تحت‌ فشار تبديل‌ به‌ مايع‌ مي‌شوند. پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌ ذخيره‌ سازي‌ و توزيع‌ گاز مايع‌
2- بودار كردن‌ گاز مايع‌ : گاز مايع‌ به‌وسيله‌ توليدكننده‌ با مواد مخصوصي‌ از قبيل‌ اتيل‌ مركايتان‌ تايوفين‌ و يا اميل‌ مركايتان‌ بودار مي‌گردد. مقدار اين‌ گونه‌ مواد در گاز مايع‌ به‌ اندازه‌اي‌ است‌ كه‌ اگر غلظت‌ گاز در هوا به‌ حداقل‌ قابليت‌ انفجار آن‌ برسد بوي‌ آن‌ به‌ خوبي‌ قابل‌ تشخيص‌ مي‌باشد.
3- مخازن‌ حمل‌ گازمايع‌ : مخازن‌ حمل‎گاز مايع‎عبارت‌ از مخازني‎است‌ كه‌ برروي‌ شاسي‌ كاميون‌ يا يدك‌ كش‌، و يا نيمه‌ يدك‌كش‌ نصب‌ شده‌ و براي‌ حمل‌ گاز مايع‌ بكار مي‌رود.
4- مخازن‌ ذخيره‌ سازي‌ گاز مايع‌ : مخازن‌ ذخيره‌ سازي‌ گاز مايع‌ عبارت‌ از مخازني‌ است‌ كه‌ گاز مايع‌ در آنها نگهداري‌ مي‌گردد.
5- تأسيسات‌ : تأسيسات‌ گاز مايع‌ مجموعه‌اي‌ است‌ كه‌ شامل‌ مخازن‌ ذخيره‌ سازي‌، لوله‌كشي‌ها،‌ وسايل‌ بارگيري‌ و تخليه‌ مخازن‌ حمل‌ و ذخيره‌ سازي‌ وسايل‌ پركردن‌ سيلندر ساختمان‌ها و ساير وسايل‌ مربوطه‌ مي‌باشد. پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌ ذخيره‌ سازي‌ و توزيع‌ گاز مايع‌
6- سيلندر : سيلندر عبارت‌ از مخزن‌ قابل‌ حملي‌ است‌ كه‌ ظرفيت‌ آن‌ حداكثر 450 ليتر بوده‌ و براي‌ مصارف‌ خانگي‌ يا تجاري‌ و يا ساير مصارف‌ كه‌ احتياج‌ به‌ مخزن‌ قابل‌ جابجا شدن‌ دارند بكار مي‌رود.  پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌ ذخيره‌ سازي‌ و توزيع‌ گاز مايع‌
ماده‌ 26 : محوطه‌ اطراف‌ مخازن‌ گاز مايع‌ را بايد حداقل‌ تا حدود 3 متر از مواد قابل‌ اشتعال‌ از قبيل‌ خاشاك‌ و علف‌ خشك‌ پاك‌ كرد.
ماده‌ 27 : قراردادن‌ مخازن‌ گاز مايع‌ در كنار مخازن‌ محتوي‌ ساير مواد قابل‌ اشتعال‌ يا نقطه‌ اشتعال‌ كمتر از 21 درجه‌ سانتي گراد ممنوع‌ است‌. حداقل‌ فاصله‌ بين‌ مخازن‌ گاز مايع‌ با ظرفيت‌ آبي‌ بيشتر از 500 ليتر تا مخازن‌ مواد قابل‌ اشتعال‌ ديگر با ظرفيت‌ بيشتر از 1000 ليتر و نقطه‌ اشتعال‌ بيشتر از 21 درجه‌ سانتي گراد بايد 7 متر باشد.
ماده‌ 28 : با ايجاد جدول‌ بندي‌ و ديواره‎هاي‌ خاكي‌ شيب‌ و امثال‌ آن‌ بايد از جمع‌ شدن‌ مواد قابل‌ اشتعال‌ در زير مخازن‌ گاز مايع‌ جلوگيري‌ بعمل‌ آيد.
ماده‌ 29 : هيچ‌ مخزن‌ محتوي‌ گازمايع‌ نبايد در داخل‌ ديواره خاكي‌ تعبيه‌ شده‌ براي‌ مخازن‌ محتوي‌ مايعات‌ قابل‌ اشتعال‌ ديگر قرار داده‌ شود.
ماده‌ 30 : ظرفيت‌ آبي‌ هر يك‌ از مخازن‌ ذخيره‌ سازي‌ گاز مايع‌ نبايد از 000/360 ليتر تجاوز نمايد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌ ذخيره‌ سازي‌ و توزيع‌ گاز مايع‌ است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید آيين‌نامه‌ حفاظت‌ حمل‌ و نقل‌ ذخيره‌ سازي‌ و توزيع‌ گاز مايع‌ از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید شمارنده و تایمر - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید شمارنده و تایمر - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید شمارنده و تایمر - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید شمارنده و تایمر

پاورپوینت جدید شمارنده و تایمر

پاورپوینت جدید شمارنده و تایمر

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

تفاوت شمارنده و تایمر در چیست؟
در شمارنده تنها تعداد وقوع حوادث شمارش می شود ولی وظیفه تایمر شمارش زمان سپری شده است. هر دو واحد دارای سخت افزاری واحد هستند (هر دو شمارش می کنند) ولی تفاوت شان در نوع پالس ساعت دریافتی است.
در این میکروکنترلر 3 کانال تایمر شمارنده مستقل 16 بیتی وجود دارد.
هر کانال را می توان به صورت مستقل برنامه ریزی نمود.
هر کانال دارای دو حالت کاری است پاورپوینت جدید شمارنده و تایمر
Capture
Waveform
WAVE (TC_CMRx) = 0 (Capture), 1 (Waveform)
این واحد می تواند وظایف زیر را به انجام برساند
اندازه گیری فرکانس
شمارش تعداد وقوع رخدادها پاورپوینت جدید شمارنده و تایمر 
اندازه گیری فاصله
ساخت پالس
ایجاد تاخیر زمانی
ساخت پالس های با عرض پالس متغیر (PWM)  پاورپوینت جدید شمارنده و تایمر
هر کانال دارای 5 منبع کلاک داخلی (جدول زیر) و 3 منبع کلاک خارجی (پین های TCLK0، TCLK1 و TCLK2) است.
هر کانال 2 پین همه منظوره (TIOAx و TIOBx) است که توسط کاربر تنظیم می شوند.
هر کانال با وقوع حوادث مختلف می تواند درخواست وقفه به سیستم بدهد.
هر سه کانال دارای دو ثبات مشترک هستند:
TC_BCR: هر سه کانال با هم شروع به کار کنند (SYNC bit)
TC_BMR: انتخاب نوع پالس ساعت خارجی برای هر کانال – امکان ایجاد حالت زنجیره ای

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید شمارنده و تایمر است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید شمارنده و تایمر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید جمهوری خلق چین - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید جمهوری خلق چین - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید جمهوری خلق چین - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید جمهوری خلق چین

پاورپوینت جدید جمهوری خلق چین

پاورپوینت جدید جمهوری خلق چین

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

جمهوری خلق چین از 30 استان و منطقه مستقل تشكیل شده  و با جمعیت بیش از یك میلیارد نفر و منابع عظیم معدنی و زمینهای كشاورزی، از اواخر دهه 70 ، سعی در زدودن  آثار منفی انقلاب كمونیستی و انقلاب فرهنگی نموده، و به  سمت رونق اقتصادی گام برمی دارد. اكثر مردم چین در  شرق كشور زندگی می کنند. 30 درصد برنج جهان در چین  تولید شده و همچنین گندم، ذرت، نیشكر، سویا و دانه های روغنی كشت می شود وپرورش خوك و گوسفند و ماهی نیز بسیار متداول است. ذخایر معدنی چین، بسیار عظیم و غنی می باشد. به طوری كه در فلات «یو – نان» در قسمت جنوب شرقی، منابع بزرگی از قلع، مس و روی كشف شده است. ذخایر سنگ آهن در منچوری و نفت در دریای زرد، نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند مراكز عمده صنعتی، درحوالی منابع طبیعی، احداث شده است. اقتصاد چین كه مبنای خود را بر این تولیدات و صنایع غذایی، بنا نهاده است، همچنان، حركت رو به رشد خود را ادامه میدهد.    پاورپوینت جدید جمهوری خلق چین
کشور چین بیش از یک میلیارد و سیصد و سی میلیون نفر جمعیت دارد. بیشینه مردم چین از نژاد زرد هستند و به زبان ماندارین سخن می‌گویند. جز چینی‌ها تیره‌های دیگری نیز در این سرزمین پهناور می‌زیند چون مغولها، تبتیها و... شماری از تاجیکان نیز در بخش سین کیانگ چین می‌زیند. دینهایی که در این کشور رواج دارند اینهایند:کنفسیوس، بوداگرایی، تائوئیسم، اسلام و آیین ترسایی.  پاورپوینت جدید جمهوری خلق چین
انواع فلزات سیاه عمده چین آهن،منگنز،وانادیم و تیتیان را شامل می شود که از میان آهن،دخایر معادن آهن به 50 میلیارد تن می رسد و عمدتا در استان های "لیائو نینگ"،"هه بی"،"شان سی"و"سی چوان"وجود دارد.  پاورپوینت جدید جمهوری خلق چین
چین انواع فلزات رنگی شناسائی شده در جهان را در اختیار دارد.چین 80 در صد معادن تولیوم و40 در صد معادن انتیمون جهان را دارد و میزان تنگستن آن چهار برابر مجموع این نوع معادن در کشورهای دیگر است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید جمهوری خلق چین است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید جمهوری خلق چین از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

محتویات
تاریخچه
چکیده
جایگاه تجارت الکترونیک در کشورهای جهان
انواع تجارت الکترونیک
ابزارها
جستارهای وابسته


تاریخچه
تجارت الکترونیکی ازسال ۱۹۷۰ هنگامیکه شرکتهای بزرگ اقدام به تهیه شبکه‌های خصوصی کامپیوتری بین خود جهت تبادل اطلاعات تجاری بین شرکا وتولید کنندگان خود کردند پدید آمد. این عمل به نام EDI تبادل اطلاعات الکترونیک معروف شد.این انتقال اطلاعات که بصورت ساده شده وتحت استانداردهای لازم EDI ما بین شرکتهای تجاری صورت می‌گرفت مسایل اداری سنتی بر کاغذ ووجود نیروها ی انسانی در این بخشها را بطور چشم گیری کاهش داد

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک

پاورپوینت جدید تجارت الکترونیک

درحال حاضر نیز در حدود ۹۵٪ از هزار شرکت بدلیل کاهش هزینه هاوبالا بردن راندمان کار از EDI استفاده می‌کنند. در واقع پایه واساس تجارت الکترونیک EDI بوده وهست ! امروزه تماسهای تجاری بر روی اینترنت که بواسطه تجارت الکترونیکی است رو به افزایش گذاشته‌است.بطور مثال با آمدن EDI بر روی اینترنت این امکان را برای شرکتها بوجود آورده‌است

پاورپوینت جدید HACCP - بیست اسلاید

پاورپوینت جدید HACCP - بیست اسلاید

پاورپوینت جدید HACCP - بیست اسلاید

پاورپوینت جدید HACCP

پاورپوینت جدید HACCP

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

•مزایای استقرار HACCP

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اغلب بچه ها خیلی زود تر از اینکه وارد مدرسه شوند تحت تأثیرتلویزیون قرار دارند به طوریکه هفتاد درصد  مراکز نگهداری کودکان در طول روز ازتلویزیون برای سرگرمی بچه ها استفاده می کنند  ،  هر کودک در یک  سال تقریبا ً به  طور متوسط نهصد ساعت از وقت خود را درمدرسه  و هزار و بیست وسه ساعت را در جلوی تلویزیون می گذراند .

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد

 

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد


براساس گزارش آکادمی طب اطفال در آمریکا   (AAP )  هر کودک آمریکائی روزانه چهار ساعت  تلویزیون تماشا  می کند ، در صورتیکه بر طبق دستور العمل ها ی این سازمان کودکان بزرگتر ازدو سال  نباید  بیش از دو ساعت درروز تلویزیون تماشا کنند واین برنامه ها باید مخصوص سن آن ها باشد . برطبق همین دستورالعمل ها کودکان زیر دو سال مطلقا ً نباید ازبرنامه های تصویری مانند تلویزیون ، دی وی دی ها ، نوارهای ویدیوئی ، کامپیو تر ها و بازی های ویدئویی استفاده کنند . دوسال اولیۀ زندگی زمان بسیار مهمی برای تکامل مغز می باشد و این نوع برنامه ها روی یادگیری ، خلاقیت و قدرت ابتکارکودکان تأثیر منفی گذاشته و آنان را از مزایای بازی با همسالان و یا در کنار والدین بودن و رشد مهارت ها وافزایش قدرت شناخت و ادراک و رشد اجتماعی و عاطفی محروم می نماید .

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد

البته استفاده از تلویزیون درحد اعتدال و برای بچه ها ی قبل از سنین مدرسه مفید بوده و می تواند در یادگیری الفبا ازطریق تلویزیون وکسب اطلاعات درمورد حیات وحش و طبیعت کمک نماید کما اینکه بزرگ سالان و والدین نیز می توانند از طریق تلویزیون درجریان وقایع اخبار قرار گرفته وبه طور کلی تلویزیون می تواند به عنوان یک مربی خوب با برنامه های آموزشی و سرگرم کننده مفید باشد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد است

 

برای دانلود کل پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اغلب بچه ها خیلی زود تر از اینکه وارد مدرسه شوند تحت تأثیرتلویزیون قرار دارند به طوریکه هفتاد درصد  مراکز نگهداری کودکان در طول روز ازتلویزیون برای سرگرمی بچه ها استفاده می کنند  ،  هر کودک در یک  سال تقریبا ً به  طور متوسط نهصد ساعت از وقت خود را درمدرسه  و هزار و بیست وسه ساعت را در جلوی تلویزیون می گذراند .

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد

 

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد


براساس گزارش آکادمی طب اطفال در آمریکا   (AAP )  هر کودک آمریکائی روزانه چهار ساعت  تلویزیون تماشا  می کند ، در صورتیکه بر طبق دستور العمل ها ی این سازمان کودکان بزرگتر ازدو سال  نباید  بیش از دو ساعت درروز تلویزیون تماشا کنند واین برنامه ها باید مخصوص سن آن ها باشد . برطبق همین دستورالعمل ها کودکان زیر دو سال مطلقا ً نباید ازبرنامه های تصویری مانند تلویزیون ، دی وی دی ها ، نوارهای ویدیوئی ، کامپیو تر ها و بازی های ویدئویی استفاده کنند . دوسال اولیۀ زندگی زمان بسیار مهمی برای تکامل مغز می باشد و این نوع برنامه ها روی یادگیری ، خلاقیت و قدرت ابتکارکودکان تأثیر منفی گذاشته و آنان را از مزایای بازی با همسالان و یا در کنار والدین بودن و رشد مهارت ها وافزایش قدرت شناخت و ادراک و رشد اجتماعی و عاطفی محروم می نماید .

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد

پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد

البته استفاده از تلویزیون درحد اعتدال و برای بچه ها ی قبل از سنین مدرسه مفید بوده و می تواند در یادگیری الفبا ازطریق تلویزیون وکسب اطلاعات درمورد حیات وحش و طبیعت کمک نماید کما اینکه بزرگ سالان و والدین نیز می توانند از طریق تلویزیون درجریان وقایع اخبار قرار گرفته وبه طور کلی تلویزیون می تواند به عنوان یک مربی خوب با برنامه های آموزشی و سرگرم کننده مفید باشد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد است

 

برای دانلود کل پاورپوینت جدید چگونه تلویزیون کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت جدید دستگاه گردش خون - 18 اسلاید

پاورپوینت جدید دستگاه گردش خون - 18 اسلاید

پاورپوینت جدید دستگاه گردش خون - 18 اسلاید

پاورپوینت جدید دستگاه گردش خون

پاورپوینت جدید دستگاه گردش خون

پاورپوینت جدید دستگاه گردش خون

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

شریان یا آرتریول: داراي ديواره قوي است كه خون تازه را با سرعت زياد به سمت بافتها هدايت مي كند.
شریانچه: شاخه هاي كوچك سيستم شرياني هستند كه ديواره عضلاني قوي دارند و مي توانند آرتريول را كاملا مسدود كرده يا چندين برابر گشاد كنند.
مویرگ: تبادل مايعات؛ مواد غذايي ؛ الكتروليت ها و گازهاي تنفسي بين خون و مايع ميان بافتي در مويرگها انجام مي گيرد. مويرگها ديواره بسيار نازك و نفوذپذيري دارند.
وریدچه: خون را از مويرگها جمع كرده و بتدريج به يكديگر مي پيوندند.  پاورپوینت جدید دستگاه گردش خون
ورید: دیواره نازک و غیر عضلانی دارند و بعنوان منبع ذخیره خون مطرح هستند.
دريچه هاي وريدي چنان قرار گرفته اند كه جهت جريان خون فقط ميتواند به سوي قلب باشد، در نتيجه هر بار كه شخص پاهايش را حركت مي دهد يا عضلاتش را سفت مي كند مقداري خون بسوي قلب رانده مي شود و فشار در وريدها كاهش مي يابد . پاورپوینت جدید دستگاه گردش خون
نارسايي دريچه هاي وريدي باعث افزايش فشار در وريدهاي پا مي شود و بدين ترتيب برآمدگي درشت پيازي شكل در وريدهاي زير پوست سراسر پا و مخصوصا ساق پا بوجود مي آيد و معمولا با خيز يا ادم پا همراه است اين اختلال را واريس مي گويند.  پاورپوینت جدید دستگاه گردش خون
مركز وازوموتور واقع در بصل النخاع بعنوان مركز اصلي تنظيم عصبي جريان خون مطرح است و از نواحي تنگ كننده، گشاد كننده و ناحيه حسي تشكيل يافته است.

اعصاب سمپاتيك با تنگ كردن عروق و افزايش تعداد ضربان و قدرت تلمبه اي قلب، فشار خون را افزايش مي دهد.

سيستم عصبي پاراسمپاتيك نقش كمي در تنظيم گردش خون دارد و بطور عمده باعث كاهش تعداد ضربان قلب مي شود و اثر اندكي بر قدرت تلمبه اي قلب داشته و تاثيري بر گشاد شدن عروق ندارد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دستگاه گردش خون است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دستگاه گردش خون از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت چدید ارتباط - 24 اسلاید

پاورپوینت چدید ارتباط - 24 اسلاید

پاورپوینت چدید ارتباط - 24 اسلاید

پاورپوینت چدید ارتباط

پاورپوینت چدید ارتباط

پاورپوینت چدید ارتباط

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ارتباط و اثرآن در فرآيند تدريس،يادگيري ،شناخت استعداد،توانايي،علايق و رغبت شاگردان دربرقراري ارتباط موثر است.
درواقع معلم و مدرس بايد ارتباط برقرار كننده خوبي باشد.
پيام: پاورپوینت چدید ارتباط
بخودي خود داراي هيچ گونه هدفي نيست.
هدف پيام بستگي مستقيمي به شرايط فرستنده و گيرنده دارد.
دوره آموزشي هدفهايي همچون شناخت، انتقال، تاثير، كنترل و هدايت مورد نظر است.
پارازيت يا موانع ارتباط(موانع برقراري ارتباط مطلوب) پاورپوینت چدید ارتباط
بحث شفاهي (تدريس شفاهي)
جالب توجه نبودن پيام 
انتقال منفي در مقابل انتقال مثبت پاورپوینت چدید ارتباط
زماني كه تجارب گذشته موجب اشتباه ما درحل مسئله يا سردرگمي شوند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت چدید ارتباط است

برای دانلود کل پاورپوینت چدید ارتباط از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن

پاورپوینت جدید اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن

پاورپوینت جدید اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

يكي از مفاهيم اساسي ارتباط با قرآن، تدبير است كه مهمترين مفهوم در ميان مفاهيم اُنس با قرآن و اساسي‌ترين عاملي است كه ما را با حقيقت قرآن آشنا مي‌كند.
امر تدبير در قرآن مجيد در چهار آيه مطرح شده‌است و دو مفهوم را در بردارد: پاورپوینت جدید اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن
ژرف‌انديشي و ژرف‌نگري 
عاقبت‌انديشي و عاقبت‌نگري پاورپوینت جدید اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن
داشتن اين دو خصلت براي مؤمن بسيار مهم است زيرا زمينه مساعدي را فراهم مي‌كند تا انسان ، به روشني و به سهولت ، بتواند ملكوتي بودن قرآن را درك كند.
در امر مسلماني، نقطه ورود به اسلام ايمان به قرآن است ايمان به اينكه اين قرآن كتاب خداست و از مقام ربوبيت نازل شده‌است.
دو نکته «ژرف اندیشی و ژرف نگری» و «عاقبت نگری و عاقبت اندیشی» که در امر تدبر مطرح است، راه ورود را به ما تذکر می دهد؛ انسانهایی که سطحی نگر و احساسی هستند و به عمق و باطن امور نظر ندارند، از درک معجزه بودن قرآن ناتوانند؛ زیرا، قرآن کریم امر معقولی است که درکش، با استفاده از عقل انسانی، امکان پذیر خواهد بود.
گزیدن فکر این افراد، با طرح سؤالهای اساسی، در فرصتهای مناسب، و تمرین دادن آنها به تفکر جدی، بهمراه کمکهای فکری حساب شده، می تواند در تحقق امر تدبر، مؤثر واقع شود.  پاورپوینت جدید اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید روش تحقيق در مديريت - 58 اسلاید

پاورپوینت جدید روش تحقيق در مديريت - 58 اسلاید

پاورپوینت جدید روش تحقيق در مديريت - 58 اسلاید

پاورپوینت جدید روش تحقيق در مديريت

پاورپوینت جدید روش تحقيق در مديريت

پاورپوینت جدید روش تحقيق در مديريت

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

فصل 1: تبيين تحقيق و دلايل انجام آن
فصل2:عناصر تحقيق
فصل3:فرايند و مراحل مختلف تحقيق
فصل4:انتخاب موضوع، تعريف مسئله و ...
فصل 5: روشهاي تحقيق علمي پاورپوینت جدید روش تحقيق در مديريت
فصل6: پيشينه موضوع تحقيق
فصل7:تحقيقات كيفي و روشهاي گردآوري
فصل8: تحقيقات تجربي (آزمايشي)
فصل9: تحقيق پيمايشي پاورپوینت جدید روش تحقيق در مديريت
فصل10: مفاهيم جامعه، نمونه و انواع نمونه
فصل11: تحليل آماري پژوهش
فصل12: تنظيم گزارش تحقيق
شيوه تفكر منطقي:قوانين منطقي و استدلال(قياسي، استقرايي و تمثيل)
تفكر: رفتار دروني كه با نشنه هايي كه ظاهر مي كند ميتوان آن را شناخت
فكر كردن حركتي است مستقيم از سوي مجهول به طرف معلوم
نتيجه فكر كردن پاورپوینت جدید روش تحقيق در مديريت
علم منطق: درست فكر كردن و نتيجه گيري از انديشه صحيح
استدلال:فنوني كه در منطق براي اثبات نظريات يا پيشگيري از خطاهاي فكر به كار مي رود- طلب دليل كردن
مقیاس اسمی: ضعیف ترین شکل – الف ب ج – سبک رهبری S1,S2…
مقیاس ترتیبی (رتبه ایی): بالا- وسط- پایین = بزرتر- کوچکتر
مقیاس فاصله ای:همه خصوصیات مقیاس ترتیبی را داردو علاوه بر آن فاصله بین هر 2 عدد روی مقیاس میزان مشخصی داشته باشد (سانتیگراد- فارنهایت)
مقیاس نسبی (نسبتی): علاوه بر همه خصوصیات مقیاس فاصله ایی دارای نقطه صفر وافعی نیز هست (پوند و گرم)
فنون آماری

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید روش تحقيق در مديريت است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید روش تحقيق در مديريت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید تلویزیون - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید تلویزیون - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید تلویزیون - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید تلویزیون

پاورپوینت جدید تلویزیون

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

›

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

فهرست مطالب

پاورپوینت جدید گفتار درمانی - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید گفتار درمانی - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید گفتار درمانی - 14 اسلاید

پاورپوینت جدید گفتار درمانی

پاورپوینت جدید گفتار درمانی

پاورپوینت جدید گفتار درمانی

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

تعریف رشته گفتار درمانی
تاریخچه رشته گفتار درمانی درجهان
رشته های مشابه دانشگاهی در خارج از کشور
تاريخچه رشته گفتار درماني در ايران
اهمیت زبان و گفتار پاورپوینت جدید گفتار درمانی
اهداف رشته گفتار درمانی
انواع اختلالات گفتار و زبان
توانمندی ها و ویژگیهای لازم گفتار درمانگر
واحد های درسی
فرصت های شغلی  
ضوابط و شرایط تاسیس دفتر کار
منابع و مآخذ پاورپوینت جدید گفتار درمانی
گفتار درمانی علمی است که به ارزیابی تشخیص ودرمان اختلالات گفتار وزبان می پردازد.
علم گفتار درمانی در آغاز به شناسایی گفتار و رشد طبیعي آن و سپس به بررسی اختلالات موجود در روند طبیعی اش می پردازد و تلاش در رفع موانع آن دارد.
دروس اختصاصی: پاورپوینت جدید گفتار درمانی
آناتومی.زبانشناسی.ژنتیک پزشکی. اصول توانبخشی.فیزیک صوت.رشد روانی حرکتی.آوا شناسی.بیماریهای گوش حلق بینی و کاربرد جراحی در گفتار درمانی.ارتودنسی اعصاب در رابطه با گفتار. بیماریهای اعصاب در رابطه با گفتار.مبانی شنوایی شناسی و سنجش شنوایی.روانشناسی زبان.بیماری شناسی اختلال در تولید.بیماری شناسی ناروانی در گفتار. بیماری شناسی زبان پریشی کودک در بزرگسالی.بیماری شناسی اختلال در صوت.بیماری شناسی اختلال در خواندن.اصول ومتون مشاوره.مدیریت در گفتار.ارزیابی و تشخیص افتراقی در بیماری شناسی گفتار و زبان.روانشناسی یاد گیری و واحد کار آموزی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید گفتار درمانی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید گفتار درمانی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید تبدیل سیستم عنعنوی بته یی به سیستم چیله - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تبدیل سیستم عنعنوی بته یی به سیستم چیله - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تبدیل سیستم عنعنوی بته یی به سیستم چیله - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تبدیل سیستم عنعنوی بته یی به سیستم چیله

پاورپوینت جدید تبدیل سیستم عنعنوی بته یی به سیستم چیله

پاورپوینت جدید تبدیل سیستم عنعنوی بته یی به سیستم چیله

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

روش عنعنوی تربيۀ تاکهای انگور بطور بته یی میباشد
قوه حاصلدهی کمتر پاورپوینت جدید تبدیل سیستم عنعنوی بته یی به سیستم چیله
در جریان فصل نمويي شاخچه های انگور بدون چیله ها و اتكاء میباشند
خوشه های انگور با سطح خاک نزديك يا در تماس بوده که این کار باعث مشكلات آلوده شدن انگور، سختي درجمع آوری حاصل و زخمي شدن خوشه های انگور میشوند .
صرف برای ورایتی مناسب است که بصورت طبیعی حاصلدهی آن بالای سپرهاي ۳-۲ پندكه زياد میباشد.

درنتيجۀ تبدیل سیستم عنعنوی بته یی به سیستم چیله یی - I :
قوه حاصلدهی زياد ميشود. پاورپوینت جدید تبدیل سیستم عنعنوی بته یی به سیستم چیله
فراهم نمودن وسیله اتكاء برای شاخچه ها در جریان فصل نمويي.
حفاظت بهتر خوشه ها از شعاع آفتاب و سایر صدمات فزیکی  پاورپوینت جدید تبدیل سیستم عنعنوی بته یی به سیستم چیله
برای ورایتی که حاصلدهی آن در سپر ها کمتر میباشد مناسب است، بطور مثال این نوع ورایتی باید طوري شاخه بری شوند كه بالاي نوده ها ۱۰ – ۱۴ پندك باقي بماند.
اگر تمام مراحل بصورت درست تطبیق شوند، تبدیل سیستم عنعنوي بته یی به سیستم چیله یی بسیار موفق خواهد بود.
اگر برنامه شاخچه بری وپرورش تاك مطابق سفارشات آن عملي شود حاصل انګور درسال تغير سيستم عنعنوي په سيستم چيله يي كم نمیشوند
در جریان تابستان سال اول قطع یا برطرف نمودن تمام شاخچه ها یا نوده های پائینی دارای اهمیت زياد میباشد زیرا این کارانکشاف قوی قسمت هاي بالایی را مطمئن میسازد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید تبدیل سیستم عنعنوی بته یی به سیستم چیله است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید تبدیل سیستم عنعنوی بته یی به سیستم چیله از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل ظرفیت مرتبط - 60 اسلاید

پاورپوینت جدید خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل ظرفیت مرتبط - 60 اسلاید

پاورپوینت جدید خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل ظرفیت مرتبط - 60 اسلاید

پاورپوینت جدید خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل ظرفیت مرتبط

پاورپوینت جدید خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل ظرفیت مرتبط

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

چکیده :

رویکرد جدایی ناپذیر از اثر اصلاح شیمیایی بر خواص فیزیکوشیمیایی و تابعی از نشاسته ذرت با استفاده از روشهای مختلف و مکمل انجام شد. Acetylated. acetylated cross linked، hydroxypropylated crosslinked، اسید و نشاسته اصلاح شده ذرت قرار گرفت. جایگزینی و اصلاح دوگانه کاهش غلظت قابل توجه آمیلوز انجام می شود. اصلاح شیمیایی کاهش گرانول مرتبط با درجه تبلور می باشد. افزایش قابل توجهی در قدرت تورم در جایگزینی دوگانه و نشاسته اصلاح شده در 90 درجه سانتی گراد مشاهده شده، علاوه بر این درمان ها کاهش دمای ژلاتینه شدن و آنتالپی است.

پاورپوینت جدید خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل ظرفیت مرتبط

پاورپوینت جدید خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل ظرفیت مرتبط

اسید عصاره ها و سس نشاسته اصلاح شده نشان داد در حالی که جایگزین رفتار نیوتنی و دوگانه اصلاح آنهایی که پاسخ viscoelastic به نمایش گذاشته شده است. خواص دینامیکی رئولوژیکال، عصاره ها و سس از نشاسته اصلاح شده زمان پست پاسخ ها ژلاتینه شدن نمی شدند در حالی که تحت تاثیر مواد نشاسته ای بومی عصاره ها و سس توسعه ساختار سفت و سخت تر در طول ذخیره سازی قرار می گیرند. واگشتگی از عصاره ها و سس جایگزین نشاسته پس از 12 روز در 4 درجه سانتی گراد، کاهش یافت و از درجه syneresis افزایش سختی به طور معنی داری کمتر از عصاره ها و سس بومی است. این که تنها جایگزین نشاسته و بومی به نمایش فیلم تشکیل ظرفیت نشان داده شد.

 

پاورپوینت جدید خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل ظرفیت مرتبط

 

پاورپوینت جدید خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل ظرفیت مرتبط

 

 1. مقدمه

امروزه، توسعه محصولات غذایی و تقاضا ثابت است. بنابراین توابع جدید خواص نشاسته مورد نیاز برای پردازش مواد غذایی مناسب است. این خواص نشاسته عمدتا مربوط به گرانول ظرفیت تورم، شرایط ژلاتینه شدن و خواص رئولوژیکال می باشد. تمایل انحطاط از عصاره ها و سس و فیلم تشکیل ظرفیت. نشاسته بومی فراهم چسبناک. منسجم و چسبنده عصاره ها و سس زمانی که آنها گرم شده و هنگامی که این ژل ها رب ها و سس سرد کردن (Adebowale و همکاران، 2005). به طور کلی، نشاسته بومی ارائه شده از مقاومت کم تنش برشی و تجزیه حرارتی برخوردار است. علاوه بر بالا انحطاط و syneresis (ویسلر و همکاران، 1984). نشاسته ذرت های بومی می تواند برای به دست آوردن رب ها و سس با ویژگی های خاص است که می تواند مواد غذایی مورد نیاز شدید پردازش مانند مقاومت در برابر حرارت اصلاح شود.

 

پاورپوینت جدید خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل ظرفیت مرتبط

 

پاورپوینت جدید خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل ظرفیت مرتبط

 

تن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل ظرفیت مرتبط است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید خصوصیات فیزیکوشیمیائی از اصلاح شیمیایی نشاسته ذرت به رفتار رئولوژیکال، انحطاط و فیلم تشکیل ظرفیت مرتبط از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید دیکروسیلوم دندریتیکوم - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید دیکروسیلوم دندریتیکوم - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید دیکروسیلوم دندریتیکوم - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید دیکروسیلوم دندریتیکوم

پاورپوینت جدید دیکروسیلوم دندریتیکوم

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

vکرم با این وجوه مشخص می شود:

پاورپوینت درباره شبکه کامپیوتری

پاورپوینت درباره شبکه کامپیوتری

پاورپوینت درباره شبکه کامپیوتری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

قابل ویرایش و آماده پرینت

فرمت فایل:word 

تعداد صفحات: 43

بخشی از صفحات

تاریخچه شبكه

 • در سال 1957 نخستین ماهواره، یعنی اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به فضا پرتاب شد. در همین دوران رقابت سختی از نظر تسلیحاتی بین دو ابرقدرت آن زمان جریان داشت و دنیا در دوران رقابت سختی از نظر تسلیحاتی بین دو ابر قدرت آن زمان جریان داشت و دنیا در دوران جنگ سرد به سر می برد. وزارت دفاع امریکا در واکنش به این اقدام رقیب نظامی خود، آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته یا آرپا(ARPA) را تاسیس کرد. یکی از پروژه های مهم این آژانس تامین ارتباطات در زمان جنگ جهانی احتمالی تعریف شده بود. در همین سال ها در مراکز تحقیقاتی غیر نظامی که بر امتداد دانشگاه ها بودند، تلاش برای اتصال کامپیوترها به یکدیگر در جریان بود. در آن زمان کامپیوتر های Mainframe از طریق ترمینال ها به کاربران سرویس می دادند. در اثر اهمیت یافتن این موضوع آژانس آرپا(ARPA) منابع مالی پروژه اتصال دو کامپیوتر از راه دور به یکدیگر را در دانشگاه MIT بر عهده گرفت. در اواخر سال 1960 اولین شبکه کامپیوتری بین چهار کامپیوتر که دو تای آنها در MIT، یکی در دانشگاه کالیفرنیا و دیگری در مرکز تحقیقاتی استنفورد قرار داشتند، راه اندازی شد. این شبکه آرپانت نامگذاری شد. در سال 1965 نخستین ارتباط راه دور بین دانشگاه MIT و یک مرکز دیگر نیز برقرار گردید. در سال 1970 شرکت معتبر زیراکس یک مرکز تحقیقاتی در پالوآلتو تاسیس کرد. این مرکز در طول سال ها مهمترین فناوری های مرتبط با کامپیوتر را معرفی کرده است و از این نظریه به یک مرکز تحقیقاتی افسانه ای بدل گشته است. این مرکز تحقیقاتی که پارک(PARC) نیز نامیده می شود، به تحقیقات در زمینه شبکه های کامپیوتری پیوست. تا این سال ها شبکه آرپانت به امور نظامی اختصاص داشت، اما در سال 1927 به عموم معرفی شد. در این سال شبکه آرپانت مراکز کامپیوتری بسیاری از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را به هم متصل کرده بود. در سال 1927 نخستین نامه الکترونیکی از طریق شبکه منتقل گردید.در این سال ها حرکتی غیر انتفاعی به نام MERIT که چندین دانشگاه بنیان گذار آن بوده اند، مشغول توسعه روش های اتصال کاربران ترمینال ها به کامپیوتر مرکزی یا میزبان بود. مهندسان پروژه MERIT در تلاش برای ایجاد ارتباط بین کامپیوتر ها، مجبور شدند تجهیزات لازم را خود طراحی کنند. آنان با طراحی تجهیزات واسطه برای مینی کامپیوتر 11-DECPDP نخستین بستر اصلی یا Backdone شبکه کامپیوتری را ساختند. تا سال ها نمونه های اصلاح شده این کامپیوتر با نام PCP یا Processor Communications Primary نقش میزبان را در شبکه ها ایفا می کرد. نخستین شبکه از این نوع که چندین ایالت را به هم متصل می کرد Michnet نام داشت.روش اتصال کاربران به کامپیوتر میزبان در آن زمان به این صورت بود که یک نرم افزار خاص بر روی کامپیوتر مرکزی اجرا می شد. و ارتباط کاربران را برقرار می کرد. اما در سال 1976 نرم افزار جدیدی به نام Hermes عرضه شد که برای نخستین بار به کاربران اجازه می داد تا از طریق یک ترمینال به صورت تعاملی مستقیما به سیستم MERIT متصل شوند.این، نخستین باری بود که کاربران می توانستند در هنگام برقراری ارتباط از خود بپرسند: کدام میزبان؟از وقایع مهم تاریخچه شبکه های کامپیوتری، ابداع روش سوئیچینگ بسته ای یا Switching Packet است. قبل از معرفی شدن این روش از سوئیچینگ مداری یا Switching Circuit برای تعیین مسیر ارتباطی استفاده می شد. اما در سال 1974 با پیدایش پروتکل ارتباطی IP/TCP از مفهوم Switching Packet استفاده گسترده تری شد. این پروتکل در سال 1982 جایگزین پروتکل NCP شد و به پروتکل استاندارد برای آرپانت تبدیل گشت. در همین زمان یک شاخه فرعی بنام MILnet در آرپانت همچنان از پروتکل قبلی پشتیبانی می کرد و به ارائه خدمات نظامی می پرداخت. با این تغییر و تحول، شبکه های زیادی به بخش تحقیقاتی این شبکه متصل شدند و آرپانت به اینترنت تبدیل گشت. در این سال ها حجم ارتباطات شبکه ای افزایش یافت و مفهوم ترافیک شبکه مطرح شد.مسیر یابی در این شبکه به کمک آدرس های IP به صورت 32 بیتی انجام می گرفته است. هشت بیت اول آدرس IP به شبکه های محلی تخصیص داده شده بود که به سرعت مشخص گشت تناسبی با نرخ رشد شبکه ها ندارد و باید در آن تجدید نظر شود. مفهوم شبکه های LAN و شبکه های WAN در سال دهه 70 میلادی از یکدیگر تفکیک شدند.در آدرس دهی 32 بیتی اولیه، بقیه 24 بیت آدرس به میزبان در شبکه اشاره می کرد.در سال 1983 سیستم نامگذاری دامنه ها(System Name Domain) به وجود آمد و اولین سرویس دهنده نامگذاری(Server Name) راه اندازی شد و استفاده از نام به جای آدرس های عددی معرفی شد. در این سال تعداد میزبان های اینترنت از مرز ده هزار عدد فراتر رفته بود.

 چكیده
 استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده وسازمانها وموسسات اقدام به برپایی شبکه نمـوده اند. هر شبـکه کامپیوتری بایـد بـا توجه به شـرایط وسیاسـت های هـر سازمان ، طراحی وپیاده سازی گردد. در واقع شبکه هــای کامپیوتری زیــر ساخت های لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فـراهم می آورند؛ در صورتیکه ایـن زیـر سـاختها به درستی طراحی نشوند، در زمـان استفاده از شبکـه مشکلات متفـاوتی پیش آمـده و بایــد هزینه هــای زیادی به منظور نگهداری شبکـه وتطبیق آن بــا خواسته های مــورد نظـر صرف شود.


در زمان طراحی یک شبکه سوالات متعددی مطرح می شود:

-  برای طراحی یک شبکه باید از کجا شروع کرد؟
-  چه پارامترهایی را باید در نظر گرفت ؟
-  هدف از برپاسازی شبکه چیست ؟
 -  انتظار کاربران از شبکه چیست ؟
 -  آیا شبکه موجود ارتقاء می باید ویا یک شبکه از ابتدا طراحی می شود؟
-  چه سرویس ها و خدماتی برروی شبکه ارائه خواهد شد؟


پاورپوینت جدید اصول گودبرداری و ایمن سازی - 36 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول گودبرداری و ایمن سازی - 36 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول گودبرداری و ایمن سازی - 36 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول گودبرداری و ایمن سازی

پاورپوینت جدید اصول گودبرداری و ایمن سازی

پاورپوینت جدید اصول گودبرداری و ایمن سازی

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

1- روش آنکراژ
2- روش دوخت به پشت (Tie back )
3-روش دیافراگم های بتنی ( Diaphragm wall)
4- روش اجرای شمع در جا
5 – شیت پایل ( (Sheet pile
6- روش مهار متقابل ( روبرو )
7-روش شیب بندی پاورپوینت جدید اصول گودبرداری و ایمن سازی
8- روش اجرای خرپا
علاوه برروش های فوق روش های متنوع دیگری نیز جهت حفاظت گود موجود می باشند ( زیرمجموعه و ترکیب )
1-حفاری مرحله ای پاورپوینت جدید اصول گودبرداری و ایمن سازی
2- اجرای گمانه ، مسلح کردن و تزریق انتهای گمانه
3- پس کشیدگی ( کابل های درون گمانه ای )
4- مهار کابل در بیرون گمانه
5- تزریق ملات داخل گمانه 
6- اجرای مرحله دوم گود برداری بعد از گیرش
خصوصیات خرپای بهینه پاورپوینت جدید اصول گودبرداری و ایمن سازی
1- نسبت عرض به ارتفاع در اکثر موارد ½ است.
زیر عضو قایم شمع تعبیه شده است.
عضو مورب فشاری دارای فونداسیون است
در صورت ریزشی بودن خاک باید از تخته بندی استفاده کرد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول گودبرداری و ایمن سازی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول گودبرداری و ایمن سازی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید بارنامه دریایی تحت چارتر - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید بارنامه دریایی تحت چارتر - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید بارنامه دریایی تحت چارتر - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید بارنامه دریایی تحت چارتر

پاورپوینت جدید بارنامه دریایی تحت چارتر

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

9- شرایط قانون متحد الشکل اعتبار اسنادی تجدید نظر2007
ماده 22 بارنامه به هر نام منوط به حمل در بستی ( بارنامه چارتر) در برگیرنده موارد زیر می باشد .
1- بنحو زیر امضاء شده
الف : توسط فرمانده یا نماینده
ب : توسط مالک یا نماینده
ج : توسط اجاره کننده یا نماینده
- بنحوی که شخص امضاء کننده قابل شناسایی باشد
-مشخص شود نماینده از جانب چه کسی امضاء کرده است .

پاورپوینت جدید بارنامه دریایی تحت چارتر

پاورپوینت جدید بارنامه دریایی تحت چارتر

2- بارگیری کالا :
-طبق متن از پیش چاپ شد
طبق یاداشت بارگیری با اشاره به تاریخ بارگیری
3- حمل کالا از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد اعم از یک سری بنادر یا یک نقطه جغرافیایی.
4- نسخه اصل و یا کلیه نسخ اصل .
5- بانک قراردادهای حمل دربست رابررسی نمی کند حتی اگر ارائه قراداد بموجب شرایط اعتبار الزامی باشد .

پاورپوینت جدید بارنامه دریایی تحت چارتر

پاورپوینت جدید بارنامه دریایی تحت چارتر

2- اجاره سفری
1- ق د ا تعریفی اراعه نداد ولی آن را به رسمیت شناخته (م135و 136قانون مزبور)

2- م 170ق ت د لبنان در قرارداد اجاره کشتی در قالب سفر موجر موظف است کشتی معین و کاملاً مجهز برای انجام یک یا چند سفر معین در اختیار مستا جر قراردهد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید بارنامه دریایی تحت چارتر است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید بارنامه دریایی تحت چارتر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید توان 10 از ميكرو تا ماكرو (توان 10) - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید توان 10 از ميكرو تا ماكرو (توان 10) - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید توان 10 از ميكرو تا ماكرو (توان 10) - 67 اسلاید

پاورپوینت جدید توان 10 از ميكرو تا ماكرو (توان 10)

پاورپوینت جدید توان 10 از ميكرو تا ماكرو (توان 10)

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اين يك سفر با سرعت بالاست، پرش فاصله ها بوسيله  توان 10.

از 10 به توان صفر شروع مي كنيم و تا 1 متر و ديگر توان هاي 10، 10متر، 100متر، 1000متر، 10000 متر و ... گسترش مي دهيم،‌ تا به محدوده غير قابل اندازه گيري خود در ابعاد بزرگ برسيم.

سپس باز مي گرديم، كمي سريع تر، از بالا تا نقطه اي كه شروع كرديم و سفرمان را در جهت مخالف و با كاستن فاصله ها (توان منفي 10) تا ابعاد ميكرو ادامه مي دهيم.

پيوستگي قوانين عالم را مشاهده مي كنيم و مي انديشيم كه بشر تا
چه حد نيازمند يادگيري است ...

پاورپوینت جدید توان 10 از ميكرو تا ماكرو (توان 10)

پاورپوینت جدید توان 10 از ميكرو تا ماكرو (توان 10)

104

10 km

شهر را ميتوان مشاهده كرد ولي
به راستي  نميتوان خانه ها را
(به طور مشخص) ديد.

پاورپوینت جدید توان 10 از ميكرو تا ماكرو (توان 10)

 

پاورپوینت جدید توان 10 از ميكرو تا ماكرو (توان 10)

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید توان 10 از ميكرو تا ماكرو (توان 10) است

 

برای دانلود کل پاورپوینت جدید توان 10 از ميكرو تا ماكرو (توان 10) از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت جدید ایدز - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید ایدز - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید ایدز - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید ایدز

پاورپوینت جدید ایدز

پاورپوینت جدید ایدز

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

l

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

راههاي انتقال عفونت HIV/AIDS

پاورپوینت جدید مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات

پاورپوینت جدید مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

تاثير ساختار رابطه بين فعاليت‌ها بر زمان‌بندي پروژه 

پاورپوینت جدید تئوری های فرآیندی انگیزش - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تئوری های فرآیندی انگیزش - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تئوری های فرآیندی انگیزش - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید تئوری های فرآیندی انگیزش

پاورپوینت جدید تئوری های فرآیندی انگیزش

پاورپوینت جدید تئوری های فرآیندی انگیزش

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

این تئوری ها بیشتر بر جریان و فرآیند انگیزش افراد توجه کرده و به چگونگی و نحوه انگیزش آنان از نظر ادراکی می پردازند پاورپوینت جدید تئوری های فرآیندی انگیزش
این مدل بیان می کند که کوشش ( نیرو یا انگیزش ) مستقیماً به عملکرد هدایت نمی شود بلکه قابلیت های فردی و ادراک نقش ، واسطه اینها می باشند
1- دارندگان کنترل داخلی : اینان معتقدند که قابلیت ها و تلاش های خودشان در نتیجه کارشان مؤثر است پاورپوینت جدید تئوری های فرآیندی انگیزش
2- دریافت کنندگان کنترل خارجی : معتقدند که نتایج کارشان خارج از کنترل آنهاست پاورپوینت جدید تئوری های فرآیندی انگیزش
یعنی اینکه افراد در موقع توصیف رفتار دیگران ، از نیروهای محیطی قوی غفلت و رفتار آنان را به عوامل داخلی آنان اسناد می کنند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید تئوری های فرآیندی انگیزش است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید تئوری های فرآیندی انگیزش از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی

پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی

پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

يكي ديگر از لوازم گذر از مرحله خوب به بهتر پشت سر گذاشتن بلاي تبحر است
نبايد به بهانه اين كه كار اصلي ما فلان كار است- هر قدر هم در آن سابقه داشته باشيم- خود را در آن رشته در دنيا بهترين بدانيم
وقتي در رشته خود در دنيا بهترين نيستيم طبيعي است نمي توانيم به اتكاي داشتن مهارت در انجام آن كار، شركت را بهتر ازخوب كنيم.
روباه نكته هاي فراوان مي داند اما خارپشت يك نكته مهم را خوب مي داند
خارپشت ساده است اما ساده لوح نيست پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی
خارپشت مي داند كه سادگي ،جوهرو عصاره بينش عميق است
خارپشت مهمترين بخش را مي بيند و باقي را رها مي كند
جهان پيچيده را ساده كنيد نه چيزهاي ساده را پيچيده.
مهمترين بخش را ببينيد و بقيه را رها كنيد پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی
انگاره خارپشتي به خودي خود هدف نيست كه بايد در آن بهترين بود, راهبردي نيست كه بايد در آن بهترين بود.
برنامه اي نيست كه بايد در آن بهترين بود.
بلكه انگاره خارپشتي يعني آن چه مي توان در آن بهترين بود.
درك تفاوت اين دو بسيار مهم است پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی
براي داشتن انگاره پخته و كامل، وجود هر سه حلقه لازم است.
اگر از انجام كارهايي پول در مي آوريد كه نمي توانيد در آن ها بهترين باشيد، شركت شما در كار موفق است اما برجسته نيست.
اگر در كاري بهترين باشيد، شرط ماندن بر فراز قله اين است كه عاشق و دلبسته آن كار بمانيد.
اگر دلبسته كار باشيد اما نتوانيد در انجام آن بهترين باشيد يا آن كار توجيه اقتصادي نداشته باشد ممكن است كارتان مفرح و سرگرم كننده باشد امادستاوردهاي بزرگ نخواهد داشت
پس از درك انگاره خارپشت
يك باره پرده مه از جلو چشم عقب مي رود
و مي توان عمق راه را ديد.
از آن پس لزوم احتياط ،كم تر مي شود
و مي توان به جاي دست به عصا رفتن به راحتي راه رفت
وحتي دويد.
در دوران پس از شناخت انگاره خارپشت زمين زير پا نرم است
وامكان شتاب در تصميم گيري،( به سبب وضوح چشم انداز)
فراهم مي شود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید انگاره خارپشت به دو زبان انگلیسی و فارسی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید پیشگیری از حوادث در کودکان - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید پیشگیری از حوادث در کودکان - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید پیشگیری از حوادث در کودکان - 15 اسلاید

پاورپوینت جدید پیشگیری از حوادث در کودکان

پاورپوینت جدید پیشگیری از حوادث در کودکان

پاورپوینت جدید پیشگیری از حوادث در کودکان

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

هر ساله میلیونها کودک دردنیا در اثر عواملی قابل پیشگیری جان خود را از دست می دهند. سالانه 78 میلیون نفر دچار حادثه ای می شوند که نیاز به خدمات درمانی دارد. سوانح پنجمین علت مرگ در دنیا و عمده ترین علت مرگ و بستری در بیمارستان ها هستند. حوادث ممكن است ناتوانی مادام العمر در افراد ایجاد کنند. حوادث 7درصد از مرگهای جهان را شامل می شوند و سنين 5 تا 14 سال بیشترین میزان مرگ و میر ناشي از سوانح غیر عمدی را داشته اند
- همه ساله در آمریکا بیش از 1500 کودک زیر 15 سال جان خود را از دست می دهند.
- اطفال زیر 6 ماه بالاترین میزان مرگ و میر را دارند ( 9 در 100 هزار نفر جمعیت )
- مرگ و میر دریکسالگي 18 % و اين ميزان تا سن 6 سالگی کاهش يافته و در سنين 6 تا 12 سالگي ( 3 در 100 هزار نفر جمعیت ) ثابت
می ماند . پاورپوینت جدید پیشگیری از حوادث در کودکان

مطالعه ی کرمان بر روی هزار مورد سوختگی نشان داد که6/85 درصد از موارد در منزل و از این میان 3/96 درصد اتفاقی و 7/3 درصد خود سوزی بوده است.
آب جوش با 40/8 درصد مهمترین عامل شناخته شده و سوختگی ناشی از شعله مستقیم 25/5 ، چای داغ 9/6 ، مواد جامد داغ 9/2 درصد از موارد سوختگی را تشکیل می داد.  پاورپوینت جدید پیشگیری از حوادث در کودکان
پسران بیش از دختران دچار حادثه شده بودند ولی موارد سوختگی با آب جوش در زنان بیش از مردان بود.
آسیب کشنده بیشتر ناشی از سوختگی با شعله و آسیب تنفسی است
کودکان زیر 5 سال مستعد ترین گروه برای حوادث سوختگی هستند. پاورپوینت جدید پیشگیری از حوادث در کودکان
کنجکاوی ذاتی ، شیوه واکنش ، تحرک زیاد و عدم تجربه در کودکان علت بیشتر بودن حوادث در این گروه است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید پیشگیری از حوادث در کودکان است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید پیشگیری از حوادث در کودکان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید روش انجام یک ارائه خوب توسط پاورپوینت - 65 اسلاید

پاورپوینت جدید روش انجام یک ارائه خوب توسط پاورپوینت - 65 اسلاید

پاورپوینت جدید روش انجام یک ارائه خوب توسط پاورپوینت - 65 اسلاید

پاورپوینت جدید روش انجام یک ارائه خوب توسط پاورپوینت

پاورپوینت جدید روش انجام یک ارائه خوب توسط پاورپوینت

پاورپوینت جدید روش انجام یک ارائه خوب توسط پاورپوینت

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

مقدمه
طراحی کلی مجموعه اسلاید ها
اصول مربوط به متن و نوشته
اصول مربوط به همراهی نوشته و بیان
اصول مربوط به نوع و شماره قلم
اصول مربوط به تصویرها و جدول ها
اصول مربوط به جلب توجه پاورپوینت جدید روش انجام یک ارائه خوب توسط پاورپوینت
اصول مربوط به رنگ
استفاده از طراحی های ساده نسبت به عکس های واقعی

برای مقاصد آموزشی رجحان دارد.

جزئیات زیاد و زائد عکس ها می تواند سبب انحراف توجه

بیننده از محتوای اصلی شود. پاورپوینت جدید روش انجام یک ارائه خوب توسط پاورپوینت
اگر قرار است تنها کار مان در ارائه سخنرانی ،

خواندن از روی متن اسلایدها باشد ،پس فقط پاورپوینت جدید روش انجام یک ارائه خوب توسط پاورپوینت

اسلایدها را به جلسه سخنرانی بفرستیم ! 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید روش انجام یک ارائه خوب توسط پاورپوینت است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید روش انجام یک ارائه خوب توسط پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید جلوگیری از پیدایش آفت باکتریایی در بین گوجه های گلخانه ایی به وسیله درمان های بیولوژیکی - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید جلوگیری از پیدایش آفت باکتریایی در بین گوجه های گلخانه ایی به وسیله درمان های بیولوژیکی - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید جلوگیری از پیدایش آفت باکتریایی در بین گوجه های گلخانه ایی به وسیله درمان های بیولوژیکی - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید جلوگیری از پیدایش آفت باکتریایی در بین گوجه های گلخانه ایی به وسیله درمان های بیولوژیکی

پاورپوینت جدید جلوگیری از پیدایش آفت باکتریایی در بین گوجه های گلخانه ایی به وسیله درمان های بیولوژیکی

پاورپوینت جدید جلوگیری از پیدایش آفت باکتریایی در بین گوجه های گلخانه ایی به وسیله درمان های بیولوژیکی

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

مقدمه :
آفت باكتريايي كه توسط باكتري clavibacter michiganensisبه وجود آمده نوعي از بيماري است كه كاملا مسري و مخرب بوده ودر بين گوجه هاي گلخانه اي و همچنين گوجه هاي زمين زراعي شايع مي باشد . از علائم اوليه اين بيماري مي تو ان پژمردگي برگچه هاي زيرين را نام برد كه به سمت بالا تاب برداشته و نابودي آن تدريجا از لبه داخلي برگچه آغاز شده و به رنگ قهوه اي در مي آيد . گياهاني كه تحت تاثير اين بيماري قرار دارند به زودي پژمرده شده و از بين مي روند .
معمولا اين بيماري به ميوه ها نيز سرايت مي كند . در گياهان گوجه نورس ميوه آلوده به عامل بيماريزا از رشد خود بازمانده ، بد شكل شده و گاهي اوقات بر روي آن خطوط برجسته ايجاد مي شود .  پاورپوینت جدید جلوگیری از پیدایش آفت باکتریایی در بین گوجه های گلخانه ایی به وسیله درمان های بیولوژیکی
ميوه هايي كه شديدا تحت تاثير اين بيماري قرار مي گيرند دچار اختلالات عظيمي در داخل ميوه گشته و حفره هايي به رنگ زرد تا رنگ قهوه اي ايجادمي كنند و ممكن است دانه هاي اين ميوه ها به رنگ تيره درآمده و به حد بلوغ نرسند . آفت باكتريايي گوجه مسئله اي است كه كشور كانادا و ديگر بخش هاي جهان را در بر گرفته است . روش كنوني براي مهار اين آفت عبارتند از : كاشت دانه هاي عاري از بيماري ، از بين بردن گياهان تحت تاثير اين بيماري ، رعايت بهداشت در داخل گلخانه ، ضد عفوني كردن ابزاري كه براي هرس و گرده افشاني به كار مي روند و استفاده از آفت كش هاي شيميايي. lysozyme نوعي از پروتئين است كه به طور طبيعي در بسياري از موجودات زنده از قبيل ويروس ها ، باكتري ها ، گياهان ، پرندگان ، خزندگان و پستانداران يافت مي شود .
اين پروتئين كه به ديواره سلولي باكتريهاي خاص هجوم برده و آنها را نابود مي سازد . در مهار آن دسته از باكتريهاي هايي كه در توليد و نگهداري پنير اثر مي گذارند نقش بسزايي را ايفا كرده است . عصاره هاي گرفته شده از كود مي توانند در جلوگيري از ايجاد سطح ناهموار در سيب و همچنين به تعويق افتادن آفت در گوجه موثر واقع شوند . برخي مطالعات نشان مي دهد كه مخمر قابليت مهار آفت ساقهاي botrytisرا دارد كه با حفظ بهداشت گلخانه بازده ميوه گوجه را افزايش ميدهد . گونه اي به نام bacillus subtilis پاورپوینت جدید جلوگیری از پیدایش آفت باکتریایی در بین گوجه های گلخانه ایی به وسیله درمان های بیولوژیکی 
مي تواند بيماري را كاهش داده و در چندين محصول موجب پيشرفت رشد گردد. در كانادا پرورش دهندگان گلخانه اي استفاده از فراورده هاي بيولوژيكي را براي مهار بيماري ها ترجيح مي دهند .  پاورپوینت جدید جلوگیری از پیدایش آفت باکتریایی در بین گوجه های گلخانه ایی به وسیله درمان های بیولوژیکی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید جلوگیری از پیدایش آفت باکتریایی در بین گوجه های گلخانه ایی به وسیله درمان های بیولوژیکی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید جلوگیری از پیدایش آفت باکتریایی در بین گوجه های گلخانه ایی به وسیله درمان های بیولوژیکی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اختلال آب و الکترولیت - 50 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلال آب و الکترولیت - 50 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلال آب و الکترولیت - 50 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلال آب  و الکترولیت

پاورپوینت جدید اختلال آب  و الکترولیت

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

فضای نگهدارنده مایعات بدن و نحوه ی تبادل مواد میان آنها
60% وزن بدن بزرگسالان را آب تشکیل داده است
مایع داخل سلولی( 2/3 آب بدن)
مایع خارج سلولی،که در دوفضا وجود دارد
1-فضای سوم یا فضای بینابینی
2- داخل عروق
آب براحتی ازغشای سلولی عبور کرده و از فضایی وارد فضای دیگر میشود ولی یون ها نمی توانند به آسانی از غشای سلولی عبور کنند.
چون یون ها نمی توانند از غشای سلولی عبور کنندلذا تولید نوعی فشار اسموتیک
می کنند که عامل تعیین کننده حرکت آب به داخل یا خارج سلول می باشد.

پاورپوینت جدید اختلال آب  و الکترولیت

 

پاورپوینت جدید اختلال آب  و الکترولیت

 

فشار اسموتیک
چون یون ها نمی توانند از غشای سلولی عبور کنندلذا تولید نوعی فشار اسموتیک
می کنند که عامل تعیین کننده حرکت آب به داخل یا خارج سلول می باشند ، بطوریکه اگر اسمولالیته مایع خارج سلولی افزایش یابد،آب از داخل سلول به فضای خارج سلولی حرکت کرده تا تعادل را برقرار نماید.


تعادل بین مایع داخل عروقی و بینابینی توسط فشار هیدروستاتیک و فشار اسمزی
ایجاد شده توسط پروتئین های پلاسما انجام می شود

پاورپوینت جدید اختلال آب  و الکترولیت

 

پاورپوینت جدید اختلال آب  و الکترولیت

 

غشای سلولی و تنظیم نقل وانتقال مواد
غشای سلولی لایه ای تنظیم یافته ،متشکل از فسفو لپید ها و پروتئین ها است ،عملکرد متعددی دارد
1- مایعات داخل سلولی را از مایعات خارج سلولی جدا می کند
2-تبادل و ارتباط مواد را در سرتاسر غشاء تنظیم می کند
3-از ساختمان سلول و ارگانل های داخلی سلول محافظت می کند
پروتئین های غشای سلولی به طور انتخابی ورود و خروج مواد محلول در آب را تنظیم می کنند
نقل وانتقال مواد توسط غشاء اگر از غلظت بیشتر به سمت غلظت کمتر باشد بطور غیر فعال و اگر از غلظت کمتر به سمت غلظت بیشتر باشد ،بطور فعال با صرف انرژی صورت می پذیرد.

پاورپوینت جدید اختلال آب  و الکترولیت

 

پاورپوینت جدید اختلال آب  و الکترولیت

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اختلال آب  و الکترولیت است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اختلال آب  و الکترولیت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید پنج چالش اصلی محیط زیست ایران - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید پنج چالش اصلی محیط زیست ایران - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید پنج چالش اصلی محیط زیست ایران - 13 اسلاید

پاورپوینت جدید پنج چالش اصلی محیط زیست ایران

پاورپوینت جدید پنج چالش اصلی محیط زیست ایران

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه که دارای منابع طبیعی سرشاری هستند، از روشی برای توسعه استفاده کرده که بر منابع تجدید پذیرش فشار آورده است. با شیوه کنونی مدیریت منابع طبیعی، ایران با آینده‌ای داغ‌تر و خشک‌تر مواجه شده و امنیت محیط زیست در این جغرافیا به چالش کشیده شده است. به‌طور کلی پنج تهدید زیست محیطی اصلی ایران که امنیت انسانی را به مخاطره می‌اندازد به این شرح قابل تقسیم است:

پاورپوینت جدید پنج چالش اصلی محیط زیست ایران

پاورپوینت جدید پنج چالش اصلی محیط زیست ایران

 1. آب: فلات ایران سرزمینی خشک است؛ میانگین بارش در ایران با 250 میلیمتر در سال کمتر از یک سوم میانگین بارندگی در جهان است؛ اما پیش‌بینی‌های آب و هوایی حاکی از این است که در آینده خشک‌تر نیز خواهد شد.

به‌طور کلی آب بزرگ‌ترین محدودیت منابع در ایران و بزرگ‌ترین خطر محیط زیست ایران در درازمدت است. با از دست رفتن منابع آب زیرزمینی، بسیاری از بخش‌های کشور غیرقابل سکونت خواهد شد و پیامدهای آن ویرانگر خواهد بود و راه حل این بحران، تجدید نظر کامل درباره شیوه و رویکرد مدیریت آب در ایران است.

کارشناسان بسیاری می‌گویند لازم است درباره شیوه و رویکرد مدیریت آب در ایران کاملا تجدیدنظر شود. آنان چهار اولویت را پیشنهاد می‌دهند: 1- مشارکت 2- قیمت‌گذاری 3- حفاظت 4- بهینه‌سازی استفاده از آب

پاورپوینت جدید پنج چالش اصلی محیط زیست ایران

پاورپوینت جدید پنج چالش اصلی محیط زیست ایران

 1. آسیب‌دیدگی و فرسایش خاک: این تهدید از 2 منبع بیابان‌زایی و جنگل‌زدایی نشأت می‌گیرد. این واقعیت دارد که ناحیه‌ای وسیع از ایران همواره بیابانی بوده است؛ اما در این لحظه، سرعت گسترش بیابان‌زایی است که نگران‌کننده و هشداردهنده است. روندهای تغییر آب و هوا عامل بیابان‌زایی هستند؛ اما فشار جمعیت با استفاده بیش از حد آب و چرای بی‌رویه نیز بیابان‌زایی را تشدید می‌کنند.

برای مثال خاک زراعی ایران با سرعت 20 برابر سریع‌تر از آنچه تشکیل می‌شود، از دست می‌رود که نتیجه آن بیابان‌زایی و جنگل‌زدایی است. سرعت گسترش این معضل آنقدر نگران‌کننده است که می‌تواند بخش بزرگی از ایران را غیر قابل سکونت کند. احیای جنگل‌ها، ادغام مدیریت منابع طبیعی و برنامه‌ریزی برای پایداری بومی و بوم‌شناختی و‌ اجرای قوانین حفاظت از منابع آب و زمین از جمله راهکارهای پیشنهادی است.

پاورپوینت جدید پنج چالش اصلی محیط زیست ایران

 

پاورپوینت جدید پنج چالش اصلی محیط زیست ایران

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید پنج چالش اصلی محیط زیست ایران است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید پنج چالش اصلی محیط زیست ایران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید شرح وظايف اداره درآمد - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید شرح وظايف اداره درآمد - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید شرح وظايف اداره درآمد - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید شرح وظايف اداره درآمد

پاورپوینت جدید شرح وظايف اداره درآمد

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

دريافت اطلاعات درآمدهاي وصولي نقدي و موسسات طرف قرارداد.
پي گيري جهت وصول هر چه سريعتر مانده مطالبات از موسسات طرف قرارداد.
درخواست گشايش حساب هاب بانكي غيرقابل برداشت و وديعه از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
مكاتبه با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت عودت وجوهي كه اشتباها" به حساب درآمد اختصاصي منظور شده است.
برقراري ارتباط با سازمان هاي طرف قرارداد جهت ارائه عملكرد واحدهاي تحت پوشش و علل ديركرد وصول مطالبات و كسورات بيشتر از معمول.

پاورپوینت جدید شرح وظايف اداره درآمد

 

پاورپوینت جدید شرح وظايف اداره درآمد


محاسبه ضريب افزايش يا كاهش درآمد و پي گيري علل آن.
نگهداري حساب قبوض درماني.
كنترل قسمت درآمد واحدهاي تحت پوشش به منظور ارائه راهكار جهت انظباط مالي و تسريع وصول درآمد اختصاصي.
ارائه گزارشات دوره اي درآمدهاي وصولي به مديران.

درآمد عمومي
درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها وموسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود.

پاورپوینت جدید شرح وظايف اداره درآمد

 

پاورپوینت جدید شرح وظايف اداره درآمد

 


انواع مباني حسابداري
مبنای نقدی (کامل)
حسابداری نقدی، روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است. در این سیستم هرگونه تغییر در وضعیت مالی موسسه، مستلزم مبادله وجه نقد است و درآمدها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه نقد آنها دریافت شود و هزینه ها زمانی شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند که وجه آنها به صورت نقد پرداخت گردد.

پاورپوینت جدید شرح وظايف اداره درآمد

 

پاورپوینت جدید شرح وظايف اداره درآمد

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید شرح وظايف اداره درآمد است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید شرح وظايف اداره درآمد از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير

پاورپوینت جدید روشهای سنجش نسبت درصد چربی شير

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

nدسته اول_ روشهای حجمی

پاورپوینت جدید 21 روش غلبه بر تنبلی و انجام بیش ترین کاردر کمترین زمان - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید 21 روش غلبه بر تنبلی و انجام بیش ترین کاردر کمترین زمان - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید 21 روش غلبه بر تنبلی و انجام بیش ترین کاردر کمترین زمان  - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید 21 روش غلبه بر تنبلی و انجام بیش ترین کاردر کمترین زمان

پاورپوینت جدید 21 روش غلبه بر تنبلی و انجام بیش ترین کاردر کمترین زمان

پول شما  زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

در این جا خلاصه ای از بیست و یک روش فوق العاده برای غلبه بر تنبلی وا نجام کاربیش تر در زمان کمتر را می خوانید. این اصول و قواعد را مدام مرور کنید تا عمیقا ً در ذهن و عملتان ریشه بدواند و در نتیجه موفقیت آینده تان تضمین شود.

 

هدف هایتان  را بنویسید

دقیقاً تصمیم بگیرید که چه می خواهید . روشن بودن در این مورد یک شرایط اساسی است . پیش از شروع کار ،هدف ها و تصمیم هایتان را بنویسید.

برای هر روز از قبل برنامه ریزی کنید

برنامه هایتان را روی کاغذ بیاورید . به ازای هر دقیقه ای که صرف برنامه ریزی می کنید، به هنگام اجرای آن پنج یا شش دقیقه در وقت خود صرفه جویی خواهید کرد.

پاورپوینت جدید 21 روش غلبه بر تنبلی و انجام بیش ترین کاردر کمترین زمان

پاورپوینت جدید 21 روش غلبه بر تنبلی و انجام بیش ترین کاردر کمترین زمان

nقانون 20/80 را در همۀ امور به کار بگیرید

پاورپوینت جدید چارلز هندی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید چارلز هندی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید چارلز هندی - 40 اسلاید

پاورپوینت جدید چارلز هندی

پاورپوینت جدید چارلز هندی

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

چارلز هندی در اوایل دهه 1990 پیش بینی می کند که سازمان های آینده سازمان های شبدری خواهند بود. این سازمان ها بیش از آنکه واجد جنبه های فیزیکی باشند؛ بیشتر سازمانی مجازی Virtual Organization خواهند بود. ساختار سازمان های شبدری کاملاً متفاوت از سازمان های سنتی می باشد. تعداد لایه های مدیریت در سازمان های شبدری کاهش می یابد؛ مدیریت به جای آنکه مظهر و نماد یک طبقه تشریفاتی و بالا در سازمان باشد بیشتر یک فعالیت حرفه ای خواهد بود.

پاورپوینت جدید چارلز هندی

پاورپوینت جدید چارلز هندی

•سومین برگ شبدر

پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو - 66 اسلاید

پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو - 66 اسلاید

پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو - 66 اسلاید

پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو

پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو

پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اين يك سفر با سرعت بالاست، پرش فاصله ها بوسيله توان 10.
از 10 به توان صفر شروع مي كنيم و تا 1 متر و ديگر توان هاي 10، 10متر، 100متر، 1000متر، 10000 متر و ... گسترش مي دهيم،‌ تا به محدوده غير قابل اندازه گيري خود در ابعاد بزرگ برسيم. پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو
سپس باز مي گرديم، كمي سريع تر، از بالا تا نقطه اي كه شروع كرديم و سفرمان را در جهت مخالف و با كاستن فاصله ها (توان منفي 10) تا ابعاد ميكرو ادامه مي دهيم.
پيوستگي قوانين عالم را مشاهده مي كنيم و مي انديشيم كه بشر تا
چه حد نيازمند يادگيري است پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو
اكنون خورشيد يك ستاره كوچك در ميان هزاران ستاره است.
در اين فاصله، سفرمان را در
راه- شيري،  پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو
-كهكشان خودمان- آغاز مي كنيم.
از اين فاصله، تمام كهكشان ها و
فاصله هاي خالي مجاورشان كوچك
به نظر مي رسند.
قوانين مشابهي در ميان كليه قسمت هاي عالم حكمفرماست.
مي توانيم سفرمان را در جهت
فاصله ها ي دور تر و بيشتر از طريق تخيلاتمان ادامه دهيم، ولي اكنون ما به سرعت به مكان اوليه خود بر مي گرديم.
به صورت توده هايي از الكترون به نظر مي رسد ...
اينها اتم هاي كربن هستند كه جهان ما را ساخته اند.
مي توانيد شباهت هاي ميان عالم ميكرو و ماكرو را درك و مشاهده كنيد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید از ميكرو تا ماكرو از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید ارتباط بین عاملها - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید ارتباط بین عاملها - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید ارتباط بین عاملها - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید ارتباط بین عاملها

پاورپوینت جدید ارتباط بین عاملها

پاورپوینت جدید ارتباط بین عاملها

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

تعریف ارتباط
اهمیت ارتباط بین عاملها
ابعاد معنایی ارتباط
سطوح مختلف برقراری ارتباط
ارتباط بین عاملها
ارتباط از طریق اشتراک دانش
ارتباط از طریق زبان مشترک
نظریه عمل گفتاری
زبانهای ارتباط عاملها
KIF پاورپوینت جدید ارتباط بین عاملها
KQML پاورپوینت جدید ارتباط بین عاملها
FIPA-ACL پاورپوینت جدید ارتباط بین عاملها
ارتباط ابزاری برای تعامل بین عاملها و ایجاد سیستمهای چندعامله به منظور حل مسائل پیچیده می باشد.
استنباط پیام توسط هر عامل مستقل با ابهام روبروست که با ایجاد یک پروتکل ارتباطی مناسب امکان رفع آن میسر است.
ارتباط موجب ایجاد یک زبان مشترک بین عاملها خواهد شد.
عاملها با توجه به قابلیتها و توانایی های مختلف باید بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. از این رو ارتباط بین عاملها در چندین سطح مختلف تعریف می شود.
در پایین ترین سطح ارتباطات با ضعیف ترین عاملها از نظر توانایی انجام می شود.
هر عامل در محاوره با عامل دیگر می تواند فعال یا غیرفعال باشد.
غیرفعال: باید بتواند به پرسشهای عاملهای دیگر پاسخ دهد.
فعال: باید بتواند هم سوال بپرسد و هم به سوالات پاسخ دهد.
دو نوع پیام وجود دارد: پیام خبری و پیام سوالی

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید ارتباط بین عاملها است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید ارتباط بین عاملها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید آبله مرغان - 18 اسلاید

پاورپوینت جدید آبله مرغان - 18 اسلاید

پاورپوینت جدید آبله مرغان - 18 اسلاید

پاورپوینت جدید آبله مرغان

پاورپوینت جدید آبله مرغان

پاورپوینت جدید آبله مرغان

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

بثورات اختصاصی ابتدا به صورت پاپول قرمز کوچک است.که به سرعت به وزیکول بیضی شکل شبیه قطره اشک بر روی یک زمینه اریتماتو تبدیل میشوند.
ضایعات معمولاً از ناحیه تنه آغاز شده و سپس به سر ،صورت ودر موارد نادر اندامها انتشار می یابد.
خارش تقربیاً در همه جای بدن وجود دارد.لنفادنو پاتی ممکن است ژنرا لیزه باشد.
شدت بثورات و علائم عمومی و تب متغیر بوده و معمولاً پس از 4-3 روز قطع می شوند  پاورپوینت جدید آبله مرغان
آبله مرغان در زنان حامله ممکن است منجر به ابتلا جنین شود که مشخصات آن عبارتند از :کاهش وزن در زمان تولد،حملات تشنجی،عقب ماندگی ذهنی،کاتاراکت،و.......
در مادران مبتلا به ابله مرغان که 5 روز پیش یا دو روز بعد از زایمان مبتلا گردیده اند یک سندرم شدید آبله مرغان در نوزادان ایجاد می گردد که احتمالاً به دلیل فقدان آنتی بادی منتقله از طریق جفت در این نوزادان است. پاورپوینت جدید آبله مرغان
شایعترین عارضه عفونت ثانویه ضایعات جلدی توسط استرپتوکوک یا استافیلوکوک است.
شایعترین محل گرفتاری خارج پوستی در کودکان CNSاست.پاورپوینت جدید آبله مرغان
ترومبوسیتوپنی (کاهش پلاکت)و ضایعات خونریزی دهنده ، ممکن است ایجاد شود.میوکاردیت، پریکاردیت، اورکیت،هپاتیت، گاستریت اولسراتیو و گلومرونفریت و آرتریت از عوارض دیگرند.
پنومونی واریسلا جدی ترین عارضه آبله مرغان است 5-3 روز بعد از بیماری تاکی پنه سرفه،تنگی نفس و تب شروع می شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید آبله مرغان است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید آبله مرغان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید روش درست تعریف یک داستان - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید روش درست تعریف یک داستان - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید روش درست تعریف یک داستان - 21 اسلاید

پاورپوینت جدید روش درست تعریف یک داستان

پاورپوینت جدید روش درست تعریف یک داستان

پاورپوینت جدید روش درست تعریف یک داستان

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

تعريف داستان
داستان از قديمي ترين قالب هاي هنري است كه پيشينه ي بسيار كهني دارد و انسان ها آن را به صورت هاي گوناگون براي يكديگر نقل و بازگو كرده اند. از زماني كه انسان هاي غارنشين پس از يك روز تلاش و كوشش و شكار حيوانات، شبانه درون غارها كنار آتش مي نشستند و ماجراها و اتفاقات روزانه و چگونگي شكار حيوانات وحشي را براي يكديگر بازگو مي كردند و به انتظار پايان ماجراها و حرف هاي يكديگر گوش فرا مي دادند، تا امروز، با همه ي پيشرفتي كه در زمينه هاي مختلف زندگي حاصل شده است و نويسندگان بسياري با خلق آثار متنوعي پا به عرصه ي ادبيات داستاني نهاده اند؛ همواره انسان نيازمند خواندن و شنيدن داستان و انواع گوناگون آن بوده است.

حسين رسول زاده، داستان را چنين مي توان تعريف كرد: پاورپوینت جدید روش درست تعریف یک داستان
« داستان ابزار نيست، بلكه هدف آفرينش هاي زيباشناختي در عرصه ي فرم و تكنيك است. رمان وسيله نيست، نه فقط به اين دليل كه ادبيات در مرتبتي والاتر از ابزار گونگي قرار دارد بلكه عمدتاً بدان سبب كه اساساً نمي تواند همچون ابزاري به كار گرفته شود. پاورپوینت جدید روش درست تعریف یک داستان

جمال ميرصادقي :« داستان تصويري است عيني از چشم انداز و برداشت نويسنده از زندگي.»
« داستان( Story)، به مفهوم عام آن نقل ( مكتوب يا شفاهي، واقعي يا خيالي) عملي است برحسب توالي زمان؛ يا به عبارت ديگر، داستان، توالي حوادث واقعي و تاريخي يا ساختگي و ابداعي است. بنابراين تسخير عمل به وسيله ي تخيل را ارايه مي دهد.

پس رمان، شامل آثار متنوع و گوناگوني مي باشد كه وجه مشترك آن ها:  پاورپوینت جدید روش درست تعریف یک داستان
« منثور» و « داستاني» و« طولاني بودن» آن هاست كه به « ارايه ي تصويري از زندگي و رفتارهاي واقعي» مي پردازند.
« رمان نويس با نگارش " رمان" به خلق جهاني مي پردازد كه زبان و كلمات، ساختار آن را تشكيل مي دهد. قوانين، آداب و رسوم، اصول اخلاق، رفتار و قراردادهاي اجتماعي نيز ساخته و پرداخته ي نگارنده ي رمان است. اين امور مي تواند با دنياي واقعي، منطبق، يا دور از ذهن و غيرواقعي باشد. نويسنده مجاز است با ذوق و سليقه ي خود به اشخاص خاصي اجازه دهد برخي را تنبيه و عده اي را تشويق كند، گروهي را مرعوب و دسته اي را مسرور سازد.»

رمان داستاني است متكي بر واقعيت و واقع گرايي كه حاصل تجربيات و تخيل زندگي فرد مي باشد. رمان با بهره گيري از عناصر روايت و بازنمايي حوادث به تشريح و كاوش در جامعه و ابعاد مختلف وجودي انسان و زندگي اش مي پردازد. و رمان آيينه ي تمام نمايي است كه به وسيله ي آن مي توان جزييات، اتفاقات و تجربيات روزمره ي انسان را شرح داد، و نيز مي توان چنين پنداشت:« تصويري از روزگاري است كه رمان در آن نوشته شده است. رمان گزارشي است آشنا از چيزهايي كه هر روز جلوي چشمان ما روي مي دهد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید روش درست تعریف یک داستان است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید روش درست تعریف یک داستان از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید ايجاد شرايط عالم پرور و قابل رصد - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید ايجاد شرايط عالم پرور و قابل رصد - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید ايجاد شرايط عالم پرور و قابل رصد - 16 اسلاید

پاورپوینت جدید ايجاد شرايط عالم پرور و قابل رصد

پاورپوینت جدید ايجاد شرايط عالم پرور و قابل رصد

پاورپوینت جدید ايجاد شرايط عالم پرور و قابل رصد

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ساعات كاري دانشمندان برتر
بيشترين وقت صرف نوشتن مطالب علمي (10/17 ساعت در هفته)
نظارت بر كار دانشجويان و محققان فوق دكترا (9/26 ساعت در هفته)
انجام تحليل و آزمايش (7/99 ساعت در هفته)
تدريس (5/74 ساعت در هفته) پاورپوینت جدید ايجاد شرايط عالم پرور و قابل رصد
ارائه خدمات مرتبط (5/5 ساعت در هفته)
داوري مقالات و گرنت‌هاي تحقيقاتي (5/02 ساعت در هفته)
نوشتن گرنت‌هاي تحقيقاتي (4/82 ساعت در هفته)
در مجموع 48/52 ساعت كار در هفته پاورپوینت جدید ايجاد شرايط عالم پرور و قابل رصد
نظرسنجي از دانشمندان برتر
درخصوص نوع تحقيقات مورد علاقه آنها
پاسخ‌ها از نمره 1 (بسيار مخالف) تا نمره 5 (بسيار موافق):
ميزان علاقه‌مندي به تحقيقات با اهميت تئوريك (theoretical concerns): ميانگين 3/57
ميزان علاقه‌مندي به تحقيقات براي منافع اجتماع: ميانگين 3/06
تعداد ارجاعات به درستي كيفيت تحقيقات را مشخص مي‌كند: 3/1
پر ارجاع‌ترين مقاله آنها بيشترين تاثير را در گرايش علمي مربوطه نسبت به ساير مقالات آنها داشته است:‌ 3/53
به طور ميانگين 71 درصد مقالات آنها در اولين مجله‌ انتخاب شده به چاپ رسيده است
شاخص‌ها و فرآيندها بكار گرفته شده
در رتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسلام
براي رتبه‌بندي دانشگاه‌ها از 5 معيار كلي استفاده شده است:
پژوهشي
آموزشي پاورپوینت جدید ايجاد شرايط عالم پرور و قابل رصد
تسهيلات (امکانات)
وجهه بين المللي
امكانات و فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي
اين معيارها داراي شاخص‌هايي براي خود مي باشند که هر يک از آنها داراي ارزش و وزن  مخصوص به خود بوده که در نهايت با محاسبه آنها از اطلاعات خام دريافت شده از دانشگاه‌ها و اعمال وزن ها و محاسبه مجموع آنها طبق فرمولهايي، وضعيت دانشگاه‌ها از نظر رتبه بندي معلوم مي گردد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید ايجاد شرايط عالم پرور و قابل رصد است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید ايجاد شرايط عالم پرور و قابل رصد از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي

پاورپوینت جدید اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي

پاورپوینت جدید اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي

پول شما و زندگی شما 

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

سابقه تجهيزات در سطح و تجارت تجهيزات سابقه اي حدود 60 سال در ايران دارد . در مقوله توليد خيلي جوان مي باشيم و حدود سه دهه مي باشد که پا به عرصه توليد تجهيزات گذاشته ايم . رشته مهندسي تجهيزات پزشکي هم عمري نه جهاني بيش از يک قرن بوده و در ممالک مختلف متفاوت مي باشد.عمر تجهيزات بيمارستاني در ايران کمتر از 100سال بوده چندان دراز را سپري نموده و مي رود که جشن تولد سي ويکمين سال خودش را در عرصه علم اندوزي تجهيزات در خارج از کشور و هفتمين سال را در ايران بگيرد . به همين علت دراول خط مي باشيم و حدود 10 دانشگاه در امر تربيت نيروهاي مهندسي پزشکي از سطوح. مهندسي تاپي اچ دي فعاليت مي نمايند
بحث رشد تجهيزات پزشکي با توجه به رشد صعودي وخيلي سريع علم وتکنولوژي پزشکي بحث روز بوده ويکي از علومي مي باشد که ثانيه اي نيست که در آن ابداع جديدي بوقوع نپيوندد و امروزه يکي از پايه هاي تصميم گيري سيستم هاي بهداشتي و درماني کشورها در شاخصهاي سلامت آن جامعه مي باشد و به همين منظور بحث ساماندهي هميشگي تجهيزات با توجه به فراواني تعداد ـ تنوع و کيفيت آنها مطرح بوده است و حائز اهميت زيادي مي باشد . پاورپوینت جدید اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي
بحث ساماندهي تجهيزات از سال 64 آغاز و در سال 1368 در وزارت بهداشت شکل گرفته و از اوايل سال 79 يک ساختار اقتصادي و بازرگاني در زير مجموعه وزارت شروع به فعاليت مي نمايد به نام مرکز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني و اقتصادي که يکي از معاونتهاي اين مرکز معاونت تجهيزات پزشکي و بالطبع اداره تجهيزات پزشکي کل کشور مي باشد . البته در سال 1355 قانون وزارت بهداري و بهزيستي زمان ، تاکيد شده بود که سازمان گسترش تجهيزات و تاسيسات پزشکي کشور بايد تاسيس شود ولي تا سال 1379 اين مقوله شکل نمي گيرد . پس از شکل گيري اين مجموعه به مديريت قوي مقام عالي وزير محترم بهداشت و درمان وآموزش پزشکي در امر سياست گذاري تجهيزات پزشکي کشور تغييرات مثبت و عمده اي عامل شده است ولي با اين حال با ايده آلها فاصله زيادي داريم که همت عزيزان عرصه بهداشت و درمان کشور را مي طلبد و البته با توجه به اين که اين مجموعه گريبـانگير مشکلات عديده اي از قبيل استاندارد سازي ـ واردات تجهيزات ـ خدمات و سرويس دهي ـ تعميرات و ... مي باشد .که به مدد عزيزان انشاا... روزي راشاهد باشيم که الگوي عالميان باشيم. پاورپوینت جدید اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي 
فرايندهای جاری اداره تجهيزات پزشکی:
4- فرآيند نگهداري پيشگيرانه PM پاورپوینت جدید اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي
5- پروسه ترميم و بازسازي چارت تشکيلاتي اداره و تقويت کادر تخصصي مجموعه
6- پروسه هاي جاري انبار تجهيزات پزشکي الف )تهيه و تحويل مواد مصرفي به واحدها.
ب) تهيه و تحويل اموال انبار.
پ ) نگهداری اموال و مواد مصرفی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول كلي مديريت تجهيزات پزشكي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو - 32 اسلاید

پاورپوینت جدید تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو - 32 اسلاید

پاورپوینت جدید تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو - 32 اسلاید

پاورپوینت جدید تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو

پاورپوینت جدید تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو

پاورپوینت جدید تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو

پول شما و زندگی شما 

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

امروزه برای پایداری خودرو در شرایط بحرانی از سیستمهای پیشرفته ای استفاده می کنند . پاورپوینت جدید تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو
پایداری خودرو باعث ثبات حرکت خودرو در جادهای مارپیچ و در شرایط بد آب و هوایی می شود که در نتیجه باعث کاهش تصادفات و تلفات جانی رانندگان و افراد می شود.
امروزه برای ایجاد پایداری از سیستمهای پیشرفته الکترونیکی ، مکانیکی استفاده میکنند.  
در صفحات بعدی به معرفی و عملکرد بیشتر آنها می پردازیم. پاورپوینت جدید تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو
این سیستم از قفل شدن چرخ ها در زمان استفاده از ترمز در جاده های لغزنده جلوگیری میکند . از مزایای این ترمز حفظ پایداری و فرمان پذیری و کاهش طول خط ترمز میباشد .
عملکرد این سیستم به صورت زیر می باشد : پاورپوینت جدید تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو
از سیگنال سرعت چرخ مشتق گرفته می شود تا سیگنالی که متناسب با شتاب زاویه ای است بدست آید . اگر شتاب منفی از مقدار پیش بینی شده (مثلا g 5/1-) کمتر شود فرض میشود که چرخ در حال قفل شدن است .
ASR سیستم ضد لغزش بوده و در افزایش پایداری وفرمان پذیری و سر نخوردن وبکسباد نکردن چرخهای خودرو کارایی دارد .این سیستم از سنسورهای ABS اطلاعات در مورد سرعت چرخ و سرعت خودرو را دریافت کرده و در صورت نا هماهنگ بودن دو فرمان می دهد یکی به سلونوئید ABS فرمان میدهد که چرخی که درحال بکسباد کردن است ترمز نماید وفرمان دیگری به ECU موتور فرستاده تا قدرت موتور را کاهش دهد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید چریمویا - 32 اسلاید

پاورپوینت جدید چریمویا - 32 اسلاید

پاورپوینت جدید چریمویا - 32 اسلاید

پاورپوینت جدید چریمویا

پاورپوینت جدید چریمویا

پاورپوینت جدید چریمویا

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

ارزش غذایی و موارد مصرف
مصرف فراوری و تازه خوری دارد(تنهایی یا همراه با چند قطره لیموترش)
هسته له شده به عنوان حشره کش استفاده می شود پاورپوینت جدید چریمویا
از مایع هسته در درمان بیماری های چشمی استفاده می شود
استفاده از هسته به عنوان دارو در درمان خشکی دهان،سوزش گلو و استفراغ
شاخه ها خواص هسته ها را دارند
برگ دارای کافئین است پاورپوینت جدید چریمویا
برداشت محصول
شروع باردهی از سن 4 - 5 سالگی
تا 300 میوه در درخت (درشرایط خیلی عالی)
میوه باید روی درخت برسد ولی تا حدی نارس برداشت میشود.
بهترین زمان برداشت:زردی رنگ میوه
علائم رسیدن میوه:لق خوردن بذر داخل میوه ، معطر بودن میوه
میوه باید با کمی از شاخه برداشت شود 
عملیات کاشت پاورپوینت جدید چریمویا
فاصله کاشت درختان جوان:7.5-9 متر
میانه کاری در چند سال اول با ارزن ،سبزی یا گیاهان زینتی
درختان جوان به صورت ردیفهای چسبیده به هم بهترین میوه را می دهند.
سرشاخه زنی با نزدیک شدن شاخه ها به هم

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید چریمویا است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید چریمویا از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید بررسی دریاچه ارومیه و مرگ آن - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی دریاچه ارومیه و مرگ آن - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی دریاچه ارومیه و مرگ آن - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی دریاچه ارومیه و مرگ آن

پاورپوینت جدید بررسی دریاچه ارومیه و مرگ آن

پاورپوینت جدید بررسی دریاچه ارومیه و مرگ آن

پول شما و زندگی شما 

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

دریاچه ارومیه دارای 102 جزیره است که همه آنها از سوی سازمان یونسکو به عنوان اندوخته طبیعی جهان به
ثبت رسیده است،جزیره اشک زیستگاه پرندگان زیبای کوچک از جمله مرغ آتش و تنجه و نیز گوزن زرد است.
گل کرانه دریاچه ارومیه خاصیت درمانی دارد پاورپوینت جدید بررسی دریاچه ارومیه و مرگ آن
برای گشت و گذار در دریاچه و جزایر آن از دو کشتی نوح وسهند می توان بهره گرفت پاورپوینت جدید بررسی دریاچه ارومیه و مرگ آن

متخصصان محیط زیست با ابراز نگرانی از مرگ بخشی از دریاچه ارومیه سد سازی متعدد،خشکسالی،فاضلاب صنعتی و پل میان گذر ارومیه را از علل نابودی دریاچه ارومیه می دانند پل میان گذر شهید کلانتری که ارتباط میان دو استان آ.غ و آ.ش را به هم متصل می کند،با 14کیلو متر خاکریزی که در داخل دریاچه صورت گرفته ،ارتباط بین شرق و غرب دریاچه را قطع نموده است پاورپوینت جدید بررسی دریاچه ارومیه و مرگ آن
خطر انفجار بمب 8 میلیارد تنی نمک در ارومیه

اکو نیوز،نماینده مردم ارومیه گفت:اولین خطر عدم توجه به خشکسالی دریاچه ارومیه ،انفجار 8 میلیارد تنی نمک توسط بادهای فصلی خواهد بود که جان 15 میلیون نفر را تهدید و قطب کشاورزی استان ها را از بین می برد
25 هزار هکتار حواشی دریاچه ارومیه به شوره زار تبدیل شد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید بررسی دریاچه ارومیه و مرگ آن است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید بررسی دریاچه ارومیه و مرگ آن از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید احکام محتضر - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احکام محتضر - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احکام محتضر - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

نماز وحشت
نحوه و زمان خواندن نماز وحشت
مستحب است در شب اول قبر ، دو رکعت نماز وحشت برای میت بخوانند و دستور آن این است که :
در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیه الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره انا انزلنا بخوانند و بعد از سلام نماز بگویند : اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان .
بجای کلمه فلان ، اسم میت را بگویند.
نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر می شود خواند ، ولی بهتر است در اول شب بعد از نماز عشا خوانده شود.

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پاورپوینت جدید احکام محتضر

پاورپوینت جدید احکام محتضر
غسل مس میت
اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده وغسلش نداده اند مس کند یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند باید غسل مس میت نماید.
حتی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند.
برای مس مرده ای که تمام بدن او سرد نشده ، غسل واجب نیست اگر چه جایی را که سرد شده مس نماید.
بچه ای که بعد از مردن مادر به دنیا می آید ، وقتی بالغ شد واجب است غسل مس میت کند.

غسل مس میت
برای مس بچه مرده ، حتی بچة سقط شده ای که چهار ماه او تمام شده ، غسل مس میت واجب است.
بلکه بهتر است برای مس بچه سقط شده ای که از چهار ماه کمتر دارد غسل کرد. بنابراین اگر بچه چهار ماهه ای مرده به دنیا بیاید ، مادر او باید غسل مس میت کند، بلکه اگر از چهار ماه کمتر داشته باشد بهتر است مادر او غسل نماید.
اگر چند میت را مس کند یا یک میت را چند بار مس نماید ، یک غسل کافی است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید احکام محتضر است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید احکام محتضر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر - 29 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر - 29 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر - 29 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر

پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر

پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

گسيل القايي (تحريکي)

الکترون تحريکي براي مدت طولاني در تراز تحريک باقي مي ماند. با تابش فوتون ديگري با طول موج مشابه اختلاف تراز انرژي موجب تحريک الکترون و فرو افتادن آن به تراز پايه مي شود.
جمعيت معکوس (واروني جمعيت) پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر
براي اينکه بتوان ايجاد ليزر نمود بايستي تعداد الکترونها در لايه تحريکي از لايه پايينتر بيشتر باشد. اين پديده را inversion population نامند.
بايد يک تراز انرژي واسطه بين حالت زمينه و تحريک وجود داشته باشد (سه ترازي يا چهار ترازيليزر Nd:YAG
Neodymium Yttrium Aluminium Garnet
بيشتر براي ايجاد لخته (coagulation) بکار مي رود.
از لامپ گزنون يا کريپتون بعنوان پمپ دمش استفاده مي کنند. پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر
طول موج آن 1064 نانومتر (مادون قرمز) است.
تا توان 80 وات مي توان دست يافت پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول فيزيکي ليزر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید تئوری بنیادی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید تئوری بنیادی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید تئوری بنیادی - 25 اسلاید

پاورپوینت جدید تئوری بنیادی

پاورپوینت جدید تئوری بنیادی

پاورپوینت جدید تئوری بنیادی

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

از آنجائیکه پژوهش از نوع کیفی است مسئله نمی تواند در قالب متغیرهای مستقل و وابسته بیان شود و تنها سوُال اصلی پژوهش مطرح می شود.

این استراتژی در پی ایجاد تئوری از طریق داده های جمع آوری شده است، نه از طریق بررسی ادبیات پژوهش و سپس آزمون تئوری تدوین شده .

در این روش مطالعه یک پدیده اجازه می دهد در گذر گردآوری و تحلیل داده ها ، تئوری حاکم بر رفتار آن پدیده آشکار شود.

گامهای عملی تئوری پردازی به روش تئوری بنیادی پاورپوینت جدید تئوری بنیادی
گام 1 - ابتدا سوال پژوهش مطرح می شود
مناسبترین شکل“مدیریت طراحی“ نظام اطلاعاتی در شرکت آلفا چیست ؟

گام 2 - برای پاسخ به سوال پژوهش داده های اطلاعاتی گردآوری و تحلیل می شوند.
داده ها از منابع اطلاعاتی مختلف مانند ، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک به دست می آید ونمونه گیری به صورت تئوریک ونه به صورت آماری انجام می شود.

نمونه ها :معاون تولید(x) ،معاون بازاریابی(y) ،معاون امور مالی(z)
تئوری بنیادی مدیریت طراحی نظام های اطلاعاتی شرکت آلفا به شرح زیر خلاصه می شود: پاورپوینت جدید تئوری بنیادی
(مدیریت طراحی، مجموعه ای از فرایندهایی است که به صورت جمعی نوعی سازوکار کنترلی برای کمک به عملیات اثربخش سیستم های رایانه ای شکل می دهند)
همچنین اگر مزایای مدیریت طراحی شناخته نشود مفید بودنش مورد تردید قرار می گیرد و از حمایت پرسنل فنی و بازرگانی برخوردار نخواهد شد. انتخاب ابزار مناسب در مدیریت طراحی نیز حائز اهمیت است.یک سیستم مدیریت طراحی پیشرفته در شناسایی این نکته که عناصر در چه جاها وچگونه با هم در تعامل باشند و روابط بین آنها چگونه باشد کمک خواهد کرد.پاورپوینت جدید تئوری بنیادی

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید تئوری بنیادی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید تئوری بنیادی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه - 296 اسلاید

پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه - 296 اسلاید

پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه - 296 اسلاید

پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه

پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه

پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

طرح جدید آموزش متوسطه
در خرداد 1369 گروهی از اعضای شورای تغییر نظام آموزش و پرورش به دستور وزیر وقت طرحی به عنوان طرح نظام جدید آموزش متوسطه تهیه کردندکمیسیون آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه

کمیسیون دوره راهنمایی تحصیلی

کمیسیون دوره متوسطه فراگیر و فنی و حرفه ای

کمیسیون تامین و تربیت نیروی انسانی

کمیسیون نظام اداری و تشکیلاتی

کمیسیون برنامه ریزی توسعه

کمیسیون فعالیتهای تربیتی
ویژگی های کودکان دوره پیش دبستانی (پنج تا شش سال ) پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه
الف) اعم ویژگی های بدنی

1-کودک در فعالیتهای خود همه بدن را به کار می گیرد .

2-هماهنگیهای چشم و دست بتدریج آغاز می شود .

3-استخوانها نرم و انعطاف پذیرند .

4-قلب کودک نسبت به سالهای قبل سریعتر رشد می کند پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید نگاهی به کتاب آموزش و پرورش دوره های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

پاورپوینت جدید بررسی و ارزیابی انواع چرخ دنده ها و روشهای تولید آن ها

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

}روش های تولید چرخ دنده ها:

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی - 23 اسلاید

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391  و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391  و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391  و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391  و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391  و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پاورپوینت جدید احکام مرتبط قانون بودجه سال1391  و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

} تسویه بدهی شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی

پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

نیاز به اصلاحات
مسائل پیش روی بسیاری از طرح های تامین اجتماعی

سالمندی جمعیت
پایین بودن سن موثر بازنشستگی
سطوح پایین پوشش
ناکافی بودن سود و یا از دست رفتن سرمایه طرح های حق بیمه معین
حمایت ناکافی در برابر ریسک سالمندی و طول عمر در طرح های حق بیمه معین
مشوق ها ی موثر بر رفتارها و انگاره های گمراه کننده

 

اصلاحات بازنشستگی
مدل شیلی
اصلاحات از سال 1981
مشارکت اجباری
انتخاب صندوق بازنشستگی
مبتنی بر نرخ بازگشت (بازده) سالانه
اوراق قرضه برای به رسمیت شناختن حقوق قبلی
سطوح بالای هزینه انتقال
تضمین حداقل حقوق بازنشستگی توسط دولت
هزینه های بشدت بالای تضمین حقوق بازنشستگی


معایب اصلاحات ساختاری
این فرض که مالکیت حساب های انفرادی و مدیریت خصوصی مانع نفوذ دولت و سیاسیون بر منابع صندوق های بازنشستگی می شود عملاً نقض گردیده است. در آرژانتین دولت مدیران صندوق های بازنشستگی را در دوره رکود اقتصادی سال های 2001-02 جهت تامین کسری بودجه از محل سرمایه گذاری این صندوق ها تحت فشار قرار داد، سرانجام دولت منابع مالی صندوق های بازنشستگی خصوصی را در آرژانتین، بولیوی و مجارستان، ملی اعلام کردند.
توقف و یا کاهش قابل توجه تعداد بیمه پردازان نظام بازنشستگی عمومی، موجب ایجاد هزینه های بالای انتقال و همچنین طولانی تر شدن زمان گذار گردید که هزینه های مالی و بدهی های غیر قابل تحملی را بر دولت ها تحمیل کرد. در شیلی، دولت در سال 2010 7/4 درصد از تولید ناخالص داخلی را پس از 30 سال که از انجام اصلاحات ساختاری نظام بازنشستگی می گذرد، بابت هزینه های انتقال اختصاص داد، گرچه که این امر در بولیوی و مجارستان کمتر است، (می توان استدلال کرد که در کشورهای آمریکای جنوبی و کارائیب، هزینه های مالی در بلند مدت بیشتر از وضعیتی است که اصلاحات صورت نمی پذیرفت).
بحران مالی جهانی از سال 09-2007 و کاهش شدید انباشت سرمایه و نرخ های بازده در نظام های بازنشستگی خصوصی موجب افزایش انتقادها و توقف اصلاحات ساختاری بیشتر شده و در برخی از کشورها شاهد انجام اصلاحات مجدد به معنی برگشت از اصلاحات ساختاری و گرایش به نظام های بازنشستگی عمومی می باشیم.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصلاحات مجدد در صندوق های بیمه اجتماعی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي

پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

نشانگرهاي رنگي
اطلاعات مرتبط با ميزان انرژي بر اساس کيلو کالري در هر سهم ماده غذايي يا در 100گرم/ ميلي ليتر مواد غذايي که سهم براي آنها تعريف نشده است.
اطلاعات مرتبط با ميزان نمک (کلريد سديم)، چربي کل، اسيدهاي چرب ترانس، قند (کل قندهاي منو و دي ساکاريد آزاد به غير از پلي اولها) بر حسب گرم در هر سهم مواد غذايي يا 100 گرم / ميلي ليتر مواد غذايي که سهم براي آنها تعريف نشده است.
تعريف سهم يک ماده غذايي
مقداري از ماده غذايي که عموماً در هر وعده توسط فرد مصرف مي‌شود را سهم مي‌گويند.
مثال :
يک ليوان شير معادل240 ميلي ليتر
يک عد کيک معادل27 گرم
تکه گوشت پخته معادل 30گرم
پنير معادل 30 گرم و...
نرم افزار طراحی شده برای تعيين چراغ راهنماي تغذيه اي
مبنای برنامه بر اساس ضوابط برچسب گذاری (آخرين ويرايش در سال 93) می باشد.
در صورت تغيير ضوابط قابل ويرايش می باشد.
برنامه در محيط اکسل طراحی و نوشته شده است.
به سهولت امکان تعيين نشانگرهاي رنگي هر کدام از مواد غذائی وجود دارد.
يک فايل راهنما نيز در مورد شيوه کار با آن اضافه شده است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید چراغ راهنماي تغذيه اي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي - 43 اسلاید

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي - 43 اسلاید

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي - 43 اسلاید

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي

پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

بعضي از دروازه‌هاي مربوط به پروتكل ftp، قابليت رد درخواست‌هاي put و get براي هاست‌هاي مشخصي را دارند.
دروازه‌هاي داده‌اي e-mail امكان جمع‌آوري نامه‌هاو سپس توزيع آن‌ها به كاربرهاي شبكه دروني را دارند. از منظر يك كاربر خارجي، همه كاربرهاي دروني سيستم تنها يك آدرس mail به فرم user@emailhost دارند. ( روش پيشرفته‌تر استفاده از برنامه sendmail )

چرا دروازه داده‌اي؟
پوشش ضعف فيلترينگ بسته‌ها در روترها
برنامه مورد نياز ديوارهاي آتش براي حمايت از سرويس‌هايي مثل
به اين كاربرد، سرويس وكيل و به هاست اجرا كننده آن دروازه داده‌اي مي‌گويند.
امينت بالا و انعطاف‌پذيري در تناقض با كثرت منابع پردازنده‌اي و حافظه‌اي مورد نياز
مزاياي استفاده از دروازه‌هاي داده‌اي

كاهش پيچيدگي قواعد فيلترينگ
تنها سرويس‌هايي كه وكيل دارند! ( سرويس‌هايي كه از نظر آن شبكه قابل اعتماد هستند)
امكان فيلتر كردن پروتكل ارتباطي
مخفي‌سازي اطلاعات داخلي
متد قوي براي

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دروازه‌هاي داده‌اي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی جنگل - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی جنگل - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی جنگل - 48 اسلاید

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اکولوژی جنگل چه است؟
اکولوژی جنگل (Forest ecology ) عبارت از مطالعه ایکوسیستم جنگل می باشد.

ایکولوژی جنگل (Forest ecology) رابطه متقابل بین درختان مختلف، نباتات و موجودات مختلف حیه ای دیگر را جامعه را تشکيل داده است مورد بحث قرار مي دهد وبا رابطه متقابل که بین موجودات زنده و محیط فزیکی ایشان موجود است سروکار دارد

ایکولوژی جنگلات چه است؟
وایکوسیستم بکار خود ادامه خواهد داد.

یک اکو سیستم ساده (simple ecosystem ) از بین رفته میتواند چون اکوسیستم ساده در مقابل عامل واحد آسیب اور مستعد پذیرش می باشد.
در یک ایکوسیستم مخلوط چوب سخت جنگلی، شاید یک نوع درخت توسط مرض از صحنه بیرون شود، ولی درعین حال درختان دیگر جای آنرا میگیرند، و در منبع چوب تیر کدام اتلاف
دربین درختان و عوامل محیطی روابط متقابل چه است؟
کیفیت، شدت و مدت روشنی عملیه ای فتوسنتیکی (photosynthetic) را متاثر می سازد.

روشنی که توسط درختان زیر درختی (understory) اخذ میگردد در رنگ و شدت خود نسبت به درختان بالایی (overstory) که روشنی اخذ می کند کاملاً متفاوت می باشند.

زیر درختی (understory) عبارت از درختان اند که در زیر سایبان (تاج پوشش درختان) درختان قد بلند رشد و نمو می کنند.
درختان بالایی (overstory) عبارت از درختان بالایی اند که درختان قد کوتاه را زیر سایبان خود دارند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی  جنگل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي - 39 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي - 39 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي - 39 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

هر سیگنال حسی پس از ورود به نخاع به دو مقصد جداگانه سیر می کند. 1- یک نخسه به به ماده خاکستری 2- نخسه دیگر به سطوح بالاتر می رود.
نورون های حرکتی قدامی:1-نورون های حرکتی آلفا 2-نورون های حرکتی گاما.
نورون های واسطه ای:30برابر نورون حرکتی-1500ایمپالس در ثانیه.
زماني كه اين نرونها تحريك ميشوند يك انتقال دهنده عصبي ازاد ميكنند كه اثر مهاري بر نرونهاي حركتي دارد كه به عضلات مخالف عضله كشيده شده عصب دهي ميكند
به اين مهار چون دو سيناپس دارد دو سيناپسي ميگويند.
نرون رابط Ia درونداد همگرا را طوري پردازش ميكند كه عضلات مخالف به ميزان مناسب مهار شوند.
تكاليف مختلف به درجات متفاوتي از مهار عضله مخالف وفعاليت عضله موافق نياز دارد.
سلول رنشو :نرونهاي رابطي كه مستقيما با نرونهاي حركتي آلفا و نرون رابط مهاري Ia سيناپس برقرار مي كند.
درونداد حاصل همگرايي را از دروندادهاي قطعه اي ونزولي مختلف دريافت مي كند ولي درونداد اصلي رااز نرون حركتي آلفا دريافت مي كند.
هر سلول رنشو به يك نرون حركتي آلفا پيام رساني مي كند و اين نرون حركتي آلفا علاوه بر اينكه تارهاي عضلاني خارج دوكي را عصب دهي ميكند مستقيما به عقب بر مي گردد وسلول رنشو را عصب رساني مي كند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین - 75 اسلاید

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین - 75 اسلاید

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین - 75 اسلاید

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

سم شناسی صنعتی :
شاخه ای از سم شناسی که اختصاصا در محیطهای کار و صنایع به بررسی و مطالعه مواد شیمیایی ، تجسس و شناسایی ، چگونگی تاثیر آنها ، جستجو در محیط کار و نزد افراد ، نمونه برداری ، آزمایشات لازم و تعیین مقدار آنها و سپس مقایسه با استانداردها می پردازد و جزیی از علوم بهداشت صنعتی یا حرفه ای محسوب می شود.

هدف :

1- شناخت سموم ، خواص و چگونگی تاثیر آنها بر بدن انسان (نحوه تماس ، ورود ، انتشار ، جذب و دفع آنها)
2- شناخت انواع مسمومیت ها و بیماری های ناشی گردوغبار مواد شیمیایی و سمی
3- تجسس ، نمونه گیری ، تعیین مقدار سموم در محیط کار و نزد انسان و نیز مقایسه نتایج با استانداردها و ارائه توصیه های بهداشتی

اثرات سم بر روی بدن :

اثرات موضعی
اثراتی هستند که معمولا در محل ورود سم به بدن یا در محل تماس سم با بدن بوجود می آیند.
به عنوان مثال اثر مواد سوزاننده مثل قلیاها بر روی پوست یا قرمزی چشمها، تحریک مجاری تنفسی و تحریک دستگاه گوارش

اثرات سیستمیک
اثراتی هستند که پس از جذب و توزیع سموم در بدن بوجود می آیند.
به عنوان مثال پلی وینیل کلرید در عروق کبدی ایجاد سرطان می کند و استنشاق بخارات بنزن می تواند موجب ایجاد لوسمی شود .
انواع مسمومیت ها بر اساس شکل ایجاد :
1- مسمومیت اتفاقی : در اثر اشتباه ، بی دقتی و عدم اطلاع ایجاد می شود.اغلب به صورت خوراکی و سپس استنشاقی اتفاق می افتد.
2- مسمومیت عمدی : عمدتا از طریق خوراکی و تزریقی ایجاد می شود. آثار سم اغلب در معده ، روده و سایر جوارح جستجو می شود.
مسمومیت به قصد انتحار و خودکشی
مسمومیت جنایی
3- مسمومیت شغلی : در اثر تماس و یا کار با ماده سمی و زیان آور و در مدت نسبتا طولانی دچار عوارض و عائم مسمومیت می شود. اغلب به صورت مزمن و از طریق استنشاق و پوستی حاصل می شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید سم شناسی و آشنایی با فلزات سنگین از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار

پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

فراورده ها از نظر میزان تفاوت
فراورده های مشابه با تفاوت های اندک
فراورده های غیر مشابه با تفاوت های زیاد
خرید از محل خانه
از راه کاتولوگ هایی که به خانه ها فرستاده می شوند.
سفارش مستقیم پستی و دریافت در خانه
خرید به کمک برنامه های تلویزیونی
پیشنهاد های فروش در روزنامه ها، مجله ها، رادیو و تلویزیون
بازاریابی تلفنی و تماس با خانه ها
سفارش از راه اینترنت
ترویج و پیشبرد فروش
تبلیغات ( آگهی ها، رویه بیرونی بسته ها، بروشور، پوستر و...)
پیشبرد فروش ( نمایشگاه های بازرگانی، کوپن تخفیف، مسابقه ها و...)
روابط عمومی (گزارش های مطبوعاتی، برنامه های حمایتی، سمینارها و ...)
نیروی فروش ( برنامه های پاداش دهی، عرضه نمونه ها، دیدارهای ویژه فروش و ...)
فروش حضوری ( با کاتالوگ،با پست، فروش الکترونیکی و ... )

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید کاتلر در مدیریت بازار از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك

پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

1- مواد منفجره مانند انواع بمبها ، مينها ،راكتها و آمونيوم
2- گازها: اغلب گازها داراي بوي نافذ بوده و به مقادير ناچيزي پس از انتشار قابل تشخيص ميباشند .
بعضي از آنها در رنگهاي خاصي بوده و در غلظتهاي معين اين رنگ را ميتوان تشخيص داد :
گاز كلر با رنگ سبز و بوي نافذ و خفه كننده
اكسيد ازت به رنگ زرد خرمايي و محرك و سرفه آور
بخارات برم قهوه اي خرمايي و خفه كننده است
عده اي از گازها بي بو وبي رنگ ميباشند كه در صورت سمي بودن بسيار خطرناكندچون گاز مونواكسيد كربن
گازها از لحاظ خطر زايي شامل :
- گازهاي خفه كننده : بوتان – مونواكسيد كربن – اكسيژن فشرده – نيتروژن فشرده ، اكسيد اتيلن ، كلريد اتيلن ،و........
- گازهاي قابل اشتعال : استيلن ، هيدروژن
- گازهاي سمي : كلر ، بروميد متيل ، اكسيد نيتريك
- گازهاي خورنده : اكسيد هاي گوگرد
- گازهاي غير قابل اشتعال و غير سمي : دي اكسيد كربن ، نيتروژن
5- مواد سمي : آرسنيك ، نيترات جيوه ، سولفات جيوه ، نيكوتين ، پتاسيم وسرب و........
6- مواد ميكروبي : موادي كه با انتقال عوامل بيماريزا از قبيل باكتريها ، ويروسها ، قارچها و..... موجب بروز بيماريهاي عفوني در انسانها و حيوانات ميگردند چون نمونه هاي باكتري
7- مواد راديو اكتيو : مواد راديو اكتيو مواد يكه با ايجاد تشعشعات از خود سلامت انسانها و حيوانات و بطور كلي محيط زيست را بخطر مي اندازند مانند اورانيوم

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید مواد شيميايي خطرناك از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید دارو درمانی - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دارو درمانی - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دارو درمانی - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

دارو:ماده ای است که پس از ورود به بدن موجود زنده به تعدیل و اصلاح عملکردهای بدن وی منجر میشود
عواملي كه بر عملكرد داروها تاثير می گذارند
عوامل و توجهات مربوط به رشد:
افراد مسن،نوزادان،بارداری ،شیردهی
وزن
عوامل ژنتيك و فرهنگي :تفاوت تظاهرات دارويي در گروه هاي (آنتروپولوژی) مختلف قومي و نژاد
محيط :بيماري كه داروي مسكن را در يك محيط فعال و پر سر و صدا دريافت مينمايد نميتواند كاملا از فوائد آن دارو استفاده نمايد  
زمان دارو دادن، پاتولوژي،
عوامل رواني: انتظاراتي كه بيماران از تاثيرات دارو دارند پلاسبو(ماده ایی بی اثر و غیر فعال دارو نما:
ã˜ÇäیÓã Úãá ÏÇÑæåÇ
فارماکودینامیک:فرآیندی که طی آن دارو فیزیولوژی سلول را تغییر می دهد
فارماکوکینتیک:مطالعه حرکت مولکول های دارو در بدن در ارتباط با جذب،پخش و متابولیسم دفع
جذب:فرآیندی که طی آن دارو از محل ورود به داخل بدن به جریان خون راه یابد
متابولیسم:شکستن دارو و تبدیل آن به شکل غیر فعال(کبد اولین مکان)
دفع:بعد از متابولیسم اتفاق می افتد(کلیه،ریه،روده و
ÇÌÑÇی ی˜ ÏÓÊæÑ ÏÇÑæیی
نام بیمار:از نام کامل استفاده کنید
تاریخ و زمان دستور: به خصوص داروهایی که در زمان خاص باید استفاده شوند
نام دارو:معمولا ژنریک
مقدار دارو:برای استفاده در منزل:واحد اندازه گیری ظروف خانگی
روش تجویز:خوراکی
Sub lingualزیر زبانی:
Subcutaneous: تزریق زیر جلدی
تزرق عضلانی،تزریق داخل جلدی،تزریق وریدی-روش استفاده پوستی،واژینال،رکتال و..
Bid,Tid,qid,daily,q6h,…تعداد دفعات تجویز:
امضا فردی که دارو را تجویز و ثبت کرده است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دارو درمانی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دارو درمانی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی - 30 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی

پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

كلمه طيبه :
عقايد حقه‌اي كه ريشه‌اش در اعماق قلب ودر نهاد بشر جاي دارد.
قول به وحدانيت خدا و استقامت بر آن ، بيان قول حقي است كه داراي اصلي ثابت است و به همين جهت از تغيير و زوال و بطلان محفوظ است و آن اصل ، خداي عزاسمه و يا زمينه حقايق است و آن اصل داري شاخه ‌هائي است كه بد,ن هيچ مانع و عايقي از آن ريشه جوانه مي‌زند و آن عبارت است از معارف حقه فرعيه، و اخلاق پسنديده و اعمال صالحه كه مومن حياه طيبه خود را بوسيله آنها تامين مي‌كند و عالم بشريت و انسانيت بوسيله آنها رونق و عمارت واقعي خود را مي‌يابد و همانهاييكه با سير نظام كون كه منتهي به ظهور انسان ( البته انسان منظور بر اعتقاد حق و عمل صالح ) مي‌گردد سازگاري و موافقت دارند ( و هر چه كه غير اين معارف باشد در مبدا عالم جوانه نزده و با حياه طيبه انساني و با سير نظام كوني سازگار نيست
و همچنين هر كلمه حق و هر عمل صالحي مثلش اين مثل است كه اصلي ثابت و فروعي پررشد و نما وثمراتي طيب و مفيد و نافع دارد.
و مثل در آيه شريفه شامل همه آنها مي‌شود و اي بسا نكره ( بدون الف و لام ) آمدن كلمه طبيه براي همين بوده كه عموميت را برساند.
چيزيكه هست مقصود از آن در آيه شريفه بطوريكه از سياق بر مي‌آيد عموم نيست. بلكه مقصود از كلمه طيبه همان اصل توحيد است كه ساير عقايد حقه بر اساس آن و روي آن تنه جوانه مي‌زند .و فضايل اخلاقي هم از آن جوانه‌ها منشعب مي‌شود و همچنين اعمال صالحه به صورت ميوه از آنها سر مي زند.
تفسير الميزان – تاليف علامه طباطبايي – ترجمه استاد سيد محمد باقر موسوي همداني – جلد ( 12 ) – صفحات 76-74
اخلاقيات در مكاتب انساني
2- تدوين حقوق جنگ (حقوق لاهه):كنوانسيون هاي منعقده در لاهه در سال هاي 1899و1907
3- تدوين حقوق بشردوستانه(حقوق ژنو) كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو مصّوب 12 اوت 1949شامل:
كنوانسيون اول-بهبود سرنوشت مجروحين وبيماران نيروهاي مسّلح هنگام اردو كشي(جنگ هاي زميني)
كنوانسيون دوم-بهبود سرنوشت مجروحين وبيماران وغريقان نيروهاي مسّلح(جنگ هاي دريائي)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اخلاقیات در ادیان الهی و مکاتب انسانی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های عمومی پیامبران - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران

پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

فهرست مطالب
اصول مشترک :
وحی
دعوت به توحید
دعوت به وحدت
دعوت به عدالت اجتماعی
مبارزه و درگیری با اهل نفاق و استبداد
ویژگی های عمومی پیامبران
مظهریت غفران و رحمت الهی
عصمت
اخلاص
حسن خلق
6- دعوت به وحدت
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿آل عمران:103﴾
و همگی به رشته دین خدا چنگ زده و به راههای متفرق ( مدعیان دین ساز ) نروید
و به یاد آرید این نعمت بزرگ خدا را که شما با هم دشمن بودید خدا در دلهای
شما مهربانی و الفت انداخت و به لطف خداوند همه برادر دینی یکدیگر شدید در
صورتی که در پرتگاه آتش بودید خدا شما را نجات داد باری بدین مرتبه وضوح و
بدین پایه کمال خداوند آیاتش را برای راهنمایی شما بیان می کند باشد که به
مقام سعادت هدایت شوید
آلکسیس کارل :
یک کودک ابله و گیج و ترسو و کاهل را نمی توان با پرورش و تربیت به یک مرد فعال ، یا یک زمامدارمقتدر و جسوری تبدیل کرد ، خصایصی چون فعالیت و تهور و روح حادثه جویی کاملاً زائیده ی محیط نیست و شاید محیط بر روی آنها اثری ندارد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول مشترک و ویژگی های  عمومی پیامبران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد - 31 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد

پاورپوینت جدید اختلالات ناشي از كمبود يد

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

¡يد يكي از اجزاي متشكله هورمونهاي تيروئيدي T4 و T3 است. اين هورمونها براي رشد و تكامل فيزيكي و رواني درحيوانات و انسانها ضروري هستند.

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی

پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی

پول شما و زندگی شما 

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

عبارت تشخیصیDiagnosis
داده های مربوط به تشخیص ، مهم ترین داده های پرونده پزشکی محسوب می شوند.که معمولا در قالب عبارت تشخیصی مستند می گردد.
عبارت تشخیصی موضوع پرونده را مشخص کرده و بایستی توسط پزشک معالج به طور کامل نوشته شود.
از نظر سازمان جهانی بهداشت WHO مسئولیت ثبت تشخیص کامل بعهده پزشک معالج می باشد.


Main condition
تعریف: وضعیتی است که در پایان دوره مراقبتی تشخیص داده شده و دلیل نیاز بیمار یا مراجعه کننده به درمان و یا رسیدگی بوده است.
اگر بیش از یک وضعیت در پایان دوره مراقبت بیمار وجود داشته باشد:
1- وضعیتی که بیشترین استفاده از امکانات و منابع و یا بیشترین مراقبت را به خود معطوف داشته باشد.
2 - از نظر پزشکی وخیم تر بوده و یا از شدت بیشتری برخوردار بوده باشد.
3-چنانچه در پایان

نکات مهم در ثبت تشخیص نئوپلاسم ها
اولیه یا ثانویه بودن نئوپلاسم
ثبت نئوپلاسم در سابقه خانوادگی در صورت وجود
استفاده از نوشتارهای نیازمند تفسیر در تشخیص
چنانچه پزشک با چند نئوپلاسم اولیه مستقل و با شدت یکسان روبرو گردد ، ثبت اولیه بودن نواحی مختلف در شرح تشخیص ضروری است .
Myeloma and Adenocarcinoma of Prostate ( both Primary Site )

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول تشخیص نویسی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان

پاورپوینت جدید ساختمان چشم انسان

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

ž

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اجزای فرعی چشم

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن - 45 اسلاید

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن

پاورپوینت جدید تعادل در تغذیه و کنترل وزن

پول شما و زندگی شما 

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

علم تغذیه: رساندن مواد غذایی به بدن به میزان مناسب و انتخاب انواع غذاهایی که احتیاجات روزانه به عوامل مغذی را برآورده سازد.

 

تعادل در تغذیه: سه نوع تعادل در تغذیه وجود دارد:

.1تعادل مثبت انرژی: هر گاه مقدار انرژی (کالری) دریافتی از مواد غذایی بیشتر از مقدار انرژی مصرفی روزانه باشد

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم

پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم

پول شما و زندگی شما

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

دیستوشی
تعریف: لیبر دشوار، پیشرفت آهسته غیرطبیعی زایمان
شایعترین علت سزارین اولیه است.
اتیولوژی: 1) انقباض: اختلال عملکردی (Uterine dysfunction)
2) Passage: اشکال در لگن استخوانی یا بافت نرم
3) Passenger: CPD، پرزانتاسیون غیرطبیعی، آسنکلیتیسم


مرحله صفر: این مرحله قبل از لانه گزینی شروع و تا اواخر بارداری ادامه خواهد یافت.( 95 درصد طول بارداری)
تمایل ذاتی میومتر رحم برای انقباض به حالت تعلیق در می آید.بنابر این عضلات میومتر به تحریکات پاسخ نداده و نوعی فلجی نسبی در رحم ایجاد خواهد شد.
سفت باقیماندن سرویکس برای تداوم مرحله صفر وضع حمل ضروری است.
دیلاتاسیون و بی کفایتی سرویکس سبب پیامدهای نامطلوب بارداری خواهد شد.
نکته: در طی مرحله سکون تعدادی انقباض داریم.اما این انقباضات سبب دیلاتاسیون و افاسمان نمی شود.( انقباضات براکستون هیکس)
این انقباضات محدود به قسمت تحتانی شکم و کشاله ران بوده ، نزدیک به پایان ترم و در زنان مولتی پار شایعتر هستند.
گاهی به انقباضات براکستون هیکس لیبر کاذب نیز گفته می شود.

 

مرحله 2 وضع حمل همان مرحله لیبر است.
 
طول مرحله اول زایمان: از شروع انقباضات مطلوب تا زمان کامل شدن دیلاتاسیون سرویکس بر حسب دقیقه تعریف می شود.این مرحله خود شامل دو فاز نهفته و فعال است.

طول مرحله دوم زایمان: از دیلاتاسیون کامل سرویکس تا خروج جنین بر حسب دقیقه تعریف می شود.

طول مرحله سوم زایمان : از خروج جنین تا خروج جفت بر حسب دقیقه تعریف می شود.

 

 

دیستوشی
تعریف: لیبر دشوار، پیشرفت آهسته غیرطبیعی زایمان
شایعترین علت سزارین اولیه است.
اتیولوژی: 1) انقباض: اختلال عملکردی (Uterine dysfunction)
2) Passage: اشکال در لگن استخوانی یا بافت نرم
3) Passenger: CPD، پرزانتاسیون غیرطبیعی، آسنکلیتیسم


مرحله صفر: این مرحله قبل از لانه گزینی شروع و تا اواخر بارداری ادامه خواهد یافت.( 95 درصد طول بارداری)
تمایل ذاتی میومتر رحم برای انقباض به حالت تعلیق در می آید.بنابر این عضلات میومتر به تحریکات پاسخ نداده و نوعی فلجی نسبی در رحم ایجاد خواهد شد.
سفت باقیماندن سرویکس برای تداوم مرحله صفر وضع حمل ضروری است.
دیلاتاسیون و بی کفایتی سرویکس سبب پیامدهای نامطلوب بارداری خواهد شد.
نکته: در طی مرحله سکون تعدادی انقباض داریم.اما این انقباضات سبب دیلاتاسیون و افاسمان نمی شود.( انقباضات براکستون هیکس)
این انقباضات محدود به قسمت تحتانی شکم و کشاله ران بوده ، نزدیک به پایان ترم و در زنان مولتی پار شایعتر هستند.
گاهی به انقباضات براکستون هیکس لیبر کاذب نیز گفته می شود.

 

مرحله 2 وضع حمل همان مرحله لیبر است.
 
طول مرحله اول زایمان: از شروع انقباضات مطلوب تا زمان کامل شدن دیلاتاسیون سرویکس بر حسب دقیقه تعریف می شود.این مرحله خود شامل دو فاز نهفته و فعال است.

طول مرحله دوم زایمان: از دیلاتاسیون کامل سرویکس تا خروج جنین بر حسب دقیقه تعریف می شود.

طول مرحله سوم زایمان : از خروج جنین تا خروج جفت بر حسب دقیقه تعریف می شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اختلالات عملکردی رحم از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران - 10 اسلاید

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

آموزش سلامت به مددجو
فرایندی است:
هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده
به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد
تغییر در آگاهی، نگرش و مهارت مددجو
افزایش صلاحیت و توانایی مددجو در مراقبت از خود
افزایش سطح سلامت و رفاه وپیشگیری از عوارض بالقوه
در برگیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی
مزایای آموزش سلامت به مددجو
افزایش رضایتمندی بیماران
کاهش اضطراب بیمار
کاهش دوره بستری
افزایش نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی
کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی
بهبود کیفیت زندگی بیمار
کاهش بروز عوارض بیماری
افزایش توانمندی و مشارکت مددجو در برنامه های درمانی و مراقبتی
افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره
تکمیل برنامه های درمانی
کاهش پذیرش مجدد بیماران
سوپروایزرآموزش سلامت
داشتن مدرک کارشناسی ارشد (با گرایش پرستاری یا آموزش بهداشت)
داشتن سابقه کار بالینی حداقل 5 سال
آشنایی با مهارتهای هفتگانه کامپیوتر
تسلط نسبی به زبان انگلیسی (جهت بررسی متون و منابع لاتین )
توانایی هدایت اجرایی برنامه های آموزش سلامت
توانایی تهیه جزوات، پوسترها، فیلم­ها و پمفلت های آموزشی

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده - 38 اسلاید

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده

پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

طراحی مکانیسم
ویژگی های مورد انتظار یک مکانیسم
همگرایی/ تضمین موفقیت : یعنی در پایان حتما توافق حاصل شود.
حداکثر کردن رضایت اجتماعی (social welfare) : یعنی جمع سودمندی (utility) تمامی شرکت کنندگان حداکثر شود.
Pareto efficiency : نتیجه یک مذاکره Pareto efficient است اگر هیچ نتیجه دیگری وجود نداشته باشد که در آن یک عامل بیشتر سود کند بدون این که هیچ عامل دیگری ضرر کند. یعنی اگر نتیجه یک مذاکره Pareto efficient نباشد آن گاه در آن نتیجه ای وجود دارد که در آن حداقل یک عامل می تواند سود کند در حالی که سایر شرکت کنندگان در مذاکره را بدون ضرر دادن به آنها همچنان راضی نگه می دارد.
عقلانیت فردی: یعنی این که تابعیت از قوانین مکانیسم بهترین علاقه مندی (best interest) برای شرکت کنندگان آن محسوب شود. اگر مکانیسمی دارای این ویژگی نباشد انگیزه و دلیلی برای شرکت در آن برای عامل ها وجود نخواهد داشت
پارامترهای مزایده
الاها می توانند
دارای ارزش خصوصی (private) باشند. یعنی مثلا کالا برای تعدادی از عامل ها ارزشمند تر است.
دارای ارزش عمومی (public/common) باشند. یعنی آن کالا برای تمامی پیشنهاد دهندگان ارزش یکسانی دارد.
دارای ارزش وابسته (correlated) باشد. یعنی ارزش کالا برای یک عامل هم بستگی به عوامل خصوصی خود عامل و هم بستگی به ارزش آن کالا برای سایر عامل ها دارد.
تعیین برنده مزایده می تواند
اولین قیمت (first price) باشد. یعنی عاملی که بیشترین قیمت را می دهد برنده است و کالا را به همان قیمتی که پیشنهاد کرده است می خرد.
دومین قیمت (second price) باشد. یعنی عاملی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده است، کالا را به مقدار دومین قیمت بالای پیشنهادی می خرد.
مذاکره (ادامه)
تقسیم بندی مذاکرات از نظر تعداد ویژگی (attribute) های مورد مذاکره
تک موضوعی (single issue): نسبت به عاملها متقارن (symmetric) است. یعنی اگر یک نتیجه برای یک عامل ترجیح داشته باشد، آنگاه برای عامل دیگر ترجیح کمی دارد.
مثال: دو عامل فقط روی قیمت یک کالا مشغول مذاکره باشند.
چند موضوعی (multiple issue): در این گونه مذاکرات، عاملها بجای مذاکره بر روی ارزش تنها یک ویژگی، بر روی ارزشهای چند ویژگی مشغول مذاکره هستند.
مثال: خرید یک ماشین که عوامل مختلفی مانند قیمت، مدت گارانتی، تجهیزات مختلف آن مانند ضبط صوت، سیستم تهویه و ... در مذاکره دخیلند.
مذاکرات چند موضوعی دارای فضای حالات پیشنهاد نمایی هستند. مثلا اگر n متغیر بولی داشته باشیم حالت امکان پذیر است. یا اگر هر متغیر بتواند m مقدار بگیرد حالت امکان پذیر است. بنابراین نمی توان تمامی حالات را بررسی کرد.
مثال های دنیای واقعی: مذاکرات گرفتن وام، مذاکرات سیاسی،

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اتخاذ تصمیم عقلانی بصورت توزیع شده از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید الگو های ساختاری اتم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید الگو های ساختاری اتم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید الگو های ساختاری اتم - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم

پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم

پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم

پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم

پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم

پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

معادله شرودینگر بر اساس مکانیک کوانتوم
شرودینگر با بکار بردن رابطه دوبروی معادله ای برای توصیف الکترون بر مبنای خصلت موجی آن بیان کرد، که این
معادله به صورت تابع موجی بود.

در مکانیک کوانتوم هر الکترون با چهر عدد کوانتومی مشخص می شود.

1- عدد کوانتومی اصلی n ...،1،2،3n=

2- عدد کوانتومی فرعی l (1-n)،...،0،1،2l=

3- عدد کوانتومی مغناطیسی ml l+ ml= -l, …,

4- عدد کوانتومی اسپین ms 1/2+ ،1/2- ms=

نام عناصر
1- ازخاصیت آن عنصر
2- از نام مکانی که آن عنصر در آن مکان کشف شده است
3- از نام کانی که شامل آن عنصر است
4- از کاربردی که آن عنصر دارد
چگالی گازها
در فشارهای پایین نسبت چگالی ایده آل دو گاز نسبت بهم مساوی نسبت جرم مولکولی دو گاز بهم است.
اگر چگالی ایده آل گاز نئون برابر 0.904 g/Lit باشد و چگالی ایده آل گاز اکسیژن مولکولی برابر 1.428 g/Lit و جرم مولکولی آن برابر 31.998 g باشد. جرم اتمی نئون را حساب کنید.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید الگو های  ساختاری اتم از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن

پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

برای بردن پژوهش به مدرسه باید
به تحقق مدرسه پژوهنده و یادگیرنده فکر کنیم!
مدارس پژوهنده چه هستند ؟
مدارس پژوهنده در واقع نگاه به مدرسه به عنوان موجودي زنده ، و سازماني هوشيار و دايما در حال يادگيري و رشد است .
در مدارس پژوهنده هيچ عنصري بي نياز از يادگيري و پژوهش تلقي نمي شود . همه عناصر معلم ، دانش آموز ، مدير و ساير كاركنان پژوهش و يادگيري را وظيفه خود مي دانند و در اين زمِينه بطور جدی احساس نياز می کنند .
مدارس پژوهنده محل اتصال و تلاقی انواع اشكال پژوهش آموزشي براي پيشبرد اندیشه پژوهش و يادگيري براي همه است .
مدرسه پژوهنده ،فضايي ايجاد می کند تا در آن پژوهش ، خلاقيت و نوآوری براي حل مسايل تشويق شود . اين موضوع باعث مي شود كه مدرسه تبديل به يك" كارخانه فكر"شود. در چنين فضايي اصل " ما مي توانيم " مورد تشويق قرار مي گيرد .
در این مدرسه ، همواره جريان خروشاني از پژوهش، نوآوري‌ها و فرايندهاي جديد براي توسعه يادگيري، به چشم مي‌خورد
پژوهشهای معلم محور:
معلم بعنوان پژوهشگر
ساليان درازی است که پژوهش آموزشی در تسلط شيوه‌های كلاسيك و کمی بوده است اما اجرای اين دسته از پژوهش‌ها به معلم و تدريس وی کمک درخوری نکرده است. بنابراين جنبش معلم متفکر و پژوهنده رويکرد دیگری را برای تامین نیازهای خود برگزيده است.
پژوهش‌های معلم محور مبتنی بر موضوعات مرتبط با کلاس درس است و فرايند پژوهش، مبتنی بر جست‌وجو و اکتشاف در موضوعات اساسی کلاس درس برای توسعه يادگيری در ميان دانش‌آموزان است.
رويكرد، معلم پژوهنده هم به توسعه حرفه‌ای معلمان کمک می‌کند و هم مشارکت فعال آنها را در حل مشکلات موجود در کلاس درس فراهم می‌سازد
معلمان مشتاق و متعهد
درگروههاي درس‌پژوهي اگر اعضاي آن به اجبار مشاركت كنند به موفقيت نمي‌رسند. معلمان بايستي مشتاق صحبت كردن درباره نظرات و روشهايشان بوده و علاقه‌مند به همكاري با يكديگر باشند. از دانش‌آموزان ياد بگيرند، روش تدريسشان را تغيير دهند، ايده‌هاي جديد را امتحان كنند. نيازي به اعتقاد و باور حقيقي معلمان در ابتدا نمي‌باشد، اما چنانچه درس‌پژوهي را به عنوان كار اجباري بجاي داوطلبانه انجام دهند، احتمالا تلاشها به يك برنامه مؤثر و پايدار منتهي نمي‌شود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید درس پژوهی و راههای توسعه آن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای - 138 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای - 138 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای - 138 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای

پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

تعريف اخلاق:
در فرهنگ دهخدا اخلاق عبارت است از دانش بدخويي ونيک خويي ها.
- اخلاق بطور ساده و خلاصه شامل شناخت صحيح از ناصحيح و آنگاه انجام صحيح و ترک ناصحيح است.(سلطاني ،1382)
- اخلاق عبارت است از يک سلسله خصلتها و سجايا وملکات اکتسابي که بشر آن را بعنوان اصول اخلاقي مي پذيرد.(مطهري،1367)
انواع اخلاق :

1- اخلاق فطري و طبيعي :
صفات فطري ، غرايز و احساسات و استعدادهايي است كه در طبيعت انسان آفريده شده و اختيار و عمل در تحصيل آن هيچ‌گونه دخالتي ندارد. مانند حس خداجويي، كنجكاوي، عدالتخواهي و حبّ كمال و . . .

2- اخلاق اكتسابي و اختياري :
صفات اكتسابي آن گونه صفاتي را گويند كه در مقام عمل و اختيار به تدريج براي انسان حاصل مي‌شود. چنانچه از استعدادها و صفات خدا داده خوب بهره‌برداري نشود، صفات اكتسابي بد خواهد شد. در اين مرحله ، صفات و ملكات خوب را فضايل و مكارم اخلاق و صفات وملكات بد را رذايل اخلاق مي‌نامند.

حسن خلق
از علل بسيار مهم و پرارزشى كه در زيبايى باطن نقش بسزايى دارد و در سالم سازى حالات و حركات سهم قابل توجهى را داراست ، حسن خلق است ، كه پيامبر بزرگ اسلام از آن تعبير به برگ درخت دين كرده است .
اخلاق نيكو از حقايق عظيم است.
از هيچ حكمى از احكام فقهى در قرآن مجيد با وصف عظيم ياد نشده است . در قرآن صوم عظيم ، صلاة عظيم ، جهاد عظيم و حج عظيم نيامده است ، ولى صفت عظيم همراه اخلاق ذكر شده است :
( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ) .
و راستى كه تو را خويى والاست .
( وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ) .
و اگر بداخلاق و سنگدل و خالى از رأفت و رحمت و رفق و مدارا بودى ، هر آينه از پيرامونت پراكنده مى شدند 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اخلاق و اخلاق حرفه ای از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت - 28 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت - 28 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت - 28 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت

پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

انواع وحی در قرآن
2- وحی به آسمان و زمین
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا
وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿فصلت:12-11﴾

پس آهنگ آفرینش آسمان کرد و آن بخاری بود ، پس به آن و به زمین فرمود :
خواه نا خواه بیائید . آن دو گفتند: با میل و رغبت آمدیم . پس آنها را به صورت
هفت آسمان در دو روز ، مقرر داشت و در هر آسمان کار مربوط به آن را
می فرمود و آسمان این دنیا را به چراغ ها آذین کردیم و آن را نیک نگاه
داشتیم ؛این است اندازه گیری آن نیرو مند دانا .
3- وحی (الهام غریزی ) به زنبور عسل
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ* ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا
شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
﴿نحل:69-68﴾
پرور دگار تو به زنبور عسل وحی (الهام غریزی ) کرد که از کوه ها و
درختان و دار بست هایی که (مردم) می سازند ، خانه هایی برای
خود درست کن ،پس از همه میوه ها بخور و راه های پروردگارت را
به راحتی بپیما؛آن گاه از درون شکم آنها ، شهدی که به رنگهای گوناگون
است بیرون می آید که در آن برای مردم درمانی است . به راستی در این برای
مردمی که تفکر می کنند نشانه قدرت الهی است
1- وحی به معنایی که مناسب نبوت و رسالت است
كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
﴿نساء:163﴾
چنانکه ما به نوح و پیمبران بعد از او و همچنین به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و
یعقوب و اسباط ( فرزندان یعقوب که دوازده سبط بودند ) و عیسی و ایوب و
یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم بر تو نیز وحی فرستادیم و به داوود هم
زبور را عطا کردیم.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول عقاید نبوت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا

پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

مدل كنترل دسترسي مدل رابطه‌اي
اغلب مدل‌هاي كنترل دسترسي و مجازشماري موجود براي مدل رابطه‌اي تعريف شده‌اند.

واحد كنترل دسترسي براي مدل رابطه‌اي
رابطه (Relation)
خصيصه يك رابطه (Attribute of a relation)
زيرمجموعه‌اي از تاپل يك رابطه (Subset of a tuple of a relation)
مفاهيم كلي در كنترل دسترسي(ادامه)
قاعده مجازشناسي ضمني
استنتاج قواعد مجازشناسي بر اساس روابط حاكم بر دامنه اشياء (O)
اگر يك كاربر مجاز به خواندن يك كلاس باشد، مجاز به خواندن تمام نمونه‌هاي آن نيز مي‌باشد.
استنتاج قواعد مجازشناسي بر اساس روابط حاكم بر دامنه عامل‌ها (S)
يك مدير به تمام اطلاعات در دسترس كارمندش دسترسي دارد.
استنتاج قواعد مجازشناسي بر اساس روابط حاكم بر دامنه اَعمال (A)
يك كاربر مجاز به تغيير يك شيئ داده‌اي مجاز به خواندن آن هم هست
مدل ORION – قواعد استنتاج (ادامه)
(3) دامنه اشياء
دو نوع سلسله‌مراتب
شماي اشياء : AOS
شبكه (Lattice) اشياء: AOL بر اساس رابطه ارث‌بري بين اشياء

تعريف 10
تابع c به صورت زير تعريف مي‌شود:

 


اين تابع نشان مي‌دهد كه انجام چه اَعمالي به صورت معنايي بر روي چه اشيائي ممكن مي‌باشند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید مدل كنترل دسترسي پايگاه‌ داده‌هاي شی گرا از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی - 11 اسلاید

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی

پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

فرمول ترکیبات یونی و کووالانسی
فرمول در ترکیبات یونی نشان دهنده ساده ترین نسبت یون ها در بلور یا شبکه است
فرمول در ترکیبات کووالانسی بیانگر یک واحد مشخص است که مولکول نامیده می شود
و وجود خارجی دارد
چگونگی ایجاد پیوندهای کووالانسی چند گانه
در صورتی که دو اتم بیش از یک زوج الکترون به اشتراک بگذارند در این حالت گفته می شود
که اتم ها به وسیله پیوند چندگانه به یکدیگر متصل شده اند
بار قرار دادی
(تعداد الکترون های نا پیوندی) - (تعداد الکترون های مشترک) ½ -(تعداد الکترون های ظرفیتی) =بار قرار دادی
بار قرار دادی را در NH4 برای اتم های نیتروژن و هیدروژن حساب نمایید
مثال

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید پیوند کووالانسی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان - 68 اسلاید

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

در :
به طور كلي در به جزئي از ساختمان گفته مي شود كه با باز و بسته شدن فضاهاي مختلف خارجي و داخلي را به يكديگر مرتبط و يا مجزا مي نمايد . و امكان دسترسي و در بعضي موارد عبور نور و تبادل هوا را ممكن يا نا ممكن مي نمايد ،لذا در را مي توان ديوار موقتي خواند كه در در گاهي قرار مي گيرد و آن را مي توان براي ايجاد دسترسي ،باز كرد و براي حفظ حريم خصوصي و ايمني بست . وظيفه اوليه در ايجاد امكان دسترسي است و وظايف ثانويه آن به عنوان بخشي از ديوار بر حسب مكان و موقعيت آن عبارت است از :
1-مقاومت و پايداري
در به هر صورتي كه باشد بايد از مقامومت كافي براي تحمل وزن خود و ضربات و آسيبهاي ناشي از استفاده نادرست برخوردار باشد و براي باز و بسته شدن آسان و كامل از پايداري كافي شكلي برخوردار باشد .
تنكه
قسمت صفحه مانندي از در كه ما بين دو وادار قرار مي گيرد را تنكه مي نامند .
پاخور
يال پاييني لنگه در كه معمولا پهنتر از يالهايي جانبي بوده و به منظور جلوگيري از صدمه ديدن در از ضربه پيش بيني مي شود .
شيشه خور
شيشه خور قسمتي از يالهايي در است كه شيشه بر روي آن تكيه مي كند بنابراين داراي جزئيات مناسب براي نصب شيشه است .
دماغه
قسمتي از لنگه در يا پنجره كه روي نماي قاب قرار مي گيرد و بالعكس قسمتي از قاب كه در نما روي لنگه در قرار مي گيرد را دماغه مي نامند دماغه به منظور جلوگيري از نفوذ هوا به داخل و همچنين حركت بيش از اندازه لنگه در پيش بيني مي شود
پنجره
پنجره قسمتي از ديوار است كه امكان ورود نور را از طريق شيشه هاي شفاف يا نيمه شفاف فراهم مي آورد اين وظيفه اوليه پنجره با نصب جام شيشه در قاب پنجره به انجام مي رسد اين نوع ساده پنجره را پنجره ثابت يا نور گير مي نامند هيچ يك از قسمتهاي آن باز نمي شود .
پنجره ها بخش مهمي از پوشش ساختمان به شمار مي روند و بايد عملكردهاي چندي را انجام دهند . علاوه بر عملكردهاي اوليه كه عبارت است از تامين نور طبيعي به داخل و ارتباط بصري با خارج پنجره ها حفاظتي هستند در برابر باران باد ،گرما و سرما ،و همچنين عايقي در برابر صداهاي ناهنجار خارج از ساختمان .
پنجره هاي رايج معمولا به نحوي طراحي مي شوند كه امكان تهيه اتاقها فراهم گردد در اين حالت با باز شدن يك يا چند قسمت از پنجره هواي خارج با داخل عوض مي شوند .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اخلاق مديريت - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت - 20 اسلاید

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

پاورپوینت جدید اخلاق مديريت

http://azerbaijan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اخلاق چيست ؟ و اخلاق مديريت چيست ؟
پرسشگري سازنده تمدنها است .
پرسشگري به چهار شكل در چهار حوزه نمود مي يابد :
پرسش از حقيقت به شكل گيري علم مي انجامد .
پرسش از معنويت به شكل گيري دين مي انجامد .
پرسش از خوبي و بدي به شكل گيري اخلاق مي انجامد .
پرسش از زيبائي به شكل گيري هنر مي انجامد تجزيه و تحليل مسائل اخلاقي در مديريت
و
توازن بین عملکرداقتصادی و اجتماعی
1- تجزیه و تحلیل اقتصادی : که مبنای آن حد اکثر رساندن در آمدها و حد اقل رساندن هزینه هاست .( اخلاق مدیریت و اقتصاد )
2- تجزیه و تحلیل قانونی : که مبنای آن اجرای قانون به عنوان تبلور قضاوت .( قانون و اخلاق مدیریت )
3- بکار گیری فنون مدیریت
4 – تجزیه و تحلیل فلسفی :که مبنای آن فرایند عقل گرايي ست
5- روشهای برخورد در مسائل فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی
راه حل هایی برای علل ساختاری رفتار غیر اخلاقی و مسئولیت اخلاقی مدیران ارشد
چون اخلاق در مدیریت، نماینده تضاد بین عملکرد اقتصادی و اجتماعی یک سازمان است، متاسفانه در هنگام رویارویی با بروز مسائل اخلاقی وسایل مناسب و استانداردی برای اخذ تصمیم در اختیار نداریم، تنها می توانیم تاکید کنیم.

که در چنین شرایطی :
بر معیارهای ما دی تاکید کمتری کنید
بر معیارهای غير مادي (شکایات مشتریان، مرور کیفیت، غیبت نیروهای کار، نگرش های جامعه و...) توجه بیشتری مبذول کنید.
توجه : در شرایطی اگر مشکل توسط مدیران ارشد حل نشود، مدیران میانی و عملیاتی به حمایت از طرفه کفه اقتصادی این معادله خواهند پرداخت، زیرا عملکرد آنها توسط معیارهای اقتصادی ارزیابی و سنجش می شود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اخلاق مديريت است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اخلاق مديريت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي - 42 اسلاید

پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

 پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

 پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

رئوس مطالب
قوانين طراحي اسلايد
ويژگي هاي يک اسلايد خوب
مشخصات خط
رنگ
پيکربندي صفحه
مثال
نکات تکميلي
منابع
ويژگي هاي يک اسلايد خوب: رنگ
متن و پيش زمينه :

استفاده از رنگ هاي تيره با پيش زمينه هاي روشن

استفاده از رنگ هاي روشن با پيش زمينه هاي تيره
ويژگي هاي يک اسلايد خوب: رنگ
عدم استفاده از رنگ ها و تركيب هاي نا متعارف

با توجه به تفاوت قدرت نمايش پروژكتور هاي ويدئويي
و وضوح رنگ ها، استفاده از رنگ هاي غير متضاد و با RGB
نزديك به هم توصيه نمي شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اصول طراحي اسلايد در ارائه شفاهي از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید سالمندي - 26 اسلاید

پاورپوینت جدید سالمندي - 26 اسلاید

پاورپوینت جدید سالمندي - 26 اسلاید

پاورپوینت جدید سالمندي

پاورپوینت جدید سالمندي

پاورپوینت جدید سالمندي

پاورپوینت جدید سالمندي

پاورپوینت جدید سالمندي

پاورپوینت جدید سالمندي

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

تعريف و علل سالمندي
   بطور کلي به جمعيتي كه بيش از 7 درصد آن به افراد بالاي 60 سال اختصاص يابد جمعيت سالمند مي گويند.

علل سالمندي جمعيت :
کاهش ميزان مواليد
بالا رفتن متوسط طول عمر افراد
کاهش ميزان مرگ ومير
مهاجرت
سالمندي در ايران
در ايران با ظاهر شدن آثار کنترل جمعيت از سال 1370 به بعد بتدريج از نسبت افراد کمتر از 15 سال کاسته و بر نسبت افراد ميانسال (64-15 سال) افزوده شده است. استمرار اين وضع در آينده مي‌تواند ترکيب سني جمعيت را تغير داده و به نحو محسوسي از نسبت افراد زير 15 سال بکاهد و جمعيت كليه استانهاي كشور را بسوي سالخوردگي سوق دهد
آخرین آمارها نشان می‌دهند، در ایران 7 تا 7/5 درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند. در بعضی استان‌های کشورمان جمعیت سالمندان به 9 درصد کل جمعیت آن استان نیز می‌رسد.
پیش بینی می شود که چهار دهه دیگر جمعیت سالمندان ایران به حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور برسد.
تعاريف
سالمند آموزش ديده : سالمنداني كه به حدود 70 درصد سوالات جواب صحيح داده اند به عنوان آموزش ديده همان كلاس و چنانچه در هر دو كلاس آموزشي شركت كرده باشند و به هر دو سوال پس آزمون حدود 70 درصد جواب صحيح داده باشند سالمند آموزش ديده اطلاق مي گردد.
سالمند داراي اطلاعات ماندگار : سالمند آموزش ديده اي است که پس از دو ماه از پايان كلاس، فرم بررسي اطلاعات ماندگار براي وي تکميل شده و به تمامي (70%) سئوالات پاسخ صحيح داده است. سالمنداني که بين 50 تا 70% سئوالات را پاسخ صحيح داده اند، در صورتي که مربي تشخيص دهد که پاسخ هاي نادرست سهوي بوده است و ناشي از عدم آگاهي آنان نيست و با يک توضيح و پرسش و پاسخ کوتاه، سالمندان به پاسخ صحيح مي رسند، در رده سالمندان با اطلاعات ماندگار قرار مي گيرند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید سالمندي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید سالمندي از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر - 29 اسلاید

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر - 29 اسلاید

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر - 29 اسلاید

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

 پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

حلقه نگرا نی / حلقه نفوذ
یکی از بهترین راهها برای خودآ گاهی از میزان عامل بودن خود این است که ببینیم وقت وانرژی خود را صرف چه چیزی می کنیم . با ایجاد “حلقه نگرانی “می توانیم آن چیزهایی را که نسبت به آنها نگرانی خاصی نداریم جدا کنیم. اموری را که می توا نیم درباره شان کاری بکنیم در حلقه کوچکتر “ حلقه نفوذ “ قرار می دهیم .
دو ویژگی حلقه نگرا نی
عواقب : با اینکه در انتخاب اعمال خود آزادیم، در انتخاب
عواقب آن اعمال آزاد نیستیم . عواقب تابع قوانین طبیعی اند
ودر “ حلقه نگرانی “ قرار دارند .
اشتباهات : نگرش عامل به اشتباه ، تصدیق بی درنگ آن و
آموختن از آن بوده و موجب می شود که شکست به موفقیت تبدیل شود .
افرادی که تمام وقت خود را صرف مربع 1 می کنند، با بحران زند گی می کنند . ا فرا دی که تمام وقت خود را به مربع 3 و 4 اختصا ص میدهند، اساسا زندگی بی مسئولیتی را سپری می کنند .
مرد مان موثر هرگز به محدوده دو مربع 3 و4 گا م نمی نهند، زیرا ا ین کارها خواه فوری و یا غیر فوری هیچ گاه مهم و ضروری نیستند . این افراد بخش 1 را هم کوچک شمرده و بیشتر وقت خود را در مربع 2 می گذرانند .
ا بزا رمربع 2
سازماندهی مربع 2 مستلزم رعایت شش معیار است :
ارتباط : به این مفهوم است که بین بینش، رسالت، نقشها واهداف،
برنامه ها، اولویتها، تمایلات و نظم و ترتیب فرد، اتحاد، هما هنگی و انسجام وجود دارد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید هفت عادت مردمان موثر از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي - 69 اسلاید

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي - 69 اسلاید

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي - 69 اسلاید

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي

پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

مقدمه
نيروي كار بايستي اطلاعات صحيحي در مورد مواد شيميايي داشته باشد.

ايالات متحده در سال 1983، استاندارد مواجهه با مواد شيميايي ارائه شده توسط اداره ايمني و بهداشت حرفه اي (osha) خود را به تصويب رساند . اين استاندارد براي حفاظت شاغليني كه با مواد شيميايي سروكار دارند در نظر گرفته شده بود.
(شماره استاندارد (29 CFR 1910.1200

استاندارد مواجهه با مواد شيميايي بيان مي كند ، شركتهايي كه مواد شيميايي خطرناك راتوليدو مصرف ميكنند بايستي براي نيروي كارخود اطلاعات و آموزشهاي لازم را تدارك ببينند تا كار جابجايي و استفاده از اين مواد به صورت صحيح انجام گيرد .

كليه شاغلين به عنوان نيروي كار بايستي درباره مواد شيميايي خطرناك موجود در محيط كارشان و اثرات بالقوه آنها بر روي سلامتي و ايمني خود آگاهي داشته باشند .

عناصر كليدي استاندارد خطر مواجهه با مواد شيميايي OSHA
استاندارد مواجهه با مواد شيميايي OSHA از 5 عنصر كليدي تشكيل شده است كه عبارتند از :

1 - فهرست مواد : ليستي از مواد خطرناك موجود در محيط كار افراد
2 - برگه اطلاعات ايمني مواد : تشريح جزئيات هر ماده خطرناكي كه در فهرست مواد ليست شده
3 - برچسب گذاري : ظروف مواد خطرناك براي شناسايي مواد و آگاهي از خطر بالقوه آن بايستي برچسب گذاري شود .
4 - آموزش : همه كارگران بايد براي شناسايي و نحوه كار ايمن با مواد خطرناك آموزش ديده باشند .
5 - تهيه و نوشتن برنامه : برنامه اي بايد نوشته شود كه همه موارد فوق را به هم ارتباط دهد
طرح برچسب ها(لوزي خطر)
دربرچسب هاي تجاري، بسياري ازسازمان ها از برچسب هايي مانندآنچه كه درشكل آمده استفاده مي كنند يا سازمان شما ممكن است يك برچسب طراحي شده خاص كه شامل اطلاعات مشابهي است را استفاده كند. با كارشناسان ايمني وبهداشت حرفه اي براي كسب اطللاعات بيشتردرباره برچسب هايي كه به وسيله سازمانتان استفاده مي شود تماس بگيريد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید شناخت مواد شيميايي از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی - 32 اسلاید

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی - 32 اسلاید

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی - 32 اسلاید

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی

 پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی

پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

چنانکه می دانیم پنجره یکی از عوامل مهم در تولید بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان است. انرژی انتقالی توسط پنجره از نوع انتقال هدایتی، تشعشعی و نفوذ هوای خارج می باشد. روش های جدید ساخت پنجره عوامل شرح داده شده فوق را تحت کنترل درآورده و نتیجتاً از اتلاف انرژی بی مورد ساختمان جلوگیری می نماید. نکته مهم در انتقال نود در حد شفافیت آن همراه با صرفه جویی در انتقال حرارت محیط خارج و داخل و همچنین زیبایی آن است.
پنجره ها عمدتاً با ضریب انتقال حرارت اکتسابی و مقدار نفوذ هوا از درزها مشخص می شوند. سایر مشخصات پنجره ها از جمله جنس قاب و ساخت آن نیز در مرغوبیت پنجره مهم می باشد. نقش پنجره درباره سرمایشی به مراتب بیشتر از بار گرمایشی است چون در بار گرمایشی انتقال حرارت توسط پنجره صرفاً از نوع انتقال هدایتی است در صورتی که در بار سرمایشی انتقال حرارت علاوه بر نوع هدایت آن شامل انتقال تشعشعی نیز می شود. پنجره های بسیار جدید قادرند که با تغییر وضعیت خود انرژی اکتسابی تشعشعی را در فصول سرد به داخل محیط خانه انتقال و در نتیجه در انرژی مصرفی ساختمان ها صرفه جویی به عمل آورند. این پنجره ها علاوه براینکه در صرفه جویی انرژی مؤثر هستند باعث می شوند که دیگر احتیاجی به نصب وسایل گرم کننده در زیر پنجره جهت جلوگیری از کوران، نفوذ هوای خارج به داخل و انتقال هوای سرد از جدار شیشه به داخل نباشد.
به طور کلی پنجره ها به صورت یک، دو و سه جداره تولید می شوند. در کشورهای صنعتی پنجره دو جداره بیشترین مصرف را دارد و در سایر کشورها عمدتاً پنجره ها از نوع یک جداره می باشند که امروزه در کشور ما نیز جهت صرفه جویی انرژی مطابق اعلام سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور می بایست از شیشه های دو جداره استفاده گردد. چرا که بین دو جداره شیشه ای معمولاً با گاز آرگون پر می شود که علاوه بر بهبود مسائل انتقال حرارتی از کدر شدن شیشه ها ناشی از اختلاف دمای دو طرف شیشه ها جلوگیری به عمل می‌آورد.
1-1- نام و کد محصول
در و پنجره های پی وی سی طبق کدبندی ISIC جزء محصولات لاستیک و پلاستیک (25) و در این دسته بندی جزء محصولات پلاستیکی(2520) محسوب می شود. بر این اساس کد کامل ISIC در و پنجره های پی وی سی با شماره 25201338 مشخص شده است.

 

1-2- شماره تعرفه گمرکی
در حال حاضر متأسفانه شماره تعرفه مجزایی برای صادرات و واردات در و پنجره های پی وی سی تعریف نشده است و این کالا مطمئناً با کد تعرفه محصولات مشابه دیگر مبادلات آن انجام می شود. از انجا که این محصول با پایه PVC می باشد، قطعاً در کد تعرفه 392043 که مربوط به کالاهای ساخته شده از PVC می باشد، قرار دارد.
طبق مذاکرات انجام شده با کارشناسان گمرک علاوه بر این که تعرفه، احتمال اینکه این محصول با کدهای دیگری نیز وارد یا صادر شده باشد وجود دارد.
1-3- شرایط واردات
طبق قوانین و مقررات واردات جمهوری اسلامی ایران، کالاهای وارداتی به سه گروه زیر تقسیم بندی می شوند:
3-کالای ممنوع: کالایی است که ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام(به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممونع گردد.
2-کلاس مشروط: کالایی است که ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
1-کالای مجاز: کالایی است که ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
در رابطه با محصول این طرح، در و پنجره های پی وی سی جزء گروه اول این دسته بندی قرار دارد و با رعایت ضوابط مشکلی به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد.
هر کالایی که وارد کشور می شود بسته به ماهیت آن محصول دارای مقررات و ضوابط خاص خود می باشد و تعرفه های گمرکی برای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی برای محصولات مختلف متفاوت می باشد. در این رابطه چنانچه یک محصول وضعیت تولید کنندگان داخلی را به مخاطره بیاندازد مسلماً حقوق گمرکی ان محصول بالا خواهد بود و برعکس چنانچه محصولی به هر دلیلی در کشور تولید نشود یا اینکه نیاز کشور از تولید آن محصول بیشتر باشد به علت جلوگیری از مسائل تورم تا حد ممکن از حقوق گمرکی آن محصول کاسته شده است.
همانطور که در بند قبل نیز اشاره شده، تعرفه گمرکی مجزایی برای دو و پنجره های پی وی سی وجود ندارد و این محصول با تعرفه محصولات دیگر وارد کشور می وشد. لذا با توجه به کد تعرفه مشابه این محصول حقوق گمرکی آن در حال حاضر 4% می باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید در و پنجره های یو پی وی سی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید دارایی های جاری - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید دارایی های جاری - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید دارایی های جاری - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

پاورپوینت جدید دارایی های جاری

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

دارایی های جاری


دارایی های جاری را بدین گونه تعریف میکنند:وجوه نقد و سایر دارایی ها یا منابعی که معمولا تحت این عنوان ارائه می شوند و انتظار می رود طی چرخه عملیات عادی شرکت به پول نقد تبدیل شوند،به فروش یا به مصرف برسند-از این دیدگاه ها تحقیق یابند.

 

دارایی های جاری پولی

عبارتند از:ادعا نسبت به مبلغ مشخصی پول(دلار)که دارای قدرت خرید عمومی است،در دسترس قرار میگیرد و می توان برای عملیات جاری ،در چرخه عملیاتی شرکت یا حداکثر یکسال به مصرف رسانید. اینها عبارتند از پول،در شکل های مختلف آن،و ادعا نسبت به پول.معمولا این ادعاها جنبه رسمی دارند یا طبق قراردادهای غیر رسمی مشخص می شوند.طرف قرارداد باید در تاریخی مشخص در یک دوره محدود زمانی(که معمولا این دوره زمانی بر اساس نوع فعالیت عادی شرکت تعیین می شود)مبلغ مشخصی پول پرداخت کند.

 

وجوه نقد حاصل از مطالبات

گاهی شرکت ها به پول نقد نیاز دارند و نمی توانند تا زمان سررسید حساب های دریافتنی منتظر بمانند. از این دیدگاه چندین راه پیش پای آنها قرار دارد.امکان دارد آنها حسابهای دریافتنی را به سازمان های تامین مالی که در ایران آنها را شرخر می نامند بفروشند.شرکت فروشنده ممکن است طبق قرار داد ریسک مربوط به پرداخت نشدن این حساب ها در سر رسید را بپذیرند و بدین گونه حسابهای پرداختنی را با حق ارجاع به فروش می رسانند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دارایی های جاری است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دارایی های جاری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید برد سنسور ( حسگر ) - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید برد سنسور ( حسگر ) - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید برد سنسور ( حسگر ) - 12 اسلاید

پاورپوینت جدید برد سنسور ( حسگر )

پاورپوینت جدید برد سنسور ( حسگر )

پاورپوینت جدید برد سنسور ( حسگر )

پاورپوینت جدید برد سنسور ( حسگر )

پاورپوینت جدید برد سنسور ( حسگر )

پاورپوینت جدید برد سنسور ( حسگر )

 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

این بخش از ربات که یکی ار مهمترین قسمت های یک ربات محسوب میشود و وظیفه آن تشخیص خط زیر ربات میباشد که باید فاصله استاندارد آن با زمین رعایت شود تا بهترین بازده را دارا باشد.

و چند نکته که باید در مکانیک ربات رعایت شود :

1- حتما مکانیک ربات محکم بسته شود.

2- اگر از چسب برای بستن استفاده میکنید حتما به همراه بست استفاده شود .

3- برای بستن بردها به بدنه ( شاسی ) حتما از پیچ و مهره یا Spacer  و مهره استفاده کنید.

4- برای محکم شدن و جلوگیری از شل یا باز شدن اتصالات میتوانید از واشر فنری استفاده کنید .

5- در جاهایی که ممکن است پیچ و مهره باعث اتصالات بین قطعات شود میتوانید از واشر فیبری استفاده کنید .

 

 

مار روباتیکی

ربات مار مانند OmniTread طراحی شده توسط پژوهشگران دانشگاه میشیگان قادر است از رو، زیر و حتی داخل موانع مختلف عبور کند. قابلیت های حرکتی ربات در مقایسه با رباتهای هم نوع خود بی نظیر است.

نوارهایی شنی تانک در چهار طرف هر قسمت از این ربات حرکت سریع آن را در زمین های مختلف آسان می کند.

موتور های استفاده شده بادی هستند. با نیروی این موتورها ربات قادر به بلند کردن دو تکه جلویی خود است.

اگر چه چند مشکل هنوز حل نشده باقی مانده است. اگر ربات بخواهد در زمین های ناهموار حرکت کند نفوذ شن و یا سنگ به زیر نوارهای شنی حرکت ربات را مشکل خواهد کرد. تیم طراح امیدوار است بتواند پوست مناسبی برای پوشش ربات بیابد تا کل سطح هر قسمت از ربات را بپوشاند و در عین حال متحرک نیز باشد.

 

 

روبات فوتباليست و ربوكاپ چيست ؟

 

زمينه تحقيقاتي  طراحي و ساخت روباتهاي هوشمند متحرك يكي از تكنولوژيهاي روز و مطرح دنياست كه بسياري از شركتها و دانشگاههاي معتبر كشورهاي پيشرفته صنعتي مشغول تحقيقات  در اين زمينه هستند .

از آنجا كه بازي فوتبال براي بسياري از مردم جذابيت دارد و محيط مسابقات فوتبال  نيز به گونه اي است كه شرايط بازي به صورت دائم و پويا درحـال تـغـيير مي باشد ، بنابراين محيط مسابقات فوتبال به عنوان يك محيط مناسب براي انجام تحقيقات در زمينة روباتهاي هوشمند انتخاب شد .

 روبـاتـهاي فـوتـبالـيست ، روبـاتهاي هـوشمندي هـستند كه مي توانند از طريق برنامة هوشمندي كه به آنها داده مي شود ، به طـور خودكار در زمين مسابقه، فوتبال بـازي كنند . بـه عـبارت ديــگر ، ايــن روبـاتـها  از راه دور كـنترل نمي شوند و خود روباتها هستند كه بدون دخالـت انسان با يكديگر فوتبال بازي  مي كنند .

براي آنكه بستري فراهم آيد كه محققيني كه در اين زمينه تحقيق مي كنند ، بتوانند نتايج حاصل از تحقيقات خود را عرضه كنند ، همه ساله در يكي از كـشورهاي جهان ، مسابقاتي بين تيمهاي گوناگون  از مؤسسات گوناگون برگزار مي گردد كه Robocup ناميده مي شود . منظور از كلمة Robot  world   cup  robocup  ، جام جهاني روباتهاست . اولين  دورة اين مسابقات در سال 1997 در شهر ناگويا ژاپن برگزار شد . مسئول بـرگـزاري ايـن مسابقات نيز ، فدراسيوني  به نام فدراسيون ربوكاپ است و اعلام كرد كه ما در سال ميلادي 2050 قادر به ساخت روباتهايي خواهيم بود كه توانايي بازي در مقابل  قهرمان جام جهاني  آن سال را دارد و حتي آن تيم را شكست مي دهد . مسابقات ربوكاپ از چندين ليگ مختلف تشكيل شده است .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید برد سنسور ( حسگر ) است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید برد سنسور ( حسگر ) از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اجزای روبات هوشمند - 90 اسلاید

پاورپوینت جدید اجزای روبات هوشمند - 90 اسلاید

پاورپوینت جدید اجزای روبات هوشمند - 90 اسلاید

پاورپوینت جدید اجزای روبات هوشمند

پاورپوینت جدید اجزای روبات هوشمند

پاورپوینت جدید اجزای روبات هوشمند

پاورپوینت جدید اجزای روبات هوشمند

پاورپوینت جدید اجزای روبات هوشمند

پاورپوینت جدید اجزای روبات هوشمند

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

اجزای روبات هوشمند
Perception
حس کردن، ساخت مدلی از دنیای اطراف
Cognition
رفتارها، انتخاب عمل، طرح ریزی، یادگیری
همکاری بین چند روبات، کار تیمی
پاسخ به محیط، یادگیری چند عاملی
Action
حرکت، ناوبری، پرهیز از موانع

Sensor Fusion
در روباتهای سیار معمولا از تعداد زیادی سنسور استفاده میشود زیرا یک سنسور ممکن است کافی نباشد:
سنسورها در عمل دارای نویز زیادی هستند
دقت آنها محدود است
خراب میشوند ( قابل اعتماد نیستند)
قسمت محدودی از محیط را تحت پوشش قرار میدهند
قادر به توصیف دقیق محیط نیستند
سنسور مورد علاقه ممکن است گران باشد لذا ممکن است با ترکیب چند سنسور ارزان به هدف مورد نظر رسید
اندازه گیری کارائی سنسورها
Range :حد بالای مقادیر ورودی به سنسور
Resolution:
حداقل اختلاف بین دو مقداری که توسط سنسور قابل دریافت است
Linearity
نحوه رفتار خروجی یک سنسور نسبت به تغییرات سیگنال ورودی را مشخص میکند
یک رفتار خطی با رابطه زیر مشخص میشود.
F(ax+by)= aF(x)+ bF(y)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید اجزای روبات هوشمند است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید اجزای روبات هوشمند از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید اصلاح ساختار مديريتي – اقتصادی بيمارستان - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار مديريتي – اقتصادی بيمارستان - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار مديريتي – اقتصادی بيمارستان - 27 اسلاید

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار  مديريتي – اقتصادی بيمارستان

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار  مديريتي – اقتصادی بيمارستان

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار  مديريتي – اقتصادی بيمارستان

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار  مديريتي – اقتصادی بيمارستان

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار  مديريتي – اقتصادی بيمارستان

پاورپوینت جدید اصلاح ساختار  مديريتي – اقتصادی بيمارستان

l    

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

 اقدامات کلي کارگروهها

پاورپوینت جدید دروغ - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دروغ - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دروغ - 17 اسلاید

پاورپوینت جدید دروغ 

پاورپوینت جدید دروغ 

پاورپوینت جدید دروغ 

پاورپوینت جدید دروغ 

پاورپوینت جدید دروغ 

پاورپوینت جدید دروغ 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

بسیاری از مطالبی که درباره نوجوانان بیان می شود، بر عواملی همچون تغییرات فیزیکی، روحی و اجتماعی، همراه با پریشانی و سرگردانی در این سنین تاکید دارد. این تغییرات مختلف تا حد زیادی طبیعی است، اما برخی از رفتارها و حالات روانی نوجوان از حد طبیعی خارج شده و جنبه مرضی به خود می گیرد. اما از طرف دیگر برخی از رفتارها از حد طبیعی خود خارج می شود و به ناهنجاری تبدیل می گردد و موجبات نگرانی و حتی مشکلات شدید برای والدین را فراهم می آورد. یکی از این دسته رفتارها، دروغگویی است.

 براساس نظر پیاژه، بچه ها تا 4 سالگی رفتاری را که به خشنودی والدینشان بینجامد، به این معنا که «هر چیز مامان و بابا رو خوشحال کنه، خوبه و هر چه آنها را عصبانی کنه، بده» و با این تفکر ذهنی و رشدی، امکان دارد کودک 3 ساله شما در حالی که دور دهانش آغشته به مرباست، به چشمانتان زل بزند و بگوید نمی داند این شیشه مربا چرا شکسته و اصلا از وجود مربا در کابینت بی خبر بوده است! او می داند بی تردید شکستن ظرف مادر را عصبانی می کند و رفتار درست از نظر او، نگفتن علت واقعی این اتفاق است. بچه ها برای درک تفاوت بین حقیقت و دروغ به زمان نیاز دارند بنابراین باید در درک بهتر حقیقت و دروغ یاری شان کنید.

 بررسی ها نشان داده فقط 18 درصد از کودکان 6 ساله می توانند تفاوت داستان های واقعی و تخیلی را درک کنند و بقیه بچه ها تا 9 سالگی قدرت درک تخیلی بودن داستان هایی مانند دیو و پری را ندارند. بچه ها در 7 سالگی از دروغ گفتن حس بدی پیدا می کنند و از مجازات می ترسند و در 12 سالگی که طبق نظریه دکتر پیاژه به بلوغ می رسند، می فهمند اگر نتوانند با گفتن حقیقت اعتماد مردم را جلب کنند، شکست خواهند خورد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دروغ است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دروغ از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت جدید لايه فيـــــــــــــــــزيکی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید لايه فيـــــــــــــــــزيکی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید لايه فيـــــــــــــــــزيکی - 33 اسلاید

پاورپوینت جدید لايه فيـــــــــــــــــزيکی 

پاورپوینت جدید لايه فيـــــــــــــــــزيکی 

پاورپوینت جدید لايه فيـــــــــــــــــزيکی 

پاورپوینت جدید لايه فيـــــــــــــــــزيکی 

پاورپوینت جدید لايه فيـــــــــــــــــزيکی 

پاورپوینت جدید لايه فيـــــــــــــــــزيکی 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

چگونگی انتقال داده:
بيت، سيگنالی است که از طريق خط ارتباطی منتقل می شود.
سيگنال ممکن است به صورت تغيير ولتاژ و يا فرکانس باشد.
مثال نمايش کد A (توسط اختلاف ولتاژ):
01100010

تعريف
:Baud Rate:
تعداد نمونه (نماد) هايی که در هر ثانيه ساخته می شوند.
با هر Baud يک نماد ارسال می شود.
يک نماد می تواند نشان دهنده چند بيت باشد.
Bit Rate:
حداکثر تعداد بيتهای انتقالی از خط ارتباطی در واحد زمان
Bit Rate=Lg N2 * BaudRate
* N تعداد انواع نمادهای ممکن

تعريف
:Baud Rate:
تعداد نمونه (نماد) هايی که در هر ثانيه ساخته می شوند.
با هر Baud يک نماد ارسال می شود.
يک نماد می تواند نشان دهنده چند بيت باشد.
Bit Rate:
حداکثر تعداد بيتهای انتقالی از خط ارتباطی در واحد زمان
Bit Rate=Lg N2 * BaudRate
* N تعداد انواع نمادهای ممکن

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید لايه فيـــــــــــــــــزيکی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید لايه فيـــــــــــــــــزيکی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت جدید علوم و فناوری نانو - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم و فناوری نانو - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم و فناوری نانو - 35 اسلاید

پاورپوینت جدید علوم و فناوری نانو 

پاورپوینت جدید علوم و فناوری نانو 

پاورپوینت جدید علوم و فناوری نانو 

پاورپوینت جدید علوم و فناوری نانو 

پاورپوینت جدید علوم و فناوری نانو 

پاورپوینت جدید علوم و فناوری نانو 

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.</